Bestyrelsens beretning 2009

Desværre en stor tilbagegang i medlemstallet – næsten 14 % tilbagegang i vor lokalafdeling. Tal fra i formidddags viser nøjagtigt 455 medlemmer mod 527 på samme tidspunkt i fjor. Generelt har foreningen haft en tilbagegang på cirka 10 % og det ser ud til at det er Sjælland, Fyn og Midtvestjylland, der er hårdest ramt… Der er stor tilbagegang i de store byer – således er København, Århus, Odense og Aalborg hårdt ramt af svigtende interesse. Torsdag aften var vi 9617 medlemmer. Nøjagtigt 1000 mindre end på samme dato i fjor…

Det ser også ud til at der er vigende interesse for medlemsmøderne i form af færre deltagere. Dels på vores lokale plan. Men også i andre lokalafdelinger. Hvorfor egentlig? Ja, jeg ved det ikke. Hvis I har nogle gode bud til hvordan vi vender udviklingen er jeg/vi meget lydhøre.

Det formodes at det dels er krisen – men også en afmatning i forhold til foreningen generelt. Selv Landsbestyrelsen og ”inderkredsen” har svært ved at få øje på hvad det er foreningen kæmper for. Det kan også være svært for en 11-årig at finde ud af hvad meningen med livet er.

Hvorfor egentlig være medlem af Danske Ølentusiaster? Har vi sejret ad helvede til som en LO-boss engang proklamerede? På de 11 år foreningen har huseret har vi været vidne til en ØLREVOLUTION. Men hvad skal vi egentlig nu? Hvad er vision, mål og mission?

En forening skulle gerne have et klart sigte og fokus. Landsbestyrelsen har nedsat et visionsudvalg, der skal prøve at skyde sig frem til hvad det er vi vil som forening. Alle er via ale-mail inviteret til at deltage i den proces. Resultatet vil blive fremlagt på Generalforsamlingen 2010.

Apropos generalforsamling. Så fremlagde lokalafdeling Aalborg et forslag på seneste generalforsamling. Forslaget gik ud på at ændre generalforsamlingens form til et delegeret-møde. Dette forslag kom i modvind fra alle sider på generalforsamlingen. Landsbestyrelsen startede med at proklamere at de ikke at ville/kunne støtte forslaget, og så kom der ellers en række talere på stolen, som ikke kunne se pointen. Det ER altså heller ikke nemt at få vedtaget et forslag af den karakter blandt en masse medlemmer, som ikke nødvendigvis har en tillidspost eller en lokalbestyrelsestilknytning. Plus at det er en hel masse medlemmer som vel har valgt at komme til generalforsamlingen af sig selv netop fordi de ønsker at få indflydelse. For at sige det som det føltes i min mave, da jeg gik tilbage på talerstolen for at trække forslaget – så var det forslag vist ikke modent til det forum det blev foreslået i (eller også var det omvendt)… Vi var VIRKELIG i modvind dér! Ærgerligt at lokalbestyrelsen og et godt lille hurtigt arbejdende udvalg havde spildt sin tid. Flere repræsentanter fra andre lokalafdelinger kom efterfølgende hen til mig og sagde at de synes at det var et godt og særdeles gennemarbejdet forslag…

For mig personligt virker det ofte som om at medlemmerne og inderkredsen er så langt væk fra hinanden, som noget kan komme. Det synes jeg er ærgerligt og vel slet ikke meningen… Jeg har selv valgt at være meget aktiv – og har ligesom mange andre i inderkredsen svært ved at udtale ordet; NEJ…

Men jeg har fundet ud af i årets løb at jeg har spændt mig selv for hårdt for og er ikke dygtig nok til at få meldt klart ud, når jeg har forvildet mig ud i for meget arbejde.

Jeg har personligt spændt mig selv for i forhold til foreningen. Jeg har valgt at sige ja til at være Lokalformand, Lokalwebredaktør, Regionsnæstformand og medlem af ØLentusiasteNs redaktionsudvalg. Alle disse ting vil jeg gerne fortsætte med. Men jeg har brug for praktisk hjælp, hvis vores dokumentation på vores lokale website fortsat skal være så massiv som den har været. Det behøver jo ikke nødvendigvis ALTID være mig eller en anden fra bestyrelsen som laver en beskrivelse af det seneste arrangement. Jeg skal nok ordne alt det tekniske – men teksten og billederne kan andre sagtens stå for…

Jeg tænker ind i mellem, at hvis det kun er mig der kigger derinde – så gider jeg sgu ikke at lave al det arbejde. Webredaktøren har meddelt mig at Aalborgs sider er blandt dem der er mest trafik på – i hele ale.dk og det er da også jævnt tit at jeg er derinde. Men der må vel for fanden være andre der også gør det… Er det noget I bruger?

Jeg nyder at lave Nyhedsbrev og håber også at det er noget der blive brugt aktivt…

Vi har ret godt styr på det udadvendte i forhold til pressen og har i årets løb været både i tv, radio og i aviser.

Lokalbestyrelsen har fungeret rigtigt godt i årets løb. Vi er blevet bedre til at bruge hinandens styrker. Jeg synes helt bestemt at vi er et godt hold – og det er vel også derfor at alle 5 har givet tilsagn om at fortsætte arbejdet…

Vi har ikke været dygtige nok til at bruge de fremstrakte hænder der gerne vil yde hjælp. DET er et fokuspunkt. For 2 år siden lavede vi nogle udvalg. Nogle af dem fungerer fantastisk. For eksempel tilmeldingsudvalget, der består af Gorm og efter at vi har valgt at lave forudbetaling (som de fleste andre DØE-afdelinger i landet) vel også af Tommy. Pubudvalget har gjort et stort stykke arbejde for at kortlægge interessante ølsteder. Pubbesøgene er alligevel gået lidt i stå. Det formodes at der er en grund. Afmatning? Turudvalget – eller ”Det Internationale Udvalg” som Steen ynder at kalde det, har siden 2006 arrangeret 4 fede udlandsture og jeg kan ikke forestille mig at vi skulle stoppe med det. På seneste tur var der alligevel nogle som begyndte at snakke om at lave en øltur i Danmark i stedet. Det synes JEG ville være en skam… Dørudvalget fungerede suverænt før forudbetaling. Men nu er jeg lidt i tvivl om hvor vidt vi har gjort dem arbejdsløse… Madudvalget har mange på listen og det er mit indtryk at det er længe siden, der har været gjort aktivt brug af denne… Vi har netop i dag for første gang i et år (tror jeg) gjort brug af listen…

Vi har fået fornemmelsen af at folk de seneste gange hvor vi selv har lavet mad er gået gladere fra mødet – og skal der virkelig ikke mere til, så fortsætter vi gerne med det… Men så vil der også blive kaldt på jer!

Apropos fornemmelser…

Så kan det være at løsningen er at samle det hele lidt arbejdsmæssigt omkring den aktive flok og få dem MERE på banen. Vi kunne måske gøre som de har gjort i Esbjerg, hvor al arbejdet er centreret om et arbejdsudvalg som mere eller mindre strukturløst hjælper hinanden med alle opgaver ift lokalafdelingen. Gode bud på mulige løsningsforslag modtages med glæde.

Noget andet som har ændret sig i forhold til da Allan Carlé var formand har været at formanden – undertegnede – har valgt ikke at bruge så meget tid og energi på at lave udadvendte ølsmagninger som forgængeren. Faktisk havde vi i lokalbestyrelsen længe en politik der gik ud på at vi videreformidlede henvendelser om smagning til de butikker, der har til formål at leve af øllet…

Senest har jeg på grund af stigende henvendelser om ølsmagning lavet et link på vor lokalwebsite til en side der udelukkende handler om dette. Tom har påtaget sig opgaven at gøre noget ved disse henvendelser – men det kunne da godt være at vi skulle nedsætte et udvalg af mennesker som er villige til at stå for udadvendte ølsmagninger og samtidigt udbrede foreningens budskab? 

Flere fornemmelser…
Jeg fornemmer at folk ikke er informeret nok om de fordele de har som medlemmer. Blandt andet at de via login med medlemsnummer og pinkode fra medlemskortet kan købe merchandise i shoppen. Og at de via samme funktion har adgang til download af samtlige numre af ØLentusiasteN i PDF-format. Samt at de via samme funktion har mulighed for at være med til at hjælpe foreningen med at udpege ølmærkeværtshuse.

I seneste nummer af ØLentusiasteN står der på side 51 at alle medlemmer nu kan kommentere værtshusene i værtshuslisten på ale.dk – det er væsentligt at bemærke at den der skriver kommentaren, selv er juridisk ansvarlig for sine ytringer.

Noget helt andet er at det kunne være at vi kunne gøre mere opmærksom på vores forening ved at fremstille t-shirts ifm. med begivenheder som eksempelvis BEERWALKen eller udlandsturen.

I 2007 lavede vi Tårnhøjt Skum sammen med Søgaards Bryghus. I 2009 lavede vi så igen ”en ikke helt almindelig øl” i samarbejde med byens bryghus. Det kunne bestemt godt tænkes at vi vil brygge igen – men det kunne være at vi skulle prøve et andet bryghus…

Vi har i 2009 haft væsentligt færre arrangementer og møder i forhold til 2007 og 2008 hvor vi sammenlagt bød på 50 øloplevelser med lokalafdelingen som vært/arrangør – 25 hvert år…

I 2009 er det indtil nu blevet til cirka 12 arrangementer og hvis vi får lavet en herreaften med noget interessant indhold – ender vi på 13 i alt…

Jeg har ved Tommys hjælp forsøgt at få styr på hvilke måneder/arrangementer der har bedst fremmøde…

Januar er normalt godt besøgt.
2007 - 62 til Trappist. 2008 - 42 til Robert Burns. 2009 - 44 til Carsten Berthelsen. 

Februars kandidatmøde havde i 2007 - 42 deltagere, 2008 - 49 deltagere og 2009 - 42 deltagere.
Det skal vi vist ikke lave om på…

Marts 2007 - 20 til Kvindernes Kampdag. 2008 – 81 til samme arrangement og 2009 – 52.

Marts 2007 - 56 til Slaget om Nordjylland. Marts 2008 - 38 deltagere til Kend det nordjyske øl. I 2009 valgte vi at lade marts gå fri for medlemsmøde grundet generel voldsom aktivitet i DØE i marts måned. Er det klogt? Der har været ok fremmøde til et almindeligt medlemsmøde… Til gengæld har vi med Kvindernes Kampdag skabt og stædigt holdt fast i en tradition der giver masser af omtale

April 2007 kørte 17 entusiaster rundt i en 52 personers bus og besøgte ølsteder i Nibe, Hadsund og St. Brøndum. April 2008 var der 26 fremmødte en Amerikansk øl og lotteri. April 2009 var der 21 fremmødte til DKMBS-mødet

Det virker som at april er en dum måned til medlemsmøder?

Maj 2007 - 40 i Aalborg Zoo. Maj 2008 - 53 til Carsten Berthelsen. I 2009 valgte vi at lade maj gå fri for medlemsmøde grundet generel voldsom aktivitet i DØE i maj måned. Men vi kunne da godt lave noget eksempelvis i ZOO igen?

Juni 2007 - 40 til Torben Mathews. Juni 2008 - 20 OnePint. Juni 2009 var der intet arrangement. Juni har vist sig som en svær måned…

Vi har aldrig afviklet arrangement i juli måned.

August har været nogenlunde. I år helt suveræn!
August 2007 – 31 til Raasted Bryghus. August 2008 – 32 i bus til Thisted Bryghus. August 2009 - 54 til Mikkeller.

September. Vores festmåned. Hvor vi fejrer Øllets Dag. BEERWALK er ved at blive en tradition.
Øllets Dag 2007. Arrangement i Søgaards kælder – mange interesserede. Gourmetmiddag for 32. Øllets Dag 2008 flere steder i byen. 65 personer på Beerwalk dagen forinden på 8 steder. Til sidst 32 samlet i AalborgTårnet.
Øllets Dag 2009 med BEERWALK for halvtreds personer på 8 steder.

Udlandstur 2006 - Belgien. 2007 – Tjekkiet. 2008 – Bamberg. 2009 – Belgien. Fyldt bus hver gang.

Oktober. Normalt måneden, hvor vi afvikler årsmøde.
Årsmøde 2007 – 50 deltagere. Bagefter ølsmagning med landsformanden.
Årsmøde 2008 – 35 deltagere. Årsmøde 2009 - 35 deltagere.
2007 Ølmarathon – 58 gæster.

November. Med julefætteren har vi fat i en tradition som ikke bør pilles ved…
2007 – 60 til juleøl. 2008 – 65 til juleøl.

December har i 2 år budt på bold og flæsk – skal det fortsætte?
Bold og flæsk. 38 i 2007. 46 i 2008. ? i 2009.

Vi har gennem de 5 år jeg har været med bevæget os fra at lave ølsmagninger, hvor vi selv stod for det hele. Til at lave arrangementer med hotshots fra ølverdenen. Hvad vil medlemmerne egentlig have?

Jeg har været i dialog med folkene der har Pandekagehuset – vi synes at det kunne være fedt at lave nogle pandekager med øl og få en smagning koncentreret omkring øl og pandekager... 

Vi har ikke lavet et færdigt program for 2010 – vi er jo heller ikke valgt til det endnu…

Men jeg kunne da forestille mig at man i januar 2010 kunne fejre 10-året for DØE-aktivitet i Nordjylland ved at bede nogle af pionererne, Jan Drilling og Anders Dannevig med flere komme og fortælle lidt om hvad de egentlig havde af planer dengang og hvordan de synes det går med at kæmpe for øllet nu om stunder…

Februar-mødet kan vel ikke være andet end Årets Ølnyhed med smagning af De 10 Kandidater,

Marts plejer at være fyldt op med Generalforsamling og Kvindernes Kampdag.

April kunne måske byde på Refsvindingebesøg i AalborgTårnet? Eller vi kunne lave en ny Marathon-smagning? Eller tage på en bette bustur til Fyns Land, hvor der er mange gode bryggerier og vi har mange gode kontakter…

Til maj kunne vi gentage ZOO-successen.

Juni? Tja. Normalt en dårlig måned for DØE-arrangementer.

August kunne byde på noget kulinarisk voldsomt. Det kunne være skægt at få Mik Schack til at komme og lave noget med mad og øl og nåe chili å sager… Det ku også være at det var her vi skulle lave ØLmarathon?

September ligger lige til højre-benet. Vi skal da lave en ny BEERWALK. Om vi skal gå totalt bananas og prøve at få byen mere involveret eller om vi skal holde det i egne rækker ved jeg ikke rigtigt… Jeg har hørt at marketingschefen på turistkontoret er interesseret i at lave BEERWALK for turister og vi har jo mere eller mindre et skræddersyet koncept.

I efteråret plejer den også at stå på udlandstur. Jeg kunne godt tænke mig at det blev Sverige der blev målet 2010. Men Steen tror mere på Holland. Og Niels har hverken sagt til eller fra…

Oktober har vi normalt årsmøde. Den ser jeg gerne flyttet til slutningen af september eller helt hen i starten af oktober.

Tredje lørdag i november plejer vi at afvikle julefætter.

Og december er mænnernes måned. Eller hvad?

Vi plejer så vidt muligt at lave arrangementer hvor folk skal være vågne og tage stilling i form af at bedømme øllet. Det vil vi fortsætte med. Som jeg sagde da jeg blev valgt til hvervet for 2 år siden – så ville der ikke ske væsentlige ændringer. Og det synes jeg heller ikke at vi har lavet. Men vi har valgt at indføre forhåndsbetaling som de fleste andre lokalafdelinger i landet…

Selvom vi har mistet medlemmer og har lavet væsentligt færre arrangementer end tidligere – mener jeg stadig at vi har en knaldgod lokalafdeling... Men måske skal vi til at kigge på det jeg nævnte på årsmødet i fjor. Etablering af flere små lokalafdelinger i vort dækningsområde i stedet for ÉN stor. Jeg var på Gjøl i går og så muligheder i eksempelvis at lave en lokalafdeling dér. Niels Eske Nyhus vil være en glimrende formand for sådan en lokalafdeling. Jeg tror at netop ordet LOKAL er essentielt og jeg har en idé om at der er mange potentielle medlemmer i de små bysamfund. Men det kræver at der er folk i eksempelvis Nibe, Løgstør, Hjallerup, Støvring, Hadsund (eller på Gjøl) som kan og vil gå forrest i det lokale arbejde…

Hvem havde eksempelvis forestillet sig at der i en lille by som Birkelse kunne etableres bryghus. Men foreningen Birkelse Bryghus lever i bedste velgående og det er dælendulme lokalt. Prøv at tage et kig på 3 gange w birkelsebryghus.dk – ifølge en gut jeg mødte på Øllets Dag på The Wharf er hele byens mænner blevet interesseret i øl og ølbrygning.

Festival 2011 i Aalborg er stadig i spil – men det kommer til at kræve meget af os som lokalafdeling og jeg indrømmer gerne at DET arbejde har været noget af det som jeg har skubbet lidt foran mig i årets løb, fordi jeg ikke orker at holde alle bolde i spil…