Julemøder
Et alternativt juletræ

Kære medlem!

Denne gang kan du læse om

  1. Julefrokost den 1.12.2010.
  2. Rejse til England.
  3. Øl og videnskab.
  4. Årets største oplevelse(?): Carsten Berthelsen.
  5. Generelt om lokalafdeling København.
1. Julefrokost den 1.12.2010

Sidste udkald til denne, da der er tilmeldingsfrist i dag.

Glimrende mad, godt øl, nissehuer som tvungen påklædning, Kim optræder på slap line, det kan kun blive godt. 200 kr. Se tidligere udsendt mail, eller kontakt lars.b.jespersen@ale.dk, men så skal det være i aften!

 

2. Rejse til England

Har du ikke meldt dig, men har lyst til en tur med andre ølentusiaster til England, så kik på www.dfds.dk hvor du finder en beskrivelse af det ølcruise, som de laver i samarbejde med lokalafdeling Esbjerg.

Der er tale om 2 ture. En kort og en lang. Check lokalafdeling Esbjergs hjemmeside for yderligere oplysninger.

To af vore medlemmer er kommet lidt i knibe. De har bestilt 2 lange ture. Den ene kan kun være med på den korte. Vil du med, må du derfor gerne kontakte lars.b.jespersen@ale.dk.

 

3. Øl og videnskab

Danmark har i de sidste 150 år haft en førende global position, hvad angår ølbrygning, på grund af brygger J. C. Jacobsens, og hans søn, Carl Jacobsens, indsats. Dette skyldes en overordentlig fremsynethed hos J. C. Jacobsen, som i et brev i 1864 skrev til Carl: "Den person, der besidder de grundigsted indsigter i kemi og hjælpevidenskaber i forbindelse med den fornødne praktiske færdighed og indsigt, han vil være Europas førende brygger i den kommende generation." Foredraget forklarer det specielle forhold mellem Carlsbergfondet som hovedaktionær i Carlsberg A/S og fremhæver nogle af de resultater, der er udviklet på Carlsbergs laboratorium i forbindelse med moderne ølbrygning. Endelig vil der blive mulihged for at smage på forskellige ølsorter og vurdere deres specielle smagskarakteristika.

6. december 2010 kl. 19.30.

Foredragsholder Klaus Bock.

Gratis billetter fås 14 dage før ved henvendelse til bl.a.:

Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15, 1171 København K

Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3, 2000 Frederiksberg

Det Kongelige Bibliotek, "Den sorte diamant", Søren Kirkegårds Plads 1, 1221 København K

Receptionen i Videnskabernes Selskab, H. C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V, dagligt imellem kl. 9 og 16.

eller ved henvendelse til

Eva Bang-Hansen, tlf. 33 43 53 00, direkte 33 43 53 14

E-mail ebh@royalacademy.dk

Klaus Bock

Klaus Bock (født 1944) Professor, lic. techn. 1988 - professor, leder af Kemisk Afdeling, Carlsberg Laboratorium, 1992-99 Research Director, Carlsberg Research Center, 1999- Group Vice President for Research, Carlsbergh A/S, 2001-04 Executive Vice President, Carlsber G/S, 2004-07 Vice President, Research Director, Carlsberg A/S.

 

4. Årets største oplevelse (?): Carsten Berthelsen

Når eders underdanige webredaktør skal blære sig lidt siger han, at han bor i nærheden af Carsten Berthelsen!

Det er derfor med ikke ringe stolthed vi har fornøjelsen at invitere til hvad jeg forventer bliver årets største øloplevelse i lokalafdeling København, når vi

a. Får noget godt at spise, kalveculotte med flødestuvede kartofler og en øl. Muligvis også med salat til.

b. Carsten Berthelsen fortæller og vi smager 7 juleøl.

c. Vi laver en konkurrence og får brugt de penge vi har i kassen.

Hvem er ham der dersens Carsten Berthelsen så? Tjah mange ølentusiaster i vort område har naturligvis allerede haft fornøjelsen at møde den beskedne og venlige mand. Nogle af de ord man kan hæfte på ham er forfatter til bl.a. Ølrejsen (rundt i Europa) og Ølrejsen til Berlin, talrige foredrag samt hyppig optræden på TV. Hvordan er han så, jo da, vidende, inspirerende, underholdende ja jeg vil gå så vidt til at sige morsom! Har du et potentielt medlem du vil invitere med, er dette nok dagen.

Tid

Den 15. december 2010.

Sted

Cucina Bertoletti

Borgbjergvej 28

2450 København SV

Pris

100 kr. for spisning.

150 kr. for foredrag og ølsmagning.

Tilmelding

Til Peter M. Paulsen på peterogruth@gmail.com.

Med angivelse af navn og medlemsnr.

Tilmeldingsfrist

8. december 2010. Den gode mand skal jo have tid til at købe ind.

Betaling

Til konto nr. 6610-4496459.

 

5. Generelt om lokalafdeling København
  • Medlemsmøderne holdes på skift imellem forskelliger steder i København.
  • Kontakt venligst lokalformand lars.b.jespersen@ale.dk eller lokalnæstformand lars.rasmussen@ale.dk hvis du har tips om gode ølsteder eller indkøbssteder, forslag eller spørgsmål.
  • Kontakt venligst lokalformand lars.b.jespersen@ale.dk eller lokalnæstformand lars.rasmussen@ale.dk hvis du har information, du gerne vil have med i næste medlemsmail.
  • Hvis du ønsker at ændre dine medlemsoplysninger, f.eks. emailadresse eller lignende gøres det lettest ved login på www.ale.dk og klik på medlemsoplysninger.

På bestyrelsens vegne

Højt Skum