Årsmøde 2010

Efter at de spisende var blevet færdige med indtagelsen af glimrende indisk mad og alle var dukket op indledte lokalformanden årsmødet med at byde velkommen, fortælle lidt om Café Globen og De Berejstes Klub - godt suppleret af stedets frivillige bartender og vores eget bestyrelssmedlem Søren.

To af de tidligere bestyrelsesmedlemmer havde valgt ikke at genopstille. Nicolai var til stede og blev selvfølgelig takket for sin indsats.

Dagsordenen for mødet blev delt rundt. Den bestod af:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Valg af lokalformand

4. Valg af lokalnæstformand

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Eventuelt

    a. Ny mødedag

    b. Aktiviteter næste år

Lokalformanden foreslog Morten Christoffersen som dirigent. Da der ikke var nogen modkandidate blev han valgt og takkede for valget.

Hurtigt blev ordet givet tilbage til lokalformanden, der fortalte om det forløbne års aktiviteter, venligt sekunderet af de øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer.

Valg af lokalformand, lokalnæstformand og bestyrelsesmedlemmer blev hurtigt gennemført. De tidligere bestyrelsesmedlemmer Jens Vindekilde og Nicolai Westtoft genopstillede ikke. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev valgt uden modkandidater trods gode argumenter om udsigten til bl.a. gratis øl ved bestyrelsesmøderne.

En del medlemmer har i løbet af 2010 spurgt om vi har mulighed for at holde vore møder på en anden dag end onsdag. Derfor blev dette emne taget op under eventuelt. Nogen egentlig beslutning om ny mødedag blev ikke taget, men et forslag om muligheden for skiftende mødedage f.eks. mandag, tirsdag eller onsdag, blev godt modtaget og bestyrelsen blev pålagt at gå videre med dette.

Mødedeltagerne blev spurgt, om der var nogen ideer til aktiviteter i det kommende år. I første omgang blev der ret stille. Efter at der var blevet delt et ark rundt med forslag kom der gang i forslagene fra deltagerne i mødet. Lokalformanden gjorde i første omgang opmærksom på at der allerede var lovet at holde følgende møder: 1. stout og porter, 2. lokalforeningens bedste øl, 3. amerikanske øl, 4. DM i ølsmagning, 5. øllets dag.

Medlemmerne foreslog:

1. Lansdækkende SMS tjeneste

Da der stadig er en del medlemmer i lokalafdeling København uden computer, og derfor også uden e-mailadresse, er det vigtigt at meddelelser om medlemsmøder bliver annonceret i ØLentusiasteN. foreslog at bestyrelsen undersøgte muligheden for at oprette en landsdækkende SMS tjeneste. Det vil ske.

2. Lokalafdeling Rødovre og Dansk Cyklistforbund, smagning

I Rødovre bliver der lavet nogle rødvinismagninger i samarbejde med Dansk Cyklistforbund. Det blev foreslået at vi tog kontakt med dem for at høre om et evt samarbejde. Et andet medlem vidste, at der allerede er fuldt hus til disse møder, så bestyrelsen vil overveje, om det er et forslag vi bør gå videre med.

3. Årets øl

Nogle lokalafdelinger laver en smagning af de 10 øl, der bliver stemt om som årets øl. Det blev foreslået at lokalafdeling København også lavede sådan en smagning. Bestyrelsen tager stilling til dette.

4. Mikkeller

Måske burde vi igen invitere Mikkel Bjergsø til at holde en smagning. Bestyrelsen tager stilling til dette.

5. 2 gode + 2 dårlige

Et medlem havde været til en vinsmagning og var her blevet præsenteret for 2 forskellige typer mad. Sammen med maden var der blevet præsenteret 2 forskellige vine, således at man kunne smage, hvilke vine der passede til maden og hvilke der ikke gjorde det. Vi kunne lave noget tilsvarende med øl. Bestyrelsen tager stilling til dette.

6. Afsteming om de uddelte forslag

Forslagsarket blev samlet ind efter at medlemmerne havde krydset af hvilke aktiviteter de kunne tænke sig. Følgende var krydset af:

 • Trappistøl, 3 stemmer

 • Amerikanske øl, 2 stemmer

 • Påske- pinse- juleøl, 2 stemmer

 • Øl fra Franken, 2 stemmer

 • Italienske øl, 2 stemmer

 • Hollandske øl, 2 stemmer

 • Besøg hos dansk returpant

 • Bøhmiske øl

 • Polske øl

 • Besøg hos Hornbeer, 5 stemmer

 • Dansk mikrobryg, 2 stemmer

 • Cykeltur

 • Øl og chokolade, 5 stemmer

 • Kvindernes int. kampdag, 2 stemmer

 • øl og ost, 4 stemmer

 • Trivial pursuit med øl

 • Besøbg af brygger, 2 stemmer

 • Grillarrangement

 • Stout og porter

 • Bedste øl sidste år

 • Besøg på Halsnæs Bryghus, 3 stemmer

 • Gode svenske øl, 2 stemmer

 • Fisketur på sundet, 2 stemmer

 • Øl og champions league

 • Ekstremøl

 • Besøg af ølkendis, 2 stemmer

 • Bankospil

 • Udlandsrejser

 • Pubcrawl med konkurrence

 • Bakkens Store Ølfest

 • Generalforsamling

 • Besøg på Møn og Stevns Bryghuse

Yderligere forslag:

 • Trippel smagning

 • Besøg af eller hos Folketingets øllaug

 • Besøg hos Amager Bryghus

Tak for besvarelserne.

Lokalformanden havde lavet statistik over fremmødet i løbet af året. Karsten Bjørkman havde deltaget i samtlige møder og fik en præmie for det. Bush Prestige.

Tak til Morten Christoffersen, der var en glimrende dirigent.

Herefter fulgte ølsmagningen, hvor der blev smagt på:

 1. Coopers Sparkling Ale

 2. Skovlyst Oktoberfest Limited Edition

 3. Negro Modelo

 4. O'Haras Irish Stout

 5. Brooklyn Pale Ale

 6. Young's London Ale

 7. Black Rooster Stout

 8. La Trappe Quadruple

Bagefter blev der stemt om, hvilken der var den bedste og øl nr. 8 løb med 7 stemmer af med sejren.

Tak til Søren Fodgaard for en glimrende ølsmagning.

Så var der ikke mere på programmet og mødet blev hævet.

Tak til Café Globen for at have dækket pænt op, gjort lokalerne hyggelige og i det hele taget behandle os godt.