Klik på billederne - beklager at nogle af dem er mørke - hvis du vil se dem i stor størrelse.

Årsmøde 2011

Årsmødet blev holdt på "Kulturanstalten" på Vesterbro.

22 medlemmer havde fundet vej - tak for det.

 • Herunder et par nye medlemmer.

Under selve årsmødet nød vi diverse øl.

Søren Fodgaard blev valgt som ordstyrer - hvilket han gjorde venligt og kompetent.

Beretning fra lokalafdelingen :

Formanden Lars B. Jespersen gennemgik foreningens aktiviteter siden sidste årsmøde.
Han lagde vægt på de erfaringer vi havde gjort os.

 • Vi havde været nødt til at aflyse 2 ( ! ) medlemsmøder pga. manglende tilslutning.
 • Lars kom også ind på hvad der foregik i lokalbestyrelsen.

 • I September havde vi gjort meget ud af medlems-hvervningen :

 • Vores indsats gav desværre ikke så mange nye medlemmer. Men vi fik da profileret foreningen.
 • Vi vil fremover forsøge os med en sms-tjeneste, så de der ikke har e-post, har et alternativ.
 • Vi arbejder på at sammensætte holdet til DM blindsmagning i Middelfart den 19.11. 

Lars B. Jespersen blev valgt som formand, enstemmigt og uden modkandidat.

Lars Rasmussen blev valgt som næstformand, enstemmigt og uden modkandidat.

Søren Fodgaard og Keld Albrechtsen (fraværende) blev genvalgt til lokalbestyrelsen.


Bodil Hebeltoft blev valgt som nyt medlem af lokalbestyrelsen. 

Morten Christoffersen og Peter Paulsen ønskede ikke at fortsætte i lokalbestyrelsen - men meget gerne som medlemmer og deltagere i møderne.

Formanden takkede dem meget for deres indsats i den tid de havde siddet - og overrakte dem et dejligt DØE forklæde.

Under eventuelt blev bemærket at..

 •  Medlemsmødet i november er aflyst, til gengæld sætter vi alle sejl til i december, hvor vi får besøg af Anders Kissmeyer - under overskriften "øl og chokolade". Nærmere følger.
 • Vi er indgået i et samarbejde med beboerhuset på Christianshavn omkring de håndbrygningsfaciliteter de er ved at etablere.

  • De/Vi er snart klar til 1. bryg.

Der blev derfor bedt om forslag fra forsamlingen

 • Møde med Folketingets Ø-llaug
 • Glas - og de forskellige typers betydning for øl-oplevelsen
 • Øl-rejse - fx Bamberg.

  • Vi vil løbende reklamere for de andre lokalafdelingers tilbud via vores medlems-mails.

Afslutningsvis kom det "nye" formandsskab ind på, at man meget gerne så medlemmer deltage ad hoc i planlægningen og/eller udførelsen af et eller flere medlems-arrangementer - i den udstrækning man har lyst og mulighed.

Forslag og løbende dialog om hvad medlemmerne vil. imødeses også gerne.

 

Ost og Trappist-øl

Så gik vi i gang med aftenens smagning.

Lars BJ havde ihærdigt forsøgt at få fat i oste fra trappist klostrene : Det var ikke lykkedes.

Men i samarbejde med Helges Ost på Værnedamsvej fik han sammensat en menu med de tilsvarende spændende oste - dog alle fra Frankrig.

 

Orval - Tomme Craueuse [ko]

Westmalle Dubbel - Ossau-Iraty [får]

Chimay (blå) Grand Reserve - Vallencay [ged]

Achel Extra Brune - Compté [ko]

Westvleteren 12 - Epoisses Berthau [ko]

Rochefort 10 - Roquefort [får]

La Trappe Quadruppel - Gouda, med chili [ko]

Vi hørte bl.a. at Epoisses Berthau lagres i brændevin, og at fremstilling af Roquefort kan sporet tilbage til år 79 ( ! ).

En rigtig spændende smagning der gav anledning til mange (ikke alle lige saglige..) kommentarer.

Tak til det søde medlem der hjalp formanden med oste-skæring.

/22-10-2011