Tirsdag den 19. 2. gav Region København sine medlemmer mulighed for at smage 10 af de 12 øl, der blev stemt ind som værende de bedste i kategorierne under og over 6%. De sidste 2 var det desværre ikke lykkedes at skaffe.

75 glade ølentusiaster var mødt op på dagen. Kim Müller, lokalformand i Rødovre, bød på regionens vegne velkommen og fortalte, hvordan aftenen ville komme til at forløbe.

Da smageglas og stemmesedler var delt ud, kom der hurtigt øl i glassene. Der var afsat ca. 15 minutter til hver smagsprøve. Det virkede meget passende, fordi så var der tid til at snakke imellem smagningen af de forskellige øl.

De 2 øl som det ikke var lykkedes at skaffe var Chokolade Chili Porter fra Det Lille Bryggeri og Imperial Vanilla Coffee Porter fra Ugly Duck Brewing.

Efter smagningen blev der indsamlet stemmesedler, og stemmerne fordelte sig således:

Øl under 6% alkohol:
Indslev: Mørk Hvede 0 stemmer, 0%
Pladderballe: Kakerlakpuler 3 stemmer, 5,2%
Hornbeer: Eskil 10 stemmer, 17,5%
Hornbeer: Julegis(k) 14 stemmer, 24,5%
Det Lille Bryggeri: Chokolade Chili Porter 5 stemmer, 8,8%
Ugly Duck: Simcoe & Chinook 22 stemmer, 38,6%
Ugly Duck: Hoppy Christmas 3 stemmer, 5,2%

Øl på 6% eller over :
Hornbeer: Grisk 16 stemmer, 28%
Ugly Duck: Hopfest 9 stemmer, 15,8%
Vestfyen: Willemoes Jul 2012 8 stemmer, 14%
Fur: Christmas Ale 22 stemmer, 38,6%
Ugly Duck: Imperial Vanilla 2 stemmer, 3,5%

Udover selve smagningen havde Kim lavet en quiz, der baserede sig på gamle numre af ølentusiasten. Da quizzen blev gjort op blev der uddelt 2 førstepræmier i form af nogle øl og 2 spil backgammon - sponseret af The Bishops Arms - samt 6 andenpræmier, der hver fik en enkelt øl.

Kim takkede af for god ro og orden under mødet. Jeg vil her gerne sige Kim og lokalformændene Lars Rasmussen, København, og Henrik Suhr, Ballerup, tak for det store arbejde de dels havde lagt i at skaffe øllene, dels viste ved gennemførelsen af mødet.

/Nyhedsbrev fra regionen
22-2-2013