Vi modtager meget gerne dine gode ideer, kommentarer eller anden feedback.

Skriv på vores email: lokalafdeling.koege@ale.dk

Vi kan ikke love dig et hurtigt svar, men vi bestræber os dog på at behandle alle henvendelser.