Nyhedsbrev 5# 2005

I denne nyhedsmail kan du læse om:

1) Sidst Quiz i år

2) Indkaldelse til årsmøde

3) God Jul & Godt Nytår

1) Sidst Quiz i år

Jeg vil lige minde om årets sidste Quiz. ”Øl, Musik & Quiz - Jule-tamtam” den 22. december 2005 kl. 19:30 til 23:00 på Republikken. Vi har atter fornøjelsen at invitere til Øl, Musik og Quiz. Arrangementet kræver ikke tilmelding og er åbent for alle, så tag nogle gode venner med og nyd en aften med venskabelig dyst på viden om øl, musik og aktuelle emner.

Quizzen starter kl. 20, men kom lidt før, som ved de andre Quizzer i efteråret giver Claus en øl. Desuden vil det være muligt at hilse på vores gamle formand Thorbjørn, der meldt sin ankomst fra Frankrig.

2) Indkaldelse til årsmøde

Lokalafdelingen i Lokalafdeling Kolding holder årsmøde torsdag den 26. januar 2006 - 18:30 til 23:00. Vi mødes på Barrikaden - baghuset til Republikken. Hvor der vil være mad og ølsmagning efter det formelle er overstået. Årsmødet er åbent for alle medlemmer, mens spisning og ølsmagning kræver tilmelding.

På valg er lokalformand og lokalnæstformand.

Som lokalformand opstiller: Claus Mortensen

Som lokalnæstformand opstiller: Søren Hjortbøl.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Lokalafdelingen

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (tidligere aktivitetsudvalg)

6. Eventuelt

Er der andre der interesseret i at stille op eller der er nogen som har lyst deltage i bestyrelses arbejdet kan dette meddelelse undertegnede. Forslag til modtages ligeledes.

Husk medlemskort

Pris: for øl og mad 185 kr.

Tilmelding til spisning og ølsmagning sker ved at indbetale ovennævnte beløb på (konto Nr. kommer senere).

3) God Jul & Godt Nytår

I skrivende stund er det også tid at ønske alle jer medlemmer og jeres familier i lokalafdelingen:

En Glædelig & Et Godt Nytår 2006.

I året der er gået har vi haft en god medlemsfremgang. Således at vi nu er 332 medlemmer, hvilket er en stigning på 10 % i forhold til samme tid sidste år.

Højt Skum

Lokalformand Kolding

Søren Hjortbøl