Nyhedsbrev 19 2015

Hej
Invitation til alle medlemmer i Kolding, Vejen kummuner 

Årsmøde Kolding - 2015
Bliver afholdt lørdag d. 3. oktober kl. 14.00 - 17.30 på Cavern - Ginbar ved YNWA i AL Passagen 2
Alle medlemmer er velkommen og kun disse har stemmeret. Medbring medlemskort.

Dagsorden efter foreningens regler - se bagerst i ØlentusiasteN.
- og her:

§ 13 For Lokalafdelinger
Stk. 6. - Dagsorden på det lokale årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Valg af Lokalafdelingsformand
4. Evt. valg af Lokalafdelingsnæstformand
5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
6. Eventuelt


Program:
kl. 14.00 Velkomst og Årsmødets dagsorden gennemgås med årsberetning, valg og evt. spørgsmål til bestyrelsen m.m. Vi skænker en øl. Alle medlemmer er velkommen uden beregning.
kl. 15.15 ca. Derek Mathews holder en lille ølsmagning og underholder.
kl. 16.15 ca. Vi indtager et let måltid fra Torbens køkken. Du køber evt. en øl til og vi drikker slatter fra smagningen, samt hygger.
kl. 17.30 Afslutning og fri leg inde på pubben og / eller på Cavern Ginbaren igen fra kl. 18.00

Pris i alt for efterfølgende ølsmagning og spisning kun kr. 150,-
Ølsmagning og spisning er en samlet pakke.

Tilmeld dig hvis du forsat vil være med  fra kl. 15.15
Det kræves af hensyn til mad og øl.

Tilmelding på:
claus.mortensen@ale.dk - send en mail med dit navn, medl.nr. og antal. Samt indbetal beløbet kr. 150,- pr. person på vor konto nr.:
reg. 0759 – 3223437205 Middelfart Sparekasse - Kolding. med samme oplysninger og arrangementsdato d. 3.10.15 Senest 7 dage før. Tak.

Vi glæder os til at se dig. Kom med ris og ros samt gode forslag på dagen. - også gerne omkring Øllets Dag
Har du større ting du gerne vil have vi diskutere, skal det indsendes skriftligt til bestyrelsen via undertegnede mail adr. senest 7 dage før.

Højt skum
Claus Mortensen - Tlf.: 4045 9028
Lokalformand
Danske Ølentusiaster
Kolding