Nyhedsbrev 16 2017

Årsmøde – Kolding afd. 
Som tidligere meddelt: (Mødet er flyttet fra Trolden Bryghus til Beershoppen)
 
1. Danske Ølentusiaster – Kolding holder årsmøde i Solgården lørdag d. 7. okt. kl. 13.30 i festlokalet i kælderen ved Beershoppen. Sdr. Havnegade 8. Alle medlemmer er velkommen  – og kun medlemmer har stemmeret. Der vil være årsberetning, bestyrelses- og formandsvalg  samt mulighed for debat. Kom og sig din mening om DØE lokalt og på landsplan. Vi er vært ved en øl under mødet. 
Vi starter med velkomst, det formelle møde og dagsorden i flg.  vedtægter.:
 
1. Valg af dirigent / ordstyrer  2. Årsberetning om Lokalafdelingen v/ formanden 3. Valg af Lokalafdelingsformand 4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand 5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og valg af disse 6. Evt. Her er ordret frit og evt. indkomne emner tages op.   Til ovenstående kan alle medlemmer deltage kvit og frit - uden tilmelding. DØE er vært ved en enkelt øl. Du skal dog medbringe og vise gyldigt medlemskort!  Kun medlemmer tilhørende Kolding / Vejen lokalafdeling har stemmeret.  Der kommer evt. besøg fra et medlem af landsbestyrelsen. Har du spørgsmål, eller et emne, vi skal behandle på mødet, er du velkommen til at sende  det pr. mail til undertegnede inden mandag d. 2. oktober. kl. 21.00 Så vil det blive taget op.  Sendes på: claus.mortensen@remove-this.ale.dk   Der vil under og efter mødet være mulighed for at købe ekstra øl fra Beershoppen.
 
 - 2. Del to kræver tilmelding!!
 
Kl. 15. ØLsmagning - Her vil der være smagning på spontangæret- og surøl der afholdes af Bershoppen / Henrik Nyhuus Gill – medlem af Kolding Bryglaug. Til daglig er Henrik administrator  på Kolding Designskole.  Her er alle velkommen. Der vil være lidt snack til øllet. Vi forventer at slutte ca. 17.-17.30 Vi drikker slatter – og kan evt. slukke efter med en øl på YNWA i Mathews Passagen.
Pris kr. 120,- alt incl.   
Tilmeld dig pr. mail til undertegnede på: claus.mortensen@remove-this.ale.dk  Skriv om du vil med til smagningen. Smagningen koster kr. 120,- der indsættes på vor konto nr.: 0759 – 3223437205 >>Husk at skrive navn og medlemsnr. her også! 
Vi ses.
 
 
 
3.  Thy Kommer til Byen Lørdag d. 30. sept. Kl. 12.  Helt fra Thy - Thisted Bryghus kommer til byen kl. 12.-17. på YNWA der har dørene åbne  med masser af øl fra Thisted Bryghus og Thy atmosfære. Thisted Bryghus er valgt til Årets Bryghus og derfor afholdes der en temadag fra Thy i Kolding på Den Engelske Pub i AL Passagen 2.
4.  Husk vor årlige julefrokost på YNWA med Torben Mathews den sidste lørdag eftermiddag kl. 14.00  i november d. 25.11.17.  Der vil også blive afholdt en spændende juleølsmagning – mere herom senere… 
 
- Til dig der var frivillig på Øllets Dag – husk vor arrangement fredag d. 29. sept. kl. 18.30 i passagen – der er udsendt mails.
5. 
ØLmanden:   https://youtu.be/POzsHi-o27A 
Følg Ølmanden på Canal 6000 - denne gang besøger han det åbne bryggeri på Birkemosevej i Kolding. 
ØLmanden er tilbage efter en længere pause på et halvt års tid. Vi har besøgt  det nye bryggeri i Kolding Bryggeriet Åben.
Se også med på: https://www.facebook.com/oelmandentv/   
 
Højt skum
Danske Ølentusiaster – Kolding Lokalformand Claus E. Mortensen – tlf.: 4045 9028 mail: claus.mortensen@remove-this.ale.dk  www.ale.dk