Sølvmærke til Republikken

- Republikken i Kolding modtog i 2004 det Dansk Ølmærke i sølv

Lørdag den 29. januar havde aktivitetsudvalget i lokalafdelingen i Kolding sat hinanden og Alice Dall stævne på Republikken i Kolding. Formålet var, under dække af at aftale aktiviteter i 2005, at overrække Alice Dansk Ølmærke i sølv for Republikkens indsats for udbredelse af godt øl og viden herom. På det punkt lever Republikken godt op til tankerne bag Det Danske Ølmærke:

Dansk Ølmærke har to særdeles vigtige formål. Det skal dels vise ølforbrugene vej til de værtshuse, der bedst forstår at behandle øllet godt, dels motivere værtshusholdere for at forbedre såvel øludvalg som respekten for det gode øl.

Og som det videre hedder:

Et værtshus, der modtager Dansk Ølmærke i sølv, er tæt på Dansk Ølmærke i guld, men der mangler små detaljer i en enkelt kategori eller to. Det vil stadig være en stor kvalitetsmæssig oplevelse at få en øl på et sted, der har modtaget Dansk Ølmærke i sølv.

Lokalafdelingen i Kolding var derfor glade for at kunne overrække sølvmærket til Alice med opfordring til at fortsætte det gode arbejde. Alice takkede for mærket og betroede os "under en halv snes slørede øjne," at der var tiltag i gang både med et mikrobryggeri og deres egen brygmester bag Republikkens egen øl - mere herom senere, når det tåler offentliggørelse.

Republikken


Munkegade 9
6000 Kolding
Tlf.: 75642752
URL: www.republikken.com
Mail: alice@remove-this.republikken.com