DØE Kolding årsmøde 2008

Vi var en lille sluttet flok da Claus bød velkommen til dette lokale årsmøde. Efter valg af dirigent, som atter i år blev Finn Nielsen aflagde formanden beretning, der med vanlig omhu var fyldig, da der sker meget i Kolding i løbet af et år.

Det er 5. gang blev der holdt en lokal generalforsamling i Kolding. Afdelingen har haft 5. års fødselsdag i 2008. Det har været et fantastisk år og afdelingen er blevet valgt til "Årets Afdeling 2008" hvilket er en fin udnævnelse, da vi er valgt blandt alle afdelingerne i Danske Ølentusiaster. 

Det er vores formand Claus, som er primusmotor for mange af de aktiviteter der sker i Kolding med arbejdet for det gode øl. Arbejdet sker i samarbejde med lokalbestyrelsen og pænt antal frivillige, som bl.a.  også i år på Øllets Dag gjorde en fin indsats.

Den nye bestyrelse

Efter beretningen var der valg til fomands- og næstformandsposten. Claus og Søren blev genvalgt for endnu en periode. Ligesom det meste af bestyrelsen - på nær Henrik Jensen genopstillede - blev valgt. I stedet for Henrik Jensen, der er blevet far og har travlt med familiære forpligtelser ikke har tid mere, blev Vang T. Poulsen valgt ind.

Græsk lam og ølsmagning

Efter det formelle var overstået fik vi Middelhavs lam. Lammekølle hertil græske ovnbagte kartofler, Taziki, Bønnesalat, Myntegele og Brød. Det var rigtigt lækkert.

Efter den værste sult var stillet, gik vi over til årets ølsmagning. Under titlen ”Tysk øl er mere end hvedeøl” havde formanden fra Haderslev Fran Zarp Truelsen forberedt en spændende ølsmagning til os. Frank er velbevandret i Tysk øl, og det var alle tiders smagning. Noget kendte man selvfølgelig, når man bor så tæt på grænsen, men meget var ukendt og i alle tilfælde de tilknyttede historier, gav et fint indblik i det tyske øl.

Til næste årsmøde, håber vi på et lidt større fremmøde. Det er ikke knastørt det hele.

Højt Skum Lokalbestyrelsen.

Frank fortæller om det tyske øl

Medlemstjek

Først skal formalia være på plads

Besøg af landsbestyrelsen

Kaj Erik fortæller lidt hvad der sker i foreningen og den netop overståede ølfestival.

Dagens menu