Fokus på lokalafdelinger 2012 - Danske Ølentusiaster
Fokus på lokalafdelinger 2012

I hele 2012 vil der være specielt fokus på Danske Ølentusiasters mange lokalafdelinger på ale.dk

Meget tidligt i foreningens historie, hvor det blev klart at den eksplosive vækst i medlemstallet gjorde det umuligt - og i øvrigt uhensigtsmæssigt -  at mødes jævnligt på landsplan har medlemmerne været 'fordelt' på lokale afdelinger. I begyndelsen blev der foretaget en opdeling i regioner, men da medlemstallet fortsatte med at vokse eksplosivt blev disse igen opdelt i lokalafdelinger på et møde mellem Landsbestyrelsen og de regionsansvarlige på Central Caféen i Nyborg den 7. september 2002.

Lige siden har lokalafdelingerne været grundstammen i foreningen Danske Ølentusiaster. Godt nok deltager langt under halvdelen af vore medlemmer regelmæssigt i lokalafdelingernes arrangementer, men det er fra lokalafdelingerne at inspirationen, idéerne, arbejdskraften og ildsjælene der bærer foreningen fremad kommer.

Der er derfor god grund til at sætte fokus på vore lokalafdelinger, at anerkende det store arbejde de gør, at give dem en mulighed for at præsentere sig selv og at give de medlemmer der endnu ikke benytter sig af lokalafdelingernes mange tilbud lyst til at møde op og deltage.

Én uge ad gangen vil vore lokalafdelinger være på forsiden af ale.dk i løbet af 2012 - i alfabetisk rækkefølge. Samtidig vil der være oprettet en præsentation af lokalafdelingen under 'Regioner og Lokalafdelinger', og denne præsentation vil blive stående.

Vi vil bede hver enkelt lokalafdeling om en ultrakort præsentation, og hver enkelt lokalformand om svar på 12 spørgsmål, og det er vort håb at dette både vil give en 'indgang' til den enkelte lokalafdeling og vise bredden i vores velsmagende forening - og bedømt ud fra de 3 præsentationer og svar undertegnede på nuværende tidspunkt har set ser det ud til at lykkes!

De 12 spøgsmål til lokalformændene

 1. Hvad synes du er den største succes I har haft i lokalafdelingen?
 2. ...og hvad synes du er den største fiasko – om nogen?
 3. Hvor mange medlemmer har I, og hvordan holder I dem orienteret om hvad der sker i lokalafdelingen?
 4. Hvis lokalafdelingen fik 10.000 kroner foræret, hvad ville du så foreslå at I brugte dem til?
 5. Hvordan gør vi, efter din mening, Danske Ølentusiaster endnu bedre som medlemsorganisation?
 6. Hvis du skulle give nyvalgte lokalformænd et godt råd, hvad ville det da være?
 7. Hvis din lokalafdeling skulle på en øludflugt til udlandet, hvor skulle den så gå hen, hvis det stod til dig?
 8. Hvis din lokalafdeling skulle besøge et dansk bryggeri, hvilket skulle det så være, hvis det stod til dig?
 9. Hvad er din største øloplevelse?
 10. Hvad er din personlige yndlingsøl?
 11. Hvis en ølentusiast gæster dit lokalområde, hvilke(t) værtshus(e) anbefaler du da vedkommende?
 12. Hvad er, efter din mening, det bedste Danske Ølentusiaster har gjort?