Ballerup - Danske Ølentusiaster

Ballerup var igennem en større omstrukturering for nogle år siden, da den nuværende bestyrelse trådte til efter nogen tid uden bestyrelse. Vi har været igennem en kraftig tilbagegang i medlemstallet, men det er på det sidste vendt, så vi nu har en svag fremgang - succes! Et af vores store problemer er den store geografiske spredning fra Veksø til Værløse til Taastrup, der kommer ikke så mange fra yderområderne, mest fra Ballerup og Albertslund. Vi satser på mindre arrangementer lokalt som f.eks. smagninger med Bunker Beer, Amager Bryghus eller Jan Paul fra Svaneke eller evt. mindre udflugter til f.eks. DTU Bryggerne, Valhal-festivalen samt aftentur til gode ølsteder i København. Endelig kobler vi os nogle gange til fælles arrangementer i Region København. Vi er en lille sluttet kreds til møderne, men vi hygger os.

9 juleøl klar til smagningen den 1. december 2011

Lokalformand Henrik Suhrs svar på de 12 spørgsmål

1. Hvad synes du er den største succes I har haft i lokalafdelingen?

At vi de sidste to lokalmøder (oplæg med Jan Paul fra Svaneke samt smagning af Juleøl) har haft hhv. 30 og 33 deltagere – måske ikke så mange, men det er rekord for os, så noget gør vi rigtigt!

2. ...og hvad synes du er den største fiasko – om nogen?

De par gange i 2009 og 2010 vi måtte aflyse lokalmøder pga. for få deltagere!

3. Hvor mange medlemmer har I, og hvordan holder I dem orienteret om hvad der sker i lokalafdelingen?

243 medlemmer – hyppig opdatering af hjemmeside og 1 – 2 nyhedsbreve pr. måned!

4. Hvis lokalafdelingen fik 10.000 kroner foræret, hvad ville du så foreslå at I brugte dem til?

Arrangere en ølrejse med interessant rejseleder og invitere medlemmer med til rabatpris!

5. Hvordan gør vi, efter din mening, Danske Ølentusiaster endnu bedre som medlemsorganisation?

Holde fast i det fremragende medlemsblad og får endnu flere til at møde op til møderne, kom helt ud i hjørnerne af afdelingerne!

6. Hvis du skulle give nyvalgte lokalformænd et godt råd, hvad ville det da være?

Sørg for at få hjælp, lad være med at tro du kan det hele selv – få f.eks. mange med i aktivitetsudvalg, det behøver ikke at være i bestyrelse, det kan skræmme nogle!

7. Hvis din lokalafdeling skulle på en øludflugt til udlandet, hvor skulle den så gå hen, hvis det stod til dig?

Prag/Bamberg eller Zythos/Brügge/Antwerpen!

8. Hvis din lokalafdeling skulle besøge et dansk bryggeri, hvilket skulle det så være, hvis det stod til dig?

Hornbeer!

9. Hvad er din største øloplevelse?

Ølfestival i Zythos og Ikke mindst Bierhuis Kulminator i Antwerpen med 800 øl helt tilbage fra 70’erne

10. Hvad er din personlige yndlingsøl?

Närke Stormaktsporter – eller evt en kraftig IPA

11. Hvis en ølentusiast gæster dit lokalområde, hvilke(t) værtshus(e) anbefaler du da vedkommende?

Bryggeri Skovlyst – det eneste kvalitet i lokalområdet, ellers må vi ind til København til f.eks. Ørsted Ølbar!

12. Hvad er, efter din mening, det bedste Danske Ølentusiaster har gjort?

Simpelt hen at være der, at være vigtige i mikroøl-revolutionen i de sidste 10 år – bliv ved med det!

...finder du ved at klikke her!

Kom og hjælp med

...til at arrangere medlemsmøder og udflugter, opdatere vores hjemmeside m.m.

Hvis du har tid og lyst til at give en hånd med hører Lokalformand Henrik Suhr meget gerne fra dig.

Lokalformand

Henrik Suhr

Juleølsmagning

...deltagerne i juleølsmagningen 1. december 2011