Birkerød - Danske Ølentusiaster

De indledende øvelser til lokalafdeling Birkerød blev startet i oktober 2002, hvor Bjarke Christensen og Leif Kjøller kontaktede formanden for region Nordsjælland for at høre nærmere om, hvordan man starter en lokalafdeling. Der blev også taget kontakt til ejeren af "Proppen" i Birkerød, som virkede som et rimeligt valg.

Første medlemsmøde fandt sted tirsdag 21. januar 2003 kl. 20.00, hvor der blev nedsat et aktivitetsudvalg og smagt på et par øl.

Lokalafdeling Birkerød dækker følgende postnummerdistrikter (antal medlemmer i parentes): 2840 Holte - 2950 Vedbæk - 2960 Rungsted Kyst - 2970 Hørsholm - 2980 Kokkedal - 3450 Allerød - 3460 Birkerød - 3520 Farum

Lokalformand Leif Kjøllers svar på de 12 spørgsmål:

1. Hvad synes du er den største succes I har haft i lokalafdelingen?

At vi har held med at få inviteret gode foredragsholdere, der kan præsentere øl og deres visioner for deres virke som bryggere eller ølevangelister. Vi har haft besøg fra Hornbeer, Herslev Bryghus, Per Kølster m.fl.

2. ...og hvad synes du er den største fiasko – om nogen?

At vi har været nødt til at aflyse nogle arrangementer på grund af for ringe tilslutning. Desuden at vi ikke har gjort det attraktivt nok at deltage i lokalafdelingens virke, f.eks. er der lige nu kun 3 i lokalbestyrelsen. Herved har lokalafdelingen ikke kræfter til at lave større udadvendte aktiviteter.

3. Hvor mange medlemmer har I, og hvordan holder I dem orienteret om hvad der sker i lokalafdelingen?

Seneste tal er 247 medlemmer, som bliver holdt orienteret ved den månedlige nyhedsmail.

4. Hvis lokalafdelingen fik 10.000 kroner foræret, hvad ville du så foreslå at I brugte dem til?

Da lokalafdelinger ikke har en egentlig selvstændig økonomi, så skal de enkelte arrangementer kunne løbe rundt uden tilskud. Det gør det svært – næsten umuligt -  at invitere foredragsholdere, der ikke bor i lokalområdet. Så ja, sådan en gave ville falde på et tørt sted, og kunne gøre flere arrangementer mere interessante for medlemmerne og nok tiltrække nysgerrige.

5. Hvordan gør vi, efter din mening, Danske Ølentusiaster endnu bedre som medlemsorganisation?

Danske Ølentusiaster er nu en mere moden forening, hvor entusiasmen fra opbygningen af foreningen er afløst af mere daglige rutiner. Jeg synes, at vi skal være mere opmærksomme på, at ”gamle” medlemmer ikke har samme behov som nye. Det er en udfordring at kunne gøre arrangementer og information interessant for begge grupper. Nye og potentielle medlemmer kan blive forskrækkede over den nørdethed, som mere erfarne medlemmer kan udvise.
Så kort fortalt, så skal foreningen have fokus på begge grupper i sin kommunikation. Og det er svært, hvilket vi jo ser lokalt på medlemsmøderne.

6. Hvis du skulle give nyvalgte lokalformænd et godt råd, hvad ville det da være?

Husk at inddrage hele din bestyrelse i jeres beslutninger og lyt til medlemmernes ønsker. Ikke to medlemmer har samme interesse i at deltage i møder og lignende.

7. Hvis din lokalafdeling skulle på en øludflugt til udlandet, hvor skulle den så gå hen, hvis det stod til dig?

York!

8. Hvis din lokalafdeling skulle besøge et dansk bryggeri, hvilket skulle det så være, hvis det stod til dig?

Det er et svært valg, da det er lige spændende at besøge et lille bryggeri som et stort. Vestfyen kunne være en god kandidat, da de både brygger industrielt og i mindre størrelser deres Willemoes serie, hvor bryggeren eksperimenterer.

9. Hvad er din største øloplevelse?

Et besøg i York, hvor mange små pubber har det gode lokale Yorkshire-øl på hanerne. Og så er gæstfriheden stor. Svært at komme derfra!

10. Hvad er din personlige yndlingsøl?

Igen et svært valg, da der er så meget at vælge imellem. Men da jeg foretrækker øl med stor smag og lav alkoholprocent, så er en engelsk ale fra Timothy Tyler, Landlord, en øl som jeg altid vælger, når jeg møder den.

11. Hvis en ølentusiast gæster dit lokalområde, hvilke(t) værtshus(e) anbefaler du da vedkommende?

Vores mødested, Proppen, i Birkerød har et stort udvalg af øl og har fået foreningens ølmærke, så her  går man ikke forgæves.

12. Hvad er, efter din mening, det bedste Danske Ølentusiaster har gjort?

Fået flere til at interessere sig for det store udvalg af øl, og dermed også fået det ind på serveringsstederne.

 

...finder du ved at klikke her!

...vidste du at:

  • medlem nr. 1 er fra Lokalafdeling Birkerød
  • en af initiativtagerme til Lokalafdelingen sidder i Landsbestyrelsen
  • foreningens sekretariat tidligere lå i Birkerød

Lokalformand

Leif Kjøller

Proppen

Lokalafdeling Birkerøds faste mødested.

UFO

Underholdende Foredragsholder Orienterer til medlemsmøde i Lokalafdeling Birkerød om godt øl - og så er han oven i købet lokal.