Bornholm - Danske Ølentusiaster
Fokus på Bornholm

Lokalafdeling Bornholm blev etableret i 1999 dækkende hele øen,  senere blev den opdelt i 2 lokalafdelinger: Lokalafdeling Nordbornholm og Lokalafdeling Rønne. I 2010 blev de to lokalafdelinger atter sammenlagt til
Lokalafdeling Bornholm.

Vi bestræber os på at afholde ca. 6 ølsmagninger årligt for medlemmerne, idet vi lægger stor vægt på at udbrede kendskabet til det gode øl generelt.
Vi bestræber os altid på til disse aftener at have en professionel foredragsholder.

Derudover er vi også med til afholdelse af udadvendte arengementer såsom ølsmagninger i personaleforeninger, hos virksomheder og ikke mindst på udskænkningssteder.

I 2010 startede vi Ølparaden (http://ølparaden.dk) som er vort flagskib udadtil, og Bornholms svar på Ølfestivalen. Af praktiske årsager er denne nu lagt i en selvstændig forening, dog således at denne organisation 100 % styres af Bornholmske Ølentusiaster, med formålet at bakke op om Lokalforeningens arbejde. Udskillelsen er primært lavet for at leve op til lovgivningens krav.

Lokalformand Søren Holms svar på de 12 spørgsmål

1. Hvad synes du er den største succes I har haft i lokalafdelingen?

Det var gennemførslen af Ølparaden hvor ca. 450 personer smagte på det gode øl.

2. ...og hvad synes du er den største fiasko – om nogen?

Jeg syntes ikke vi havde en rigtig fiasko, men det kom bag på mig at vi ikke kunne samle vore medlemmer til en grillaften med hvedeølsmagning - måske var prisen for høj.

3. Hvor mange medlemmer har I, og hvordan holder I dem orienteret om hvad der sker i lokalafdelingen?

Lige nu har vi 92 medlemmer et tal der ligger ret stabilt. Medlemmerne orienteres direkte via mail forud for alle arrangementer. Fra primo januar vil der komme fokus på at vi altid får opdateret hjemmesiden herom. Ligeledes vil vi i 2012 starte med en sms-reminder forud for møderne til de medlemmer der måtte ønske det.

4. Hvis lokalafdelingen fik 10.000 kroner foræret, hvad ville du så foreslå at I brugte dem til?

Der er 2 steder jeg ville bruge disse:
1. Give et beløb som rejsetilskud til små mikrobryggerier for at få dem som udstiller til Ølparaden 2012
2. Bruge et beløb på udadvendte ølsmagninger f.eks. på ungdomsuddannelsessteder og på udskænkningssteder, dette for at udbrede kenskabet til det gode øl udenfor vore egne rækker, samt at være med til at øge medlemstallet.

5. Hvordan gør vi, efter din mening, Danske Ølentusiaster endnu bedre som medlemsorganisation?

Man skal altid se indad og se om vi kan gøre tingene bedre. Ølentusiasterne skal være en mere synlig forening udadtil MED DET SOM INTERESSERER ANDRE END OS SELV.  Være mere åben, lave arrangementer som interesserer den brede befolkning – de unge. Og frem for alt skal der være en synlig fordel ved at være medlem.

6. Hvis du skulle give nyvalgte lokalformænd et godt råd, hvad ville det da være?

Lad være med at suge opgaverne til dig, bred dem ud, men sørg samtidig for at lave et rapporteringssystem således at uddelegerede opgaver løses til de aftalte tider. For enhver bestyrelse er det vigtigt at tilliden til indgåede aftaler overholdes, det skaber den nødvendige ro, og lyst til at gøre en indsats.

7. Hvis din lokalafdeling skulle på en øludflugt til udlandet, hvor skulle den så gå hen, hvis det stod til dig?

Jeg ville foreslå Prag i Tjekkiet. I denne by har jeg selv fundet rigtigt mange gode steder at besøge.

8. Hvis din lokalafdeling skulle besøge et dansk bryggeri, hvilket skulle det så være, hvis det stod til dig?

Skulle vi fra Bornholm besøge et lille bryggeri så er det jo forbundet med store rejseomkostninger, og således er mulighederne jo ikke så store. Selvfølgelig vil vi besøge Svaneke Bryghus i nærområdet. Og kunne det lykkes at samle en gruppe til en rejse så vil jeg foreslå Amager bryghus.

9. Hvad er din største øloplevelse?

På en rejse i Canada gjorde vi et stop i en lille by. Tilfældigvis så vi her et lille husbryggeri (kan ikke huske navnet). Her fik vi en fantastisk oplevelse ikke alene havde de nogle gode øl men den måde de blev serveret på hvor betjeningen fortalte om de enkelte øl på paletten med 5 varianter var helt i top, især det at de lagde megen vægt på den rækkefølge vi smagte dem og til hvilke småretter var en oplevelse.

10. Hvad er din personlige yndlingsøl?

LA TRAPPE ISID'OR

11. Hvis en ølentusiast gæster dit lokalområde, hvilke(t) værtshus(e) anbefaler du da vedkommende?

Det er meget svært da det i et sommerland som Bornholm er svinger meget, derfor er der stor forskel på hvilke steder der lige nu er at anbefale - Svaneke Bryghus har dog hele året et pænt udvalg.  Men om sommeren er der jo mange flere, så jeg ville henvise gæsten til vor hjemmeside.

12. Hvad er, efter din mening, det bedste Danske Ølentusiaster har gjort?

For en forening i et absolut yderkantområdet er det bedste for vore medlemmer muligheden for økonomisk støtte fra foreningen. Dette er med til at vi i yderkantområder også kan føle os som en del af helheden.
Udadtil er det medvirken til synlighed i dagspressen såvel ved faglige spørgsmål som ved ”politiske” beslutninger, og ikke mindst på den internationale scene.

 

...finder du ved at klikke her!

Lokalformand

Søren Holm

Bestyrelsen

Anders Blomquist manglede til dette møde.

Ølparaden

...billeder fra Ølparaden

...og fra et medlemsmøde

...hvor Lokalformanden fortæller om øllene.