Horsens - Danske Ølentusiaster
Fokus på Horsens

Lokalafdeling Horsens er stiftet i november 2001 – faktisk på et tidspunkt hvor lokalafdelinger ikke endnu var skrevet ind i vedtægterne.

Vi arrangerer hen over året ca 10 medlemsarrangementer med hovedvægt på smagninger og enkelte bryggeribesøg. Indholdet i smagningerne er som udgangspunkt bryg der ikke umiddelbart er tilgængelige i detailhandelen i Horsensområdet (hvilket ikke er særligt svært), da området ikke har mange forretninger der prioriterer et spændende øludvalg. Vore smagninger står vi enten selv for eller inviterer et bryggeri / en importør osv. Arrangementerne har i snit deltagelse af 42 personer hvilket er de højeste gennemsnit i lokalafdelingens historie.

Vi håber gennem vort arbejde, at vi kan få skabt en større interesse i detailhandelen, men det er ikke noget let arbejde – svaret er ofte: salget er for lille. For at løse denne opgave ville det være en stor hjælp om medlemmerne ville give en hånd med.

Seneste skud på aktivitetslisten er Øl & Cider Festen der afholdes på Øllets Dag og er et samarbejde med Den Gyldne Hest.

Lokalformand Ole Axelsens svar på de 12 spørgsmål

1. Hvad synes du er den største succes I har haft i lokalafdelingen?

Næsten hver eneste arrangement er en succes –  at møde glade mennesker der kommer til vore arrangementer for at smage spændende øl. Øl & Cider Festen 2011 i samarbejde med Den Gyldne Hest er også med i succesoversigten.

2. ...og hvad synes du er den største fiasko – om nogen?

Vil mere bruge ordet ”skuffelse” – skuffelse over hvor lidt, den overvejende del af detailhandel og restaurationsbranchen gør for at fremme spændende øl.

3. Hvor mange medlemmer har I, og hvordan holder I dem orienteret om hvad der sker i lokalafdelingen?

Lige nu 249 medlemmer  (en tilbagegang, men på den anden side har der aldrig været så mange deltagere til vore medlemsarrangementer) – medlemmerne orienteres løbende gennem personlige mails og facebook. Desværre er der ikke kræfter til at informere medlemmer uden mail adresse, hvorfor disse må ”nøjes” med information gennem bladet eller andre medlemmer.

4. Hvis lokalafdelingen fik 10.000 kroner foræret, hvad ville du så foreslå at I brugte dem til?

Næppe en sandsynlig hændelse, men hvis der kom en rig onkel forbi med en kasse penge vil de formodentlig blive anvendt til at sænke deltagerprisen ved nogle arrangementer og til yderligere PR-virksomhed for lokalafdelingen.

5. Hvordan gør vi, efter din mening, Danske Ølentusiaster endnu bedre som medlemsorganisation?

Mere synlighed – vi må ofte konstatere når vi er ude for at lave PR, at der stadig er mange der ikke kender foreningen. Lavere kontingent vil sandsynligvis skaffe flere medlemmer.

6. Hvis du skulle give nyvalgte lokalformænd et godt råd, hvad ville det da være?

Prøv at få sammensat en bestyrelse af personer, der vil gøre en indsats med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og gerne med kontakter rundt i lokalsamfundet.

7. Hvis din lokalafdeling skulle på en øl udflugt til udlandet, hvor skulle den så gå hen, hvis det stod til dig?

Det vil helt klar være til London (igen) da vi tidligere har været der og besøgt CAMRA ølfestivaler og bryggerier. Mange af de nye bryggerier og Craft Beer Pubs er oplagte til nye besøg.

8. Hvis din lokalafdeling skulle besøge et dansk bryggeri, hvilket skulle det så være, hvis det stod til dig?

Der er rigtig mange interessante, og  konkret planlægges det at besøge Warvick i Varde senere på året.

9. Hvad er din største øloplevelse?

Der er mange ”store” men ingen ”største”. Men hvis nogle få skal nævnes kan det være: Ølfestivalen i Forum Horsens for nogle år siden, jagten på noget nyt øl/pub osv. og så også at finde noget, besøget på The Kernel Brewery i London, snakke med folk der er interesserede i spændende øl.

10. Hvad er din personlige yndlingsøl?

Kommer an på så meget – cask ales, porter/stouts, IPA, dunkel/Schwarzbiers (fra Tyskland).

11. Hvis en ølentusiast gæster dit lokalområde, hvilke(t) værtshus(e) anbefaler du da vedkommende?

Den Gyldne Hest & Mackie´s  - byens 2 ølmærkesteder.

12. Hvad er, efter din mening, det bedste Danske Ølentusiaster har gjort?

De tidligere provinsfestivaler , der  desværre er afskaffet – så det er p.t. lidt svært at finde noget ”bedst”

...finder du ved at klikke her!

Lokalformand

Ole Axelsen

Fra Øl og Cider Festen 2011
Smagning i Vestbyens Beboerhus
Smagning hos Mackie's