Næstved - Danske Ølentusiaster
Fokus på Næstved

Vi har som flere andre af landets lokalafdelinger 10 års jubilæum i år. Ved det stiftende møde den 28. februar 2002 var der mødt så mange, at en del måtte afvises ved døren, blandt andre undertegnede. Formanden konstaterede, at Region Storstrøm nærmest havde fået åndenød, med den store succes.

I dag har vi ca. 160 medlemmer fra hele Næstved kommune. Vi holder 10 medlemsmøder om året med forskellige temaer. Faste traditioner er: Januarmødet, hvor vi smager på aftenens øl fra foregående års møder. I februar er der smagning af årets ølnyhed. Det er igennem en længere årrække lykkedes os, ved et energisk benarbejde, at skaffe alle 10 øl.

Møderne afholdes den sidste torsdag i måneden på Hotel Kirstine i ”Borgmesterkælderen”. Den hedder sådan fordi hotellet rent tilfældigt har været bolig for 3 borgmestre. Før 1919 var alle borgmestre i de danske købstæder udpeget af kongen, og kunne komme fra andre dele af landet. De skulle så anskaffe sig en bolig, i den by de kom til.

Vi har 3 bryggerier i kommunen, men ingen vandingshuller der er værd at skrive hjem om. Efter flere års ihærdig søgen, kunne vi endelig i år indstille et sted til årets Ølmærke, ”Restaurant Bryghuset Holmegaard Park”. Det er en spiserestauration.

Lokalformand Finn-Peter Andersens svar på de 12 spørgsmål

1. Hvad synes du er den største succes I har haft i lokalafdelingen?

Det er vores årlige kultsmagning. Kultudvalget udvælger omgærdet med megen hemmelighedskræmmeri et antal, ikke under 20, spændende øl. Vi smager på dem over flere akter/temaer. Med spisning imellem.

2. ...og hvad synes du er den største fiasko – om nogen?

Vi har ikke haft nogen deciderede fiaskoer, kun uheldige begivenheder. Til den ”skyldige” i disse, uddeler vi til årsmødet ”Årets Kvajebajer”.

3. Hvor mange medlemmer har I, og hvordan holder I dem orienteret om hvad der sker i lokalafdelingen?

Vi har 160 medlemmer plus/minus. Medlemmerne orienteres ved nyhedsbreve som også lægges ud på hjemmesiden. Ligeledes referater fra møderne.

4. Hvis lokalafdelingen fik 10.000 kroner foræret, hvad ville du så foreslå at I brugte dem til?

Tilskud til udenlandsrejsen i spørgsmål 7.

5. Hvordan gør vi, efter din mening, Danske Ølentusiaster endnu bedre som medlemsorganisation?

Ved at fortsætte det gode arbejde og det meget flotte medlemsblad.

6. Hvis du skulle give nyvalgte lokalformænd et godt råd, hvad ville det da være?

Giver helst ikke gode råd. Men skal det være, så uddeleger opgaverne.

7. Hvis din lokalafdeling skulle på en øludflugt til udlandet, hvor skulle den så gå hen, hvis det stod til dig?

Der er flere muligheder. Jeg vil gerne til Dublin, har været der 3 gange før. Prag, Berlin, Bamberg, London eller Bruxelles.

8. Hvis din lokalafdeling skulle besøge et dansk bryggeri, hvilket skulle det så være, hvis det stod til dig?

Igen flere ønsker: Hornbeer, Hancock, Fur, Refsvindinge eller Svaneke.

9. Hvad er din største øloplevelse?

For 35 år siden var jeg for første gang i Dublin. Jeg spiser en aften i hotellets restaurant, en bøf og dertil bestiller jeg en pint Guinness. Jeg opdager at restauranten ikke har Guinness da jeg gennem vinduet ser tjeneren komme fra den nærmeste pub med min Guinness.

10. Hvad er din personlige yndlingsøl?

Det kommer da an på til hvad og hvornår. Har du lige klippet hæk, kl. 24 nytåraften, velkomstdrink eller flæskestegen juleaften, ja fortsæt selv. Men jeg holder meget af porter/stout.

11. Hvis en ølentusiast gæster dit lokalområde, hvilke(t) værtshus(e) anbefaler du da vedkommende?

Jeg kan i Næstved kommune kun anbefale et par spiserestaurationer, ingen værtshuse. Så jeg ville invitere ølentusiasten med mig hjem.

12. Hvad er, efter din mening, det bedste Danske Ølentusiaster har gjort?

Foreningen har en stor aktie i at øludvalget i forretningerne, modsat for 14 år siden, er udvidet enormt, og omfatter andet end enssmagende pilsnerøl. Og holder Danmarks cirka 120  bryggerier til ilden, således at de laver nye spændende øl.

...finder du ved at klikke her!

Lokalformand

Finn-Peter Andersen

Billeder fra medlemsmøder i Næstved