ÅRSMØDE 2009
her med vinderholdet med Stefan Statler fra Indslev

TIRSDAG DEN 13 OKTOBER KL 18.30

Vi afholdte årsmøde på HOLM's kl 18.30 med følgende dagsorden

1   valg af dirigent

2   Formandels beretning

3   Indlæg fra Regionsbestyrelsen

4   valg af lokalafdelingsformand (Villig til genvalg)

5   Valg af næstformand

6   valg af aktivitetsudvalgsformand

6  Eventuelt

Der var 14 deltagere, deriblandt Regionsformand Else Lindhardt og MIchael Gorm fra hovedbestyrelsen.

John Kistvad udpegede sig selv til dirigent, og i formandens fravær gennemgik årets aktiviteter og mangel på samme, og denne beretning blev godkendt. Herefter orienterede Regionsformand Else Lindhardt om hvilke planer man havde i regionen i det kommende år, efterfuldt af Michael Gorm, som orienterede om hvilke visionære vinde der blæser i hovedbestyrelsen.

Der var genvalg på alle posten, og eventuelt blev en kort drøftelse om kommende aktiviteter, hvor vi helt sikkers skal til Kolding igen til foråret.

Efter årsmødet var der spisning med ølgryde med mos og Jacobsens extra Pilsner til

Efter Spisning var der være blindsmagning for hold. Vi indeles i 4 hold af 3-4 medlemmer. hvert hold fik serveret i kande en efter en 8 forskellinge øl , og skulle vurdere alcoholprocent, oprindelse, øltype, gæring og eventuelt bryggeri. det bedste hold blev fundet ved kollektiv pointgivning. 

Højt skum over Lillebælt