ÅRSMØDE 2010
Vi fik ikke taget nogen billeder, så vi bringer et billede af formanden i en typisk situation

Årsmødet 2010 blev afholdt tirsdag den 12 oktober på HOLM's

Der var 10 fremmødte, men det skal bemærkes at formand og en del af de "faste" var bortrejst på dagen.

Dagsorden:

1   valg af dirigent

2   Formandels beretning

3   Indlæg fra Regionsbestyrelsen

4   valg af lokalafdelingsformand (Villig til genvalg)

5   Valg af næstformand

6   valg af aktivitetsudvalgsformand

6  Eventuelt

John Kistvad blev valgt til dirigent, og i formandens fravær aflagde han beretningen for et rimeligt år hvor der blev afholdt 6 møder og en udflugt til Kolding. Alle møder er refereret på hjemmesiden, og kan ses der. John Kistvad sagde endvidere at det, på grund af indtrufne omstændigheder, havde været svært at få programmet til at hænge sammen, men med udsigt til at Benny kunne komme ind som aktiv næstformand, ville det se en del bedre ud for 2011.

Repræsentanten fra landsbestyrelsen berettede om de nye tiltag der var i støbeskeen for det kommende år, med henblik på at sætte mere gang i sagerne, efter foreningen havde sejret a "helvede" til.

der var genvalg til formanden og Aktivitetsudvalgsformanden

og nyvalgt blev Benny som aktiv næstformand.

Under eventuelt var der livlig debat og efter et stykke tid overgik vi til blindsmagning for hold. De 3 hold klarede det rigtig fint.

Vi sluttede aftenen med pølsebord. Indslev pilsner og 2. halvej af landskampen mellem danmark og Cypern. den endte også godt.

HØJT SKUM OVER LILLEBÆLT