Årsmøde referat

Kære DØLM medlemmer

 

I går 13. oktober afholdt vi i DØLM vores årsmøde og ølsmagning med landsformanden. Det medførte bl.a. at vi beder medlemmerne om hurtigst muligt at give os forslag til hvilket bryggeri DØLM skal indstille til Årets Bryggeri. Se mere om dette nederst i mailen.

Her følger først referat af årsmødet:

 

 • Punkt 1.

Jan Weimar blev valgt til dirigent.

 

 • Punkt 2.

Formand Bjørn Bodi aflagde beretning:

 

Siden sidste årsmøde har kalenderen stået på følgende:

- Julefrokost
- Warwik
- (Pubcrawl i Fredericia blev aflyst pga. corona)
- (Jørgens Nye Øl medlemsmøde blev aflyst pga. corona)
- Lundumskov
- Hjemmebrygaften (success som bestyrelsen agter at gøre til årlig tradition)
- Øllets Dag

Derudover har bestyrelsen afholdt 6 bestyrelsesmøder og formand+næstformand deltog i stormøde.

Middelfart lokalafdeling har pt. 76 medlemmer bosiddende i vores postnumre, samt yderligere 7 andre steder fra (formentlig mest Fredericia) som har tilvalgt Middelfart som ekstra lokalafdeling. Med 58 medlemmer bosiddende indenfor postnummer 5500 er det ganske pænt at have et fremmøde over 20 til medlemsmøderne.

 

 • Punkt 3.

Bjørn Bodi modtog genvalg som Lokalafdelingsformand.

 

 • Punkt 4.

Bent Lyager modtog (in absentia) genvalg som Lokalafdelingsnæstformand.

 

 • Punkt 5.

Lis Lisberg trådte ud af bestyrelsen.

Jan Weimar og Lars Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ole Mortensen og Kim Berg Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen. Kim på posten som webmaster.

 

 • Punkt 6.

Under Eventuelt blev flere ting diskuteret:

 

 • Indstilling til Årets Bryggeri

Bestyrelsen havde desværre ikke forberedt medlemmerne på at de skulle vælge hvilket bryggeri DØLM indstiller til DØE's valg af Årets Bryggeri. Derfor fandt forsamlingen det skidt at skulle komme med forslag på stående fod uden at kunne tænke lidt over det.

Da indstillingen skal foreligge pr. 1. november blev det besluttet at DØLM medlemmerne kan komme med forslag pr. mail til webmaster i den næste uge, derefter udsendes forslagene til afstemning i ugen efter. Se mere om dette nedenfor i denne mail.

 

 • Arrangementer i DØLM

Et medlem fandt det skuffende at bestyrelsen ikke havde anvendt et eneste af medlemmets indsendte arrangementsforslag sidste år. F.eks. var foreslået besøg på Vestfyens og at vi fik flere besøg fra fynske bryggerier.

Ang. besøg på Vestfyens har det været forsøgt for 5-6 år siden hvor kun 5 deltog og delte en taxi. Transport er dyr hvis vi ikke er ret mange deltagere. Omvendt har der for ca. 10 år siden været besøg på Vestfyens hvor der var 15 deltagere i en bus.

Ang. besøg af fynske bryggerier er f.eks. Midtfyns Bryghus forholdsmæssigt dyr at få besøg når vi kun har 20-25 deltagere. For at få et sådant besøg til at hænge sammen skal der vel være 50 deltagere minimum.

Det blev foreslået at lave den slags arrangementer i samarbejde med andre lokalafdelinger, f.eks. Fredericia som et oplagt valg. Eller gøre det i regionsregi. Her skelner vi mellem decideret regionsarrangement, hvor Region Fyn før har haft gennemført fælles udflugter for alle fynske medlemmer og planlægger lignende i fremtiden (når corona tillader det), og arrangementer som en afdeling laver i samarbejde med andre afdelinger (eller afdelingen blot arrangerer det og inviterer medlemmer fra andre afdelinger for at få nok deltagere.) Her er problemet primært en styring af økonomien - hvordan fordeles overskud, som meget vel kan blive til "hvordan fordeles underskud" (som er sværere at blive enige om.)

 

 • Økonomi

Økonomidiskussionen afledte at et nyt medlem undrede sig over at vi ikke havde regnskab og budget på dagsorden. Her blev begreberne §13 og §14 forklaret:

- §13 afdelinger har i princippet ingen økonomi. Hvert arrangement bør hvile i sig selv og der må i princippet ikke spares op ved nogle arrangementer for at dække underskud eller give tilskud til andre arrangementer. I praksis har §13 afdelinger i hverdagen en uofficiel cigarkasse til netop det formål.

- §14 afdelinger har egen økonomi, kasserer, budget og regnskab, bankkonto, momsafregning, osv. Landsforeningen stiller et regnskabsprogram til rådighed, og muligvis kan landsforeningen også være behjælpelig med revisor.

DØLM er en §13 afdeling, hvor nogle arrangementer giver en smule overskud, og til gengæld giver kassen delvis støtte til maden til julefrokosten samt at årsmøde ølsmagningen også er billigere for medlemmerne end udgifterne. Cigarkassen indeholder pt. ca. 4.500,- kr. Et problem for DØLM er, at officielle foreningskonto i banken kan koste op til 1.000,- kr. pr. kvartal i gebyr (en pris i Danske Bank oplyst til landsforeningen efter forespørgsel på hvad 50 foreningskonti vil koste.)

Tilstedeværende landsformand og regionsformand forklarede at §13 cigarkasserne er et problem for DØE overfor skattevæsenet. Landsforeningen har i mange år forsøgt at blive anerkendt som almennyttig forening, men har nu fået endegyldig besked at det bliver vi ikke. Derfor er vi momspligtige.

I Region Fyn er Odense for år tilbage blevet §14 afdeling, Østfyn har lige besluttet at blive det, Svendborg forventer at blive det til deres årsmøde om få dage, ligeledes Fåborg.

Det forventes at ved næste eller næstfølgende landsforening generalforsamling vil vedtægterne formentlig blive ændret så §13 forsvinder og alle afdelinger skal være §14 afdelinger.

Efter diskussion mente de fleste vist at §14 lød rimelig fornuftig (især hvis vi kan finde en lokal bank med en billig foreningskonto), så forsamlingen pålægger DØLM's bestyrelse at indlede forberedelserne og medtage et forslag om at skifte til §14 afdeling til afstemning på næste årsmøde i oktober 2021.

 

 • Medlemskort

Flere medlemmer havde ikke helt forstået hvad det gik ud på, det med at der ikke længere automatisk tilsendes plastic medlemskort hvert år.

Forklaringen er at vi er nødt til at have et medlemskort med udløbsdato af hensyn til rabatordningerne i butikker og barer og spisesteder. Hvis medlemskortet ingen udløbsdato har, kan tidligere medlemmer blive ved med at få rabatter, det er ikke hensigtsmæssigt.

Men rigtig mange medlemmer bruger aldrig nogen sinde deres medlemskort, så det er et stort spild af ressourcer og især porto at medlemskortene sendes automatisk ud. Og mange danskere generelt vil hellere have sådanne kort på deres mobiltelefon end de vil gå rundt med mange plastickort.

Derfor har medlemmerne 2 muligheder:

- På mobiltelefonen går man ind på siden godeølsteder.dk og logger ind. Når man er logget ind kan man bruge "Se dit medlemskort" i menuen. Så viser medlemskortet med opdateret udløbsdato sig på skærmen, så man kan vise det i butikken og få rabat.

- Hvis man hellere vil have et plastic kort som man kender det fra før i tiden, så kan man bestille det på ale.dk eller ved henvendelse til sekretariatet. Så får man et plastic medlemskort tilsendt - man skal bare selv betale portoen.

 

Dermed afsluttedes årsmødet og vi gik videre til aftenens efterfølgende medlemsmøde.

 

 • Ølsmagning

 

Landsformand Klaus Rehkopff havde udvalgt 8 forskellige af hans favoritøl og underholdt os ganske fortrinligt med både fortælling om øllene og (især) fortællinger om foreningen DØE.

Vi smagte:

- "Mørk Kirsebær" fra Herslev Bryghus
- "Bock" fra Fur Bryghus
- "Saaz Blonde" fra Jacobsen
- "Old Gambrinus Dark" fra Hancock
- "IPA Amarillo & Citra" fra Ugly Duck
- "Gluttony" fra Amager Bryghus
- "The Fundamental Blackhorn" fra Hornbeer
- "10" fra Trappistes Rochefort

Bortset fra visse medlemmer endnu ikke er faldet for sours ;-), så var der stor tilfredshed med både øllene og Klaus' underholdningsværdi. Vi blev både godt informeret og godt behumlet.

 

Alt i alt et godt års- og medlemsmøde. Husk nu Årets Bryggeri indstillingen (se nedenfor).

 

Højt skum

Webmaster på vegne af Formanden

 

 

Årets Bryggeri Indstilling

Som nævnt i referatet ovenfor, får medlemmerne hermed en chance for at nå at tænke over forslag til vores lokalafdelings indstilling til DØE's valg af Årets Bryggeri.

 

På årsmødet blev foreløbig 2 bryggerier foreslået:

 • Indslev Bryggeri (v/ Vestfyens)
 • Det Lille Bryggeri

 

Vi beder medlemmerne tænke over om I har andre forslag at bringe i spil, som kan være værdige til at være Lokalafdeling Middelfarts indstilling.

Forslag skal være bryggerier som brygger godt øl, men som derudover ellers har været aktive og bidraget med et godt stykke arbejde for det gode øl i Danmark. Læs mere på ale.dk på siden her, hvor I også kan se hvem der vandt de forrige år.

Forslag bedes sendt til webmaster Kim Berg Hansen på kibeha@gmail.com senest tirsdag 20. oktober 2020!

Kim samler forslagene sammen og sender ud til DØLM's medlemmer næste uge, hvor I så får en uge til at stemme på hvilket bryggeri der skal være DØLM's indstilling til Årets Bryggeri valget.

 

 

 
Kalender

Tirsdag 8/12-2020 18:30

 • Julefrokost og Juleøl
  Golfklubben Lillebælt

Tirsdag 9/2-2021 18:30

 • Fur Bryghus
  Golfklubben Lillebælt

Dato fastlægges senere
(Det aflyste April 2020 medlemsmøde)

 • Jørgens Nyeste Øl
  Kvickly