Møde d. 25/9 2008, Generalforsamling

REFERAT

Årsmøde i Lokalafdeling Næstved, af De Danske Ølentusiaster. Afholdt d.25. September 2008 på Hotel Kirstine.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Valg af lokalafdelingsformand
4. Valg af lokalafdelingsnæstformand
5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
6. Eventuelt 
-   Hvad kan bestyrrelsen tillade sig at bruge af penge uden at spørge.
-   Uddeling af div. priser.


1. Valg af dirigent
Valgt blev Fætter Lars. Samme er også referent. 


2. Beretning om lokalafdelingen.
Lokalformand Jan Vang-Ahlgren berettede om afdelingens tilstand. Vi er 200 medlemmer, så hvad angår medlemstal går det ok, er stabilt. Det kniber dog gevaldigt med fremmødet til de månedlige møder og smagninger og arrangementer generelt.   Afdelingens mål og ønske er at der kommer min. 25-30 medlemmer til hvert møde (10-15%) nogle er 40%. Det åbner op for mulighederne for spændende arrangementer. Især i økonomisk henseende. Der kan bookes mange spændende foredragsholdere, f.eks. har nogle dyre herre vist interesse for at komme på besøg, men sådanne arrangementer koster penge, og det kræver at folk bakker op om foreningen. Håndbryg (tilskud fra kredsen en lørdag) at for få besøgende, kultsmagning (lørdag) med ledige pladser trods tilskud, Midtfyns Bryghus (torsdag ok, men for få, tilskud),Carlsberg (torsdag, udsolgt) og Ølletes dag (lørdag) viser, at torsdag aften ikke er en undskyldning. Økonomien er sund, men p.t. nogle udeståender og tilgodehavender. Man får positive tilbagemeldinger fra nogle af de medlemmer vi aldrig ser til møderne. De er generelt glade for de mails og ikke mindst medlemsblade de modtager med hhv. elektronisk og sneglepost, men desværre udmunder dette sig ikke i deltagelse i vores møder. Det er en super ordning med Hotel Kirstine, at 10 spisende er = gratis kælder/ mødelokale. Men det har faktisk knebet et par gange! Det vil være meget ærgeligt at skulle betale 500 kr. for at være her. Så støt op om foreningen.   UDEN OPBAKNING, INGEN LOKALFORENING!  


3. Valg af lokalafdelingsformand
Der er genvalg på Jan. - Genvalgt, men for sidste år sagde han! 


4. Valg af lokalafdelingsnæstformand.
Der var ikke genvalg til Herman Valgt blev Poul Erik Jensen


5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg på: Martin Bo Pedersen.  Allan Søby Hansen og Stina Sjøberg ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Finn Peter Andersen.  Formanden, næstformanden, Martin og Finn Peter udgør nu aktivitetsudvalget.
Udenfor dette udvalg er webredaktør Jan Bisgaard - som forhåbentlig får en god hjælper  med Bent Hansen.


6. Eventuelt.
Studietur til Bruxelles, Belgien, fra d. 13/11-16/11 med Freddy Black. Situationen på Holmegaard Bryghus. Oktoberfest med FØNIKS på Gavnø d. 4/10, hvor der er rabat for ølentusiaster!

Uddeling af  Årets dovne øl -  
Nominerede:   1. Passive medlemer            2. Allan Søby Hansen              3. Mike Christiansen  
Valgt: Passive medlemer.

Årets kvajebajer -  
Nominerede: 1. Martin Bo Petersen        2. Herman Olsen   3. Jørgen F. Andersen  
Valgt: Jørgen F. Andersen.    

Årets Ølhund - 
1. Samled bestyrrelse      2 . Jan Bisgaard    3. Jørgen F. Andersen     4. Appernæs Bryglav. 
Valgt: Jan Bisgaard.


Lokalformanden bad om en tilkendegivelse fra de tilstædeværende og beløbs størrelse til bestyrrelsesmøder og div. gaver. Til møder ville det være rimeligt med 150 kr. og ca. 200 til gaver. En vurdering i de enkelte tilfælde.

Til spisning kom 19 og over 30 personer var mødt op til mødet, også en del af vores nyere medlemer. De blev beværtet med øl som lokalforeningen havde stående på lager. Rester fra fødselsdagen, kultsmagnig osv. og stemingen var god og munter under generalforsamlingen.
Derefter kunne man komme til baren og bytte to tomme flasker for en fuld efter eget valg, så stemningen gik yderligere i vejret.


Næste møde d. 30/10 er med vinderne fra håndbrygkonkurrencen

(Billeder vil følge fra Bent Hasseberg)

 

Den ny bestyrelse

Martin, Jan, Poul Erik, Finn Peter

Den afgående bestyrelse

Allan, Stina, Martin, Jan, Poul Erik & Herman