Øl menuen - flot layout og "indhold"

Det flot Christian-designede program.
Forsiden på øl-menukortet, visende de to arrangørgutter under prøvesmagningen