REFFERAT FRA ÅRSMØDE 2013

Torsdag den 26. september holdt vi Årsmøde i Borgmester Kælderen på Hotel Kirstine.

Der deltog 28 medlemmer i Årsmødet og den efterfølgende Bock øl smagning.

 

Borgmesteren - et glad nyt medlem

Formanden bød velkommen, særlig velkomst til borgmester Carsten Rasmussen, der var gæst denne aften (inden aftenen var gået, havde han udfyldt et indmeldelseskort).

 

Jan forestod herefter uddelingen af årets diplomer:
Marianne modtog uden modkandidat Årets Dovne Øl. Hun har på trods af, at hun er bestyrelsesmedlem, ikke været til et eneste medlems eller bestyrelsesmøde i årets løb. Ganske vidst lovligt undskyldt med arbejde og helbred.

Her i tidligere gloværdig rolle..

Årets Kvajebajer. Her var der flere kandidater bl.a. formanden, men valget faldt på Jørgen Andersen, han har tidligere haft ”æren” af at modtage den. Denne gang får han den for til enhver tid, at skænke op til kanten af glasset.

Som OGSÅ blev den nye lokalformand

Årets Ølhund. Gives til et medlem, der i årets løb, har gjort en speciel stor indsats for foreningen. Her var der også flere kandidater, men valget faldt på Søren Kjær for hans initiativ omkring arrangementer på Gavnø, Food Festival i Karrebæksminde og stand ved Næstved Vinhandel i Sct. Jørgens Butikscenter. 

I henhold til vedtægterne afholdtes årsmødet med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent. - Jørgen Pedersen blev valgt.
  2. Beretning om Lokalafdelingen - Formanden aflagde en kort beretning om årets gang. [ HER ]
  3. Gennemgang af Lokalafdelingens økonomi. - Jan Vang-Ahlgren gennemgik økonomien.
  4. Valg af Lokalafdelingsformand.- Nyvalg Søren Kjær.
  5. Valg af Lokalafdelingsnæstformand. - Poul Erik Jensen.
  6. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer. - Vi besluttede at der skulle vælges 3.
    Valgt blev: Jan Vang-Ahlgren, Vinni Egekjær Hansen, Finn-Peter Andersen.
  7. Eventuelt. – Den afgående formand fik gaver, nogle rigtig gode øl. - Den nyvalgte formand takkede for valget. - Poul-Erik orienterede fra Landsbestyrelsen.

Under Årsmødet smagte vi på en øl Poul Erik havde brygget med palmemarv i.
Vi smagte også den øl som Poul Erik bryggede på Øllets Dag i Rådmandshaven. Foreningernes Dag 7-9-13 (belgisk dubble wit).

 

Efter Årsmødet var der Bock øl smagning ved Poul Erik.
Poul-Erik guidede os igennem følgende øl krydret med dertil hørende (vistnok) sandfærdige historier:

1. Holmegård Bock (Vintage) 6,5 %.
2. Inslev - Spelt Bock. 7 %.
3. Hornbeer – Horn Bock. 7 %.
4. Fur Bock. 7,6 %.
5. Ørbæk - Double Bock. 7,8 %.
6. Paulaner – Salvator. 7,9 %.
7. Hancock – Sazz. 8,1 %.
8. Krenkerup – Double Bock. 8,5 %.
9. Hancock – Old Gambrinus Light. 9,6 %. Den blev aftenens vinder.

 

Sættet

Reminder der er Kulturnat i Næstved: Fredag den 4. oktober. 
Vi deltager med en stand på Hjultorvet fra kl. 18 – ca. 22.
Kom op og hils på os.

Højt skum
Finn-Peter Andersen
Afgået lokalformand Næstved

/29-9-2013

 

(Klik på billeder for forstørrelser)

Foto : Bent Nørgaard og Søren Kjær.