Årsmøde og pilsner-smagning

Referat fra Årsmødet 24. september 2015

Formanden bød velkommet til mødet, og gav ordet til Poul Erik Jensen, idet der var nogle formalia, der skulle være på plads inden selve mødet.

Dagsordenen var afhængig af om lokalafdelingen har selvstændig økonomi eller ikke, jævnfør § 13 og § 14 i vedtægterne. Da ingen ønskede at afdelingen skal have selvstændig økonomi afholdes årsmødet med dagsorden jævnfør § 13.

Poul Erik Jensen redegjorde ligeledes for valgbarhed til bestyrelsen, idet to bestyrelsesmedlemmer på forhånd havde tilkendegivet, at de ikke genopstillede.

Herefter kunne årsmødet afvikles efter dagsordenen.

 1. Valg af dirigent.
  Jørgen Pedersen blev valgt som dirigent uden modkandidater, og konstaterede at mødet var lovligt varslet.
 2. Beretning om lokalafdelingen - findes HER.
  Men det skal nævnes, at det med glæde blev konstateret at der var fin medlemsfremgang.
 3. Valg af lokalafdelingsformand
  Den siddende formand, Søren Kjær, modtog genvalg uden modkandidater.
 4. Evt. valg af lokafdelingsnæstformand
  Der var enighed om at lokalafdelingsnæstformanden vælges af den nye bestyrelse på det første bestyrelsesmøde.
 5. Beslutning om antal af bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
  Det er for nogle år siden besluttet, at bestyrelsen foruden formanden skal bestå af fire menige medlemmer, hvoraf en vælges som lokalsafdelingsnæstformand. Der var enighed om at videreføre denne sammensætning.
  Valgt til bestyrelsen blev efter skriftlig afstemning:

  1. Poul Erik Jensen
  2. Vinni Egekjær
  3. Karin Larsen
  4. Søren Hansen

 6. Eventuelt
  Mette Radza Jensen fra Landsbestyrelsen gæstede årsmødet og fortalte om hvad der arbejdes med, og hvad medlemmerne kan forvente af arrangementer i det kommende år.

Formanden takkede for genvalget og for god ro og orden under mødet.

Medlemsmødet

Flere medlemmer har haft fødselsdag siden sidste medlemsmøde, så under årsmødet blev der serveret fødselsdagsøl fra Claus og Morten – Old Jock Ale fra Alfavejens Bryghus.

 

Bent serverede hjemmebrygget mørkt øl, og Susanne havde valgt at servere snacks til smagningen.

 

Det efterfølgende medlemsmøde var en Pilsnersmagning, som Poul Erik så ganske godt guidede os igennem.

 

Vi smagte på:

Urquell (4,4%) fra Plzen Pilsner

Praque (5,0%) fra Staropramen

Budvar (5,0%) fra Budweiser

Jever (4,9%) fra Friesisch Brauhaus

Økologisk Thy (4,6%) fra Thisted Bryghus

Bohemian Pils (5,0%) fra Schiøtz

Carl’s Selection Pilsner (5,2%) fra Carlsberg

War Veterans (6,0%) fra Gundestrup

Valdivia (5,0%) fra Kongebryg

Høker Bajer (5,0%) fra Hancock

Aftenens vinder blev War Veterans fra Gundestrup

 

Nyhedsbrev oktober 2015 udsendes snarest.

 

Højt skum

Søren Kjær

Lokalafdelingsformand Næstved

/4-10-2015

 

Fanget af Bent Nørgaard :

Klik på billeder for forstørrelse.