Referat fra Årsmøde/medlemsmøde 28. september 2016

Kære medlemmer

 

Så var der kaldt til Årsmøde i vores lokalafdeling, og med efterfølgende medlemsmøde. 30 medlemmer spiste forud for mødet, og 9 medlemmer deltog i det efterfølgende årsmøde og ølsmagning. Et enkelt medlem kom kun til årsmødet.

 

Til årsmødet blev der smagt på en øl uden etiket fra Kongebryg. Men forsamlingen mente nok, at der var tale om en røget porter eller røget stout. Lige meget hvad, takker vi Niels Kiens fra Kongebryg for sponsoratet.

 

Årsmødet forløb således:

 

1. Valg af dirigent

Jørgen Petersen blev foreslået og valgt

 

2. Beretning om lokalafdelingen

Formanden aflagde beretning om det forgangne år. Beretningen lægges ud på vores hjemmeside [ se længere nede ].

 

3. Valg af lokalformand

Den siddende formand ønskede ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslog Poul Erik Jensen som ny lokalformand, og han blev valgt uden modkandidater.

 

4. Valg af lokalnæstformand

Bestyrelsen havde foreslået Søren Hansen som ny lokalnæstformand, og han blev valgt uden modkandidater.

 

5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer.

Den siddende bestyrelse ville gerne fortsætte, og blev genvalgt. Den afgående formand, Søren Kjær, blev valgt som menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ser herefter således ud:

Poul Erik Jensen – formand

Søren Hansen – lokalnæstformand

Vinni Egekjær – bestyrelsesmedlem

Karin Larsen – bestyrelsesmedlem

Søren Kjær – bestyrelsesmedlem

Ingen fandt anledning til at ændre på antallet af bestyrelsesmedlemmer.

 

6. Eventuelt

Vinni fortalte lidt om lokalafdelingens økonomi. Den er sund, og der vil igen i det kommende år være råd til aktiviteter som for eksempel besøg af bryggerier.

Jan Vang-Ahlgren efterlyste yngre kræfter til at stille op til bestyrelsen. Der er stor tilgang af nye medlemmer, så det kunne jo være at nogle havde lyst til at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet. Det blev lagt ud til overvejelse til næste årsmøde.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Vi havde i lokalafdelingen fornøjelse at have Christian Andersen fra Landsbestyrelsen på besøg. Vi takker for besøget, og byder altid repræsentanter for Landsbestyrelsen velkommen.

Medlemsmødet

Aftens vinder.
.
Alle fotos : Bent Nørgaard

Klik for forstørrelse.

Vinni og Herman havde i fællesskab arrangeret en ølrejse til det Nordjyske. De havde truffet nogle gode valg, og selv om ikke alle øl havde været nemme at få fat på, lykkedes det at få en godt sammensat smagning ud af det. Vi smagte på:

Elsebeth Gyldenstjerne (4,8 %) fra Løkken Bryghus

No. 6 Schwartzbier (5,2 %) fra Vendia

Hancock Beer (6,3 %) fra Hancock

Porcus (5,8 %) fra Thisted Bryghus

Væltepeter (7,5 %) fra Skagen Bryghus

Thetis Honey Ale (6,5 %) fra Nibe Bryghus

Geek Beer Limfjordsporter (7,7 %) fra Thisted Bryghus/Mikkeller

Barley Wine (9,5 %) fra Fur Bryghus

 

Aftenens vinder men blot en enkelt stemmer over nummer to, blev Væltepeter fra Skagen Bryghus. Nummer 2 blev Barley Wine fra Fur, og nummer tre blev Porcus fra Thisted.

 

Tak til Vinni og Herman for en fremragende smagning.

 

Poul Erik fortalte herefter kort om de kommende arrangementer:

 

Medlemsmøde 26. oktober 2016

 

Det bliver nok noget med nogle øl-tøser. Men det betyder ikke nødvendigvis ”tøseøl”!!!

 

Sjællandsmesterskaberne i Håndbryg

 

Afholdes 5. november 2016 i Gl. Ridehus i Næstved. Nærmere følger.

 

Medlemsmøde 30. november 2016

 

Det bliver nok noget med noget Juleøl, mon dog ikke.

 

Julefrokost 9. december 2016

 

Afholdes hos Karins Hjemmelavet. Nærmere følger, når vi kommer lidt tættere på højtiden.

 

Men foreløbig glæder bestyrelsen sig til at se jer alle igen til medlemsmødet den 26. oktober 2016.

 

Højt skum

Søren Kjær

/Udsendt som nyhedsbrev 4. oktober 2016 kl. 11.20

 

Årsberetning

 

"Så er det gået et år igen. Og det er gået godt for lokalafdeling Næstved. Der har ganske vidst været 0-vækst – 195 medlemmer lige nu.

 

Men vi har haft et godt år. Vores værested hos Karins Hjemmelavet giver os gode rammer for vores medlemsmøder, og vi kan tillige nyde den gode, danske, hjemmlavede mad, som Karin frembringer til os.

 

Som i enhver anden forening er der både medlemstilgang og –afgang. Nogle få medlemmer har meldt sig ud af vores velsmagende forening, men det er meget få medlemsmøder vi har haft i det forgangne år, hvor der ikke var nye medlemmer med. Og de kom igen og igen – tak for det. Det viser, at vores forening gør det godt, og at medlemmerne er glade for at komme til møderne.

 

Lad os ganske kort spole tilbage på året, der er gået:

 

Årsmøde/medlemsmøde september 2016

 

Formanden blev genvalgt, og bestyrelsen kom til at bestå af Poul Erik Jensen som næstformand, og med Vinni Egekjær, Søren Hansen og Karin Larsen som bestyrelsesmedlemmer.

 

Aftenens smagning var en Pilsner smagning, som Poul Erik stod for.

 

Medlemsmøde oktober 2015

 

Den aften skulle Karins Hjemmelavet bruges i anden anledning, og vi henlagde vores møde til Næstved Bryghus, der beredvilligt tog imod. Der blev serveret god mad, men desværre var der sket et kommunikationsbrist internt på bryghuset, så vi i stedet for de lovede 7 – 8 forskellige øl måtte nøjes med 3 – 4. Ærgerligt, men det endte da med at blive en helt god aften.

 

Medlemsmøde november 2015

 

Det var vores store Juleølsmagning, som Herman igen i år guidede os gennem på sædvanlig kompetent vis.

 

Julefrokost

 

Den årlige Julefrokost blev afholdt hos Karins Hjemmelavet. Der var rigtigt godt besøgt af medlemmerne, der var masser af mad og god stemning.

 

Medlemsmøde januar 2016

 

Vi skulle på sædvanlig vis vælge årets øl 2015 i lokalafdelingen. Finn-Peter var guide på turen på sædvanlig kompetent vis.

 

Medlemsmøde februar 2016

 

Årets Ølnyheder var blevet offentliggjort, og vi fik alle 10 kandidater at smage.

 

Medlemsmøde marts 2016

 

Jan førte os gennem smagning på årets Påske- og Forårsøl.

 

Medlemsmøde april 2016

 

Det var 500 året for lovgivningen om hvad der måtte anvendes i ølproduktionen i Tyskland. I den anledning gav Poul Erik os et historisk tilbageblik på Reinheitsgebot, og vi smagte på øl, brygget efter disse forskrifter.

 

Medlemsmøde maj 2016

 

Vi havde besøg af Søren Vestergaard fra Dagmar Bryggeriet i Ringsted.

 

Medlemsmøde juni 2016

 

Bestyrelsen havde været til Ølfestival, og de fem medlemmer havde udvalgt hver to øl, som vi smagte på.

 

Medlemsmøde august 2016

 

Vi havde besøg af Brian Friis. Ud over at være lokalformand i Maribo, er Brian også en ganske habil håndbrygger. Vi smagte hans gode øl.

 

Tak

 

Efter tre år på formandsposten, trækker jeg mig nu tilbage. Det har været begivenhedsrigt og lærerigt for mig, og har givet mig mange udfordringer. Nogle mindre, nogle større. Men jeg har efter bedste evne forsøgt at styre lokalafdelingen gennem de udfordringer, vi har mødt.

 

At vi fastholder medlemsskaren fortæller mig, at vi er på rette vej. Nye medlemmer har udtrykt deres begejstring, og viser det ved at komme igen og igen, ligesom de gamle medlemmer trofast møder op.

 

Jeg vil sige jer tak for jeres store opbakning, og det er mit håb, at afdelingens fremgang og stabilitet fortsætter fremover med den nye formand.

 

Jeg giver ikke slip på Danske Ølentusiaster. Jeg vil også fremadrettet være gruppeleder på Ølfestivalen – det er nemlig ikke et tillidshverv.

 

Tak til jer alle."