Årsmøde i lokalafdelingen Næstved

 

1. Jørgen Pedersen blev valgt om dirigent
        Vinni Egekjær blev valgt som referent
        Marianne Sønderby, Hardy  Jørgensen, Louise Halfdaner blev valgt som
        stemme tællere.

 

2. Årsberetning om lokalafdelingen Næstved 2017-2018 v. Poul Erik Jensen.

Efter årsmødet 2017 blev der holdt et lokalbestyrelsesmøde, hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig og planlagde årets aktiviteter.

Medio oktober blev der taget kontakt til Spar Nord, Næstved, for at oprette en foreningskonto, så vi sikrede, at det ikke er en privat persons konto, der administrerer lokalafdelingens midler.

Denne konto har fungeret siden, inkl. kontokort. Lokalafdelingens kasserer samt formand har adgang til kontoen. Personændringer på disse 2 poster skal meddeles Spar Nord hurtigst mulig.

Medlemsstatistik for lokalafdelingen: 180 (mod 186) med en fordeling K/M 19%/81% 

Der har været afholdt en række smagninger i årets løb:

25.10.2017 med 34 deltagere Tema: Besøg af Ladager Bryghus

29.11.2017 med 54 deltagere Tema: Juleøl

09.12.2017 med 19 deltagere (julefrokost)

31.01.2018 med 42 deltagere Tema: Reformationen set i øllets perspektiv

28.02.2018 med 27 deltagere Tema: Årets øl-nyhed 2017 

21.03.2018 med 33 deltagere Tema: Årets øl i lokalafdelingen

25.04.2018 med 26 deltagere Tema: Øl fra Fakta

23.05.2018 med 22 deltagere Tema: De øl du ikke fik smagt til pinsefrokosten

27.06.2018 sommergrill blev aflyst pga. få tilmeldinger (7) Tema: Sommer-øl

29.08.2018 med 32 deltagere Tema: Hvede-øl

26.09.2018 med (..) deltagere (efter årsmødet) Tema: Hånd-bryg

Mønstret for deltagere til smagningerne følger de tilsvarende mønstre for de foregående 2 år.

På Øllets Dag 1. lørdag i september, hvor DØE fejrede 20 års fødselsdagen, deltog lokalafdelingen sammen med 70 andre foreninger i Næstved (FODA), med en stor stand. Der blev uddelt gratis smagsprøver fra lokalområdets bryggerier (Gavnø, Kongebryg og Næstved Bryghus). Arrangementer var godt besøgt; der blev talt meget ”ØL” og brygget meget kaffe. Der blev tegnet et par nye medlemmer. Jeg vil gerne takke Bent og Kirsten for deres indsats på dagen.

Der har været de nødvendige lokalbestyrelsesmøder for den praktiske fordeling af og gennemførelse af årets opgaver.

Lokalafdelingens mødested ”Karins Hjemmelavet” lukkede uden at vi var orienteret om det medio august. Så med kort varsel blev opgaven for bestyrelsen at finde et andet relevant mødested, hvor der er mulighed for at spise og efterfølgende holde ølsmagning, hvor vi selv tager øl med. Der blevindgået en aftale med ”Peperoncino”, Riddergade 1 A, 4700 Næstved, for møderne i august og september for at begge parter kan se hinanden an. Det vil være den kommende bestyrelses opgave at forhandle fremtidens mødested. (Peppe eller andet).

Jeg vil gerne takke medlemmerne for deltagelsen i årets aktiviteter og bestyrelsen samt webmaster for samarbejdet i årets løb.

3. Søren Petersen blev valgt som ny formand. Poul Erik Jensen ønskede ikke genvalg.

4. Bent Nørgaard blev valgt som næstformand.

5. Der var 4 der stillede op til bestyrelsen, og der var 3 pladser, så der blev kampvalg. Følgende stillede op: Michael Rasmussen, Michael Jørgensen, Martin Bo Petersen og Jette Vang-Ahlgren. Bestyrelsen kom til at bestå af: Michael R, Michael J og Jette.

6. Ingen forslag er indkommet rettidigt.

7. Der blev talt om valg af årets bryggeri.

 

Vinni foreslog, at der skulle laves en supporter gruppe, der hjælper bestyrelsen i det omfang, bestyrelsen har brug for det. Ind til nu har 10 meldt sig. Hvid der er flere der ønsker at hjælpe vores klub, kan de bare give en i bestyrelsen besked. 

 

Den nye formand Søren Petersen bad om ordet. Søren vil samle den nye bestyrelse så hurtigt som muligt (hvilket han gjorde samme aften). Søren fortalte også at der vil komme nogle ændringer og de vil komme med nogle nye idéer.

 

Steen Christiansen fra Landsbestyrelsen, som var på besøg, fortalte lidt om de ændringer, der forgik i Landsbestyrelsen i øjeblikket samt om en ny kampagne målrettet kvinder og unge. Han talte også om ølfestival og foreningens 20 års jubilæum. Steen var imponeret over at så mange medlemmer var mødt op og at der var kampvalg.

 

Der blev spurgt ind til regnskabet. Vi fik at vide, at vi kører efter § 13 og at økonomien i klubben er fin.

 

Søren Kjær fortalte om arrangement med Hornbeer d. 12.10 kl 19 i Gammel Ridehus i Næstved.

 

/4-10-2018