Årsmøde i Næstved Lokal forening af Danske Ølentusiaster torsdag d. 26. september 2019

Mødet startes med et indledende spørgsmål til om nogen har indvendinger til at billede materiale af møde og arrangementer, bliver lagt på FACEBOOK og Ale.dk. Der opfordres til at man individuelt retter henvendelse til bestyrelsen, hvis man ikke ønsker at være en del af dette. 

29 medlemmer deltog i årsmødet.

1. Jørgen Petersen modtog valget som mødedirigent.

2. Beretning ved lokalformand Søren Petersen.

Formanden nævnte blandt andet lokalafdelingens nye tiltag i forhold til tilmelding via Nemtilmeld – og det syntes at fungere og letter absolut kasserens overblik.

Der blev ønsket en større aktiv indsats i frivilliggruppen samt i Aktivitetsudvalget, så alle input til hvordan vi kan øge aktiviteten er velkommen.

Der har været 9 smagninger og i alt 267 har deltaget. Vores tilholdsteder har været lidt skiftende i årets løb, men vi vil rigtig gerne have eget lokale med plads til ca. 45-50 stykker, hvor vi kan høre alle hele aftenen.

Næstved Ølfestival må betegnes som en succes, med tilgang af nye medlemmer og vi vil gerne deltage om succesen bliver gentaget. Øllets Dag sammen med foreningernes dag havde ikke helt samme intense ølinteresse, men mange gode samtaler med medlemmer som ikke kommer til måneds arrangementerne, en god dag. Tak for indsatsen til de frivillige og håndbryggere som villigt stiller op. Sommerarrangementet med cykeltur og grill var super hyggeligt og tåler også en gentagelse, med ladvogn og cykeløltrailer.

Medlemstallet er stigende og vi er nu oppe på 176 medlemmer, med 17% kvinder i afd.

Suppleret af kasser Michael Rasmussen med et kort resume af afdelingens økonomi.

Smagninger går stort set lige op. Lille overskud på Næstveds Ølfestival og mindre underskud på Øllets dag/ Foreningernes dag.

3. Formanden genvælges

4. Næstformand genvælges

5. Den øvrige bestyrelse fortsætter og i stedet for Michael Jørgensen indtræder Martin Bo Petersen uden modkandidater i bestyrelsen.

6. Evt.

Årets danske Bryggeri 2019 – Kongebryg indstilles til prisen 

Aktivitets udvalget  - skal op at kører og der skal være en ansvarshavende - …..

5/10 Ølbasar i Fensmark

Efterfølgende startede aftens smagning, med øl fra vores lokale håndbryggere.

Fra at have 2 øl i sidste uge endte vi op på 12 øl, så der var travlt med at nå igennem dem alle inde for tidsrammen. Der var stor variation og noget for en hver.  Der blev afgivet point  fra 0 til 59.

 

 

Men 1. pladsen vandt stort og sikkert.  

Tillykke til Kurt Hansen.

 

 

Absolut en aften med øloplevelser fremstillet i ...... Bryggerset.

Måske vi fremover skal starte tidligere eller sætte Max 8 øl på programmet en sådan aften?

Tak til restaurant Mona Lisa, Sct. Jørgens Park for flæskesteg og husly.

/Oprettet 3-10-2019

Rettet 7-10-2019