Spændende sommernyheder i en agurke tid!

Nyheder fra bestyrelsen

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om følgede:

1. Tv-2 besøger Føniks.
2. Mødet d. 27/8 - aflyses.
3. Busturen d. 29/8 - stadig ledige pladser!!
4. Redaktørens direkte nyhedsmail til ale.dk/naestved
5. Vi er den lokalforening med tredje flest kvinder i hele Danmark.
6. Billeder fra KBH turen i Juni.
7. Generalforsamling i lokalafdeling Næstved d. 24/9.
8. Navne på kandidater til Årets ølhund og Årets kvajebajer.
9. Værtshuse i Næstved.1.   I  morgen tirsdag og onsdag bringer TV-2 et indslag, som at vandre Sjælland rundt, og blandt andet besøger bryggeriet Føniks. Se billeder  og mere programmet på vores hjemmeside.


2.   Den 27. august skulle vi have haft besøg af  bryggeriet Eastcoast, med det er lukket! Og de gæve bryggere mener ikke at deres restlager er stort og spændende nok til et besøg hos lokalafdeling Næstved. Se i øvrigt på vores hjemmeside hvem vores til tide lidt for morgen friske, men så udmærkede redaktør, også troede skulle komme.


3.   Derfor er det et stort held at vi skal på bustur den 29 august, og besøge ikke mindre end fire mikrobryggerier, bla. Hornbeer, plus en overraskelse. Tid og mødested kan du også læse mere om på vores hjemmeside. Husk tilmeldig til undertegnede med navn og medlemnummer.


4.   Vores lokale redaktør jan.bisgaard@ale.dk mener der må være flere som vil have en direkte mail, om at der er nyheder på hjemmesiden. Du kan også få det ved at skrive på www.ale.dk/index.php?id=5739


5. Som du sikker har læst i Ølentusiasten nr 50 så er vi nummer tre af alle landets lokalafdelinger, med en kvindelig medlems andel på 24.2%. Om jeg er citeret  korrekt, kan jo debateres på et kommende møde!


6.   Igen har vores redaktør været på arbejde og lagt en masse herlige billeder ind, fra vores forrygende tur til Københavnstrup i Juni. Teksten må I spørge om, når I møde nogen som er med på billederne.


7.   På generalforsamlingen til september, den 24. kl. 19 for at være nøjagtig, vil det være gratis i aftens anledning. Lokalforeningen kan byde på et lager af flasker med kapsel  = rester fra diverse møder. Så mød op og gør din indflydelse gældende på følgende dagsorden:


1)   Valg af dirigent
2)   Årsberetning om lokalafdelingen
3)   Valg af lokalafd. formand
4)   Valg af lokalafd. næstformand
5)   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
6)   Eventuelt


Add 3 : Valg af lokalafdelingsformand. Her skal nævnes at den nuværende formand ikke modtager genvalg. Så går du med en formandsspire i dig, så er det nu du skal møde op.

Add 4 : Valg af lokalnæstformand. Da han allerede sidder i Landsstyrelsen, kan han ikke vælges til ny formand.


8.   Under generalforsamlingen har vi en tradition i Lokalafdeling Næstved, om at kåre Årets Ølhund, som vælges af sidste års Ølhund. Derudover har vi valg af  "Den Dovne øl og Årets Kvajebajer" Disse to priser kan du indstille et medlem fra lokalafdelingen til, ved at sende din indstilling til bestyrelsen, så vælger den blandt de norminerede.


9.   Landskredsen mener at lokalforeningerne må have opdateret sine værtshussider. For at vi kan gøre dette i Næstved kræver det, at når du/I besøger et værtshus. Gå frem efter følgende liste, men også dette er der mere om på hjemmesiden, dog ikke punkterne.
Den udfyldte liste mailer du til undertegnede


HERUNDER FØLGER EN FORKLARENDE OVERSIGT OVER DE FEM 'KVALITETER' VORES REDAKTØR KAN ANFØRE DIREKTE FOR HVERT ENKELT VÆRTSHUS, OG EN KORT NOTITS OM FORVENTNINGERNE TIL DEN 'FRIE' TEKST DER DERUDOVER ER OM HVERT VÆRTSHUS (denne oversigt er også vedhæftet som .pdf)
 
----------
 
ANTAL FLASKEØL:
 
Det antal flaskeøl der til stadighed udbydes til salg på stedet.
 
Øl der kun udbydes i forbindelse med specielle arrangementer, som f.eks. ølsmagninger, festivaler eller lignende skal ikke tælles med.
 
Mulighederne er:
 
· ingen
· 1-25
· 25-50
· 50-100
· over 100
 

----------
 
ANTAL FADØLSHANER:
 
Det antal øl på fad der til stadighed udbydes til salg på stedet.
 
Har et værtshus f.eks. fem haner med den samme øl på alle fem skal det tælles som én hane, eller har et værtshus to barer med hver 10 haner men samme 10 øl i begge barer skal det tælles som 10 haner.
 
Mulighederne er:
 
· ingen
· 1-3
· 4-6
· 7-10
· over 10
 
----------
 
VÆSENTLIGSTE KVALITET - der kan kun angives én af mulighederne:
 
Man bruger øl som ingrediens i maden og anbefaler øl der passer til maden - er selvfølgelig kun relevant for steder med egentlige spiserestauranter!
 
Egne arrangementer - altså ikke Danske Ølentusiasters arrangementer på stedet - det kan være ølsmagninger, festival-lignede arrangementer, ølstudieture m.v.
 
Egen import - dvs. at stedet selv importerer øl, der i øvrigt ikke kan fås i Danmark. 
 
Stedets helt egen øl - dvs. øl der fra bryggeriet kun leveres til stedet, og kun sælges på stedet, eller øl brygget på værtshusets eget bryggeri.
 
Cask ale - dvs. 'real cask ale', altså upasteuriseret, ufiltreret øl, der bliver tappet direkte fra det fad det har haft sin 'anden gæring' i uden brug af kuldioxid (jvf. CAMRA's definition).
 
Mulighederne er: 
 
· Stedet bruger øl i og anbefaler øl til mad
· Stedet har egne ølarrangementer
· Stedet har egen import af øl
· Stedet har sin egen øl
· Stedet har cask ale
 
----------
 
PERSONALETS VIDEN OM ØL:
 
Det er selvfølgelig stedets 'faste' personales viden man skal bedømme. Nyansatte og midlertidige afløsere skal ikke medregnes.
 
Svarmulighederne er i øvrigt udtryk for stigende viden, hvor første mulighed er mangel på viden, og anden, tredie og fjerde mulighed er stigende viden, normalt klassificeret som 'kende', 'kunne' og 'beherske'.
 
Mulighederne er:
 
· Personalets viden om øl er begrænset
· Personalet har en smule viden om øl
· Personalet har baggrundsviden om det øl der serveres
· Personalet kan rådgive og vejlede gæster om det øl der serveres

----------
 
HAR STEDET ET ØLKORT:
 
Et simpelt ølkort - her kan man som minimum forvente navn og pris.
 
Et informativt ølkort - her kan man som minimum forvente navn, typebetegnelse og/eller kort beskrivelse, procent og pris.
 
Mulighederne er:
 
· Stedet har intet Ølkort
· Stedet har et simpelt Ølkort
· Stedet har et informativt Ølkort
 
----------
 
Den 'frie' tekst under det enkelte værtshus bør være kort, bør ikke gentage de oplysninger der allerede er i 'faste' værdier, men bør uddybe stedets kvaliteter med baggrund i disse.

Her er det så, at du mailer listen til lokalformanden, som så  vider sender i rette vedkommende.

Det var vist det hele for nu!

Forsat god sommer.

Jan Vang-Ahlgren
Lokalformand Næstved.