Nyhedsbrev lokalafdeling Næstved. Nr. 2 -2010

Der sker rigtig meget lige nu, og derfor får du denne mail lidt før end du plejer

1. Danske Ølentusiasters nye visioner
2. Årets danske ølnyhed  i Næstved d. 25/2.
3. Region Storstrøm
4. Kørsel til generalforsamlingen d. 20. marts
5. Vores hjemmeside.

1. I har alle fået en mail fra Landsforeningen, som bl.a. handler om vision og udviklingsplan for Danske Ølentusiaster: Jo flere som giver indput, jo bedre resultat: At gøre Danske Ølentusiasters nye mål gode og synlige. (Vores første mål, mere godt øl til danskerne er nået – hvad så?)
- Gå derfor ind på www.ale.dk under ”visioner og udvikling” som ligger i menu linjen, skråt under vores logo, og giv din mening til kende om  ”Godt øl til danskerne”: Visionen for øludviklingen i Danmark de næste 10 år.
”En synlig og sammenhængende forening”: En sammenskrivning af de væsentligste punkter i udviklingsplanen for Danske Ølentusiaster i de kommende år.

2. Det er med stor glæde at jeg kan fortælle, at alle 10 finalister er skaffet til smagningen ”Årets danske ølnyhed 2009” torsdag d. 25/2. Det er som det altid kl. 19 i kælderen på Hotel Kirstine. (husk smageglas).

Men allerede kl. 18.00 vil der være mulighed for, i hyggeligt selskab, at nyde månedens hovedret som er: ”Ølbraiseret limousine kvæg, med krydderkartofler & sauce jus" og en Føniksøl efter eget valg til 195.- kr.  Der er kun tilmelding til undertegnede hvis du vil spise med, og der er inden tirsdag d.23/2 kl. 20. Derefter direkte til Hotel Kirstine.

3. Lokalafdeling Næstved som tilhører Region Strorstrøm, har for tiden ingen regionsformand. (Har du lyst, så kontakt mig). Det betyder kort fortalt, at vi ikke kan søge om økonomisk tilskud fra Landskredsen til f.eks. buskørsel til generalforsamlingen i Odense d. 20 marts. Der er indkaldt  til møde for formænd og næstformænd i de berørte lokalforeninger, men først d. 2. marts ! Så fælles buskørsel bliver vanskelig……. men se næste punkt.

4. Vil du med til generalforsamling i Odense d. 20. marts, så skal du tilmelde dig til undertegnede senest d.19/2. Så har jeg en chance for at se det fornuftige i at evt. leje en bus (lokalafdeling Vordingborg er med), eller om vi må finde på noget andet. Jeg vil selvfølgelig også prøve at få et økonomisk tilskud på 100 kr. pr. næse. Se mere om Generalforsamlingens tidsplan på www.ale.dk. Men vi skal selvfølgelig deltage i den Fynske ølsmagning kl. 11.00, så regn med afgang fra Næstved kl. 9.30.

5. Vores hjemmeside er kommet i gang igen. Så nu kan du bl.a. se på det spændende program der er lavet til dig, samt alle de øvrige nyheder i lokalafdelingen.

Mange hilsner fra lokalformanden

Jan Vang-Ahlgren

/Sidst rettet  24-2-2010