Nyhedsbrev 2 Februar 2014

Lokal Facebookgruppe

På regionsrådsmødet/stormødet den 1. februar 2014 blev der åbnet

mulighed for, at lokalafdelingerne kan oprette en lokal Facebookgruppe. Det

har vi gjort i Næstved lokalafdeling.

Facebook er et supplement til Danske Ølentusiasters øvrige

online-kommunikation, og må ikke blive et alternativ til www.ale.dk,

lokalsider eller nyhedsbreve. Til gengæld er Facebook et hurtigt og

interaktivt værktøj, der kan skabe samhørighed og aktivitet i hverdagen,

og på den måde gøre foreningen mere levende.

Vi har udpeget et par administratorer og en ”overadministrator”, som

skal holde styr på gruppen, der er beregnet på kommunikation mellem

medlemmerne.

For Facebookgruppen glæder samme regler og retningslinjer som på

www.ale.dk. Al kommunikation skal føres i et anstændigt og lødigt sprog,

tekst og billeder skal være partipolitisk- og økonomisk uafhængige, og

indlæg skal ikke være ensidigt for en eller flere forretningsdrivende.

Der skal altid anvendes Danske Ølentusiasters logo på siden, så

samhørigheden tydeligt fremgår, og der skal tydeligt henvises til

hjemmesiden www.ale.dk.

Arrangementer skal primært opslås på www.ale.dk, og efterfølgende på

Facebook. Nyhedsmails og www.ale.dk er vores hovedorgan for

medlemskommunikation om arrangementer. Facebook er et supplement.

Indholdet på siden skal være ølrelateret. Spam og upassende kommentarer

vil blive fjernet, men ros og konstruktiv kritik accepteres.

Dette er i hovedtræk, hvad Landsledelsen har meldt ud, og vi vil nøje

overvåge, at instrukserne følges.

Jeg håber I får glæde af Facebookgruppen, men misbruges den, eller

ovenstående ikke overholdes, vil gruppen øjeblikkelig blive lukket.

Medlemsmøde 27. februar 2014

Jeg mangler endnu at få et par detaljer på plads, men nyhedsbrev om

medlemsmødet vil vblive udsendt i løbet af et par dage.

Højt skum

Søren Kjær

Lokalformand Næstved

/15. feb. 2014 kl. 19.28