Nyhedsbrev marts 2015

Kære medlemmer

Der er problemer med vores system i øjeblikket – derfor er jeg lidt

tidligt ude med Nyhedsbrevet for marts 2015, så jeg er sikker på det når

alle.

Medlemsmøde torsdag den 26. marts 2015

Næste medlemsmøde er torsdag den 26. marts 2015. Mødet afholdes som

sædvanligt hos Karins Hjemmelavet, Møllegade 1 A.

Vi skal smage på Forårs- og Påskebryg, og Jan har lovet at guide os

gennem smagningen på sædvanlig kompetent vis.

Hvis du vil spise med før smagningen starter vi klokken 18.00. Aftenens ret

til de obligatoriske 65,00 kr. er skinkeschnitzel, men som altid har du

mulighed for at vælge andre retter mod en beskeden merbetaling. Du skal

tilmelde dig til spisning hos Poul Erik på telefon 22 43 21 23 eller på

mail poul.erik.jensen@ale.dk senest mandag den 23. marts 2015. Du skal

samtidig oplyse hvad du ønsker at spise. Spiser du med, koster den

efterfølgende smagning 70,00 kr.

Med den usikkerhed der er omkring www.ale.dk er det nok sikrest, at du

tilmelder dig via telefon.

Spiser du ikke med starter vi smagningen klokken 19.00. Prisen er de

obligatoriske 90,00 kr. plus en dansk tikrone, hvis du vil deltage i

lodtrækningen om at deltage gratis i smagningen i april måned.

Kassereren er meget glad for lige penge, men spisningen afregnes direkte med

Karins Hjemmelavet.

Jeg er så glad for det store fremmøde, og den opbakning I alle er med til

at give foreningen. Vi vil fra bestyrelsens side til stadighed prøve at

finde nye og spændende emner, nye øl, nye veje, nye initiativer mv. så vi

får en god oplevelse og en festlig aften ud af alle

medlemsmøderne/smagningerne.

Kultsmagning

Der er endnu få ledige pladser til Kultsmagningen den 11. april 2015. Så

skynd dig at give Vinni en mail, så er du sikker på deltagelse. Vinnis

mailadresse og kontonummer til brug for indbetaling af deltager gebyr er

oplyst i et tidligere nyhedsbrev.

Frivillig til Ølfestival 2015

Ølfestivalen finder i år sted i dagene 28. – 30 maj 2015 i

Lokomotivværkstedet i København. Skynd dig at tilmelde dig som frivillig.

Det er sjovt og lærerigt at være med.

Tour de Biére

Husk at cykelholdet Tour de Biére lægger vejen forbi vores lokalområde i

juli 2015. Især lørdag den 4. juli er holdt i Næstved og omegn. Sæt

kryds i kalenderen og vær med, jeg skal nok give nærmere besked, når den

endelige plan foreligger.

Jeg glæder mig rigtigt meget til at væres sammen med jer igen. Og jeg

håber vi får en dejlig aften den 26. marts 2015.

Højt skum

Søren Kjær

Lokalformand

/8. marts 2015 kl. 17.12