Nyhedsbrev august

 

Kære medlemmer

 

Så er vi lige akkurat gået ind i den sidste sommermåned, i hvert fald

hvis man skal tro metrologerne. Men vi har da lov til at håbe på nogle

sommerdage endnu, og det er jo før set, at sommeren varer til langt ind i

september måned.

 

Lokalafdelingen er også klar til at tage fat efter sommeren. Men der sker

ændringer. Fremover vil vores medlemsmøder blive afholdt den sidste ONSDAG

i måneden. Dette er et ønske fra Karins Hjemmelavet, der gennem de seneste

mindst seks måneder har haft så stor succes, at de på torsdage tjener

langt mere, end Danske Ølentusiaster lægger i kassen.

 

Vi er meget glade for vores engagement med Karins Hjemmelavet, og de er

også glade for at have os som gæster. Men som forretning, er de

selvfølgelig nødt til at se på omsætningen.

 

Vi har accepteret onsdage som vores mødedage hos Karins Hjemmelavet. Vi har

gennem flere år modtaget opfordringer fra medlemmer, som på grund af

arbejde ikke kan deltage i møderne om torsdagen. Denne opfordring

imødekommer vi samtidig.

 

Til gengæld er de billige priser uændret, og konceptet er det samme: Vi

køber mad og den første øl hos Karins Hjemmelavet, resten klarer vi selv.

Og bestyrelsen kan jo se på fremmødet, at både prisen og stedet,

kombineret med spændende smagninger, trækker medlemmerne til. Masser af

medlemmer møder trofast op måned efter måned, og jeg kan ikke huske

hvornår vi sidst har haft et medlemsmøde, hvor der ikke har været mindst

et helt nyt medlem til stede. Det styrker troen på, at vi er på rette

spor, og at vi gør det rigtigt.

 

Så vores næste medlemsmøde bliver ONSDAG DEN 31. AUGUST 2016. Jeg håber

I vil støtte op om denne ændring, og møde fuldtalligt igen, så vi kan

hygge os på vanlig vis.

 

Jeg vender snarest tilbage med et nyt Nyhedsbrev, hvor jeg mere detaljeret

vil beskrive de kommende arrangementer. Jeg mente bare, at det var vigtigt

at informere jer om ændringerne så hurtigt som muligt.

 

Selvfølgelig sender jeg også information om ændringerne til redaktør Ole

Madsen, så datoer bliver rettet i ØLentusiasten.

 

Højt skum

Søren Kjær

/Udsendt 31. juli 2016 kl. 19.05

.