Lokalafdeling Næstved Nyhedsbrev, # 9, september 2018

Årsmøde

Kom og vær med til at forme lokalafdelingens fremtid. 

Som annonceret afvikles årsmødet den 26. september 2018 kl. 19.00; det er der ikke noget nyt i (har været annonceret i ØLentusiasteN # 101, 102, 103, 104 og 105). Det nye er at mødestedet, er flyttet til ”Peperoncino”, Riddergade 1 A, 4700 Næstved. 

Deltagelse i årsmødet er gratis, medlemmer der har lokalafdeling Næstved som primær lokalafdeling har ved fremmøde stemmeret; der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

En konsekvens tilrettet dagsorden vil blive fremlagt på mødet.
Specielt skal nævnes:
3. Valg af lokalafdelingsformand. Poul Erik Jensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår 44 årig Søren Petersen som ny lokalafdelingsformand.
4. Valg af lokalafdelingsnæstformand. Bent Nørgaard. Modtager genvalg.
5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Olsen, Michael G Jørgensen og Jesper Jørgensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Michael Rasmussen som bestyrelsesmedlem. Der kan indstilles flere kandidater på årsmødet

Vi tager som sædvanlig selv smageglas med og rydder op efter os. 

Ølsmagning i september er onsdag den 26. september efter årsmødet kl. 19.00. Tema: Håndbryg. 

Lokalafdelingens håndbryggere bedes oplyse hvilke håndbryg de tager med (5 l af hver), så der kan udarbejdes smageoversigt, senest mandag den 24. september 2018 midnat. Deltagelse i håndbrygsmagningen koster (som sædvanligt) 80 kr., der afregnes med kasseren. 

Spisning kl. 18.00 efter tilmelding til Poul Erik på sms (22432123) eller mail på poul.erik.jensen@ale.dk senest mandag den 24. september 2018 midnat. Deltagelse i spisningen koster 150,00 kr. pr. person.
Betaling som sædvanlig; mad direkte til Pepe, smagning til Jesper.

 

Højt Skum og på gensyn til årsmødet og håndbryg smagningen.


Bestyrelsen