Vi har selvsagt en bestyrelse, som ordner de planlægningsmæssige og praktiske :-) ting i lokalafdelingen, men selvsagt også kan påvirke regionens bestyrelse og dermed landsbestyrelsen hvis der er emner der skal 'helt op'.

Der er valg igen til september, hvor alle medlemmer har mulighed for at stille op, evt. blive valgt ind og dermed påvirke afdelingens virke, arrangementer etc.

Bestyrelsen 2020 - 2021

Lokalformand: Søren Petersen.

Lokal Næstformand: Bent Nørgaard

Bestyrelsesmedlemmer: Martin Bo Petersen, Michael Rasmussen (pengekassebestyrer) og Uno Gall.

Bestyrelsen 2007 - 2008

Allan, Stina, Martin, Jan, Poul Erik & Herman

Bestyrelsen 2009 - 2010

Martin, Jan, Poul Erik & Finn Peter

Bestyrelsen 2009 - 2010

Jan Vang-Ahlgren (formand)

Poul Erik Jensen (næstformand)

Martin Bo Petersen

Finn Peter Andersen

Jørgen Pedersen

Lars Rasmussen (WEB master)

/11-4-2010

 

Bestyrelsen 2010 - 2011

Formand Finn-Peter Andersen

Næstformand Poul Erik Jensen

  • Landsbestyrelsesmedlem, Økonomiansvarlig.

Kasserer Jan Vang-Ahlgren

Bjørn Jespersen

Jørgen Pedersen

Martin Bo Petersen

Martin J. Jensen

Herman Olsen

Web master Lars Rasmussen

  • Næstformand lokalafdeling København

/25-2-2011

 

Bestyrelsen 2011 - 2012

Formand Finn-Peter Andersen

Næstformand Poul Erik Jensen

  • Økonomiansvarlig, landsbestyrelsen

 

Marianne Ottesen

Jørgen Pedersen

Martin Bo Petersen

Martin J. Jensen

Herman Olsen

Lars Rasmussen

/14-3-2012

 

Bestyrelsen 2012 - 2013

Finn-Peter Andersen - formand

Poul Erik Jensen - Næstformand

  • Økonomiansvarlig, landsbestyrelsen

 

Marianne Ottesen - sekretær

Jan Vang Ahlgren - kasserer

Peter Birck - chef koordinator..

/16-10-2012

 

Bestyrelsen 2013 - 2014

Søren Kjær - formand

Poul Erik Jensen - Næstformand

  • Økonomiansvarlig, landsbestyrelsen

 

Jan Vang Ahlgren - kasserer

Finn-Peter Andersen

Vinni Egekjær Hansen

Bestyrelsen 2014 - 2015

Søren Kjær - formand

Poul Erik Jensen - Næstformand

  • Økonomiansvarlig, landsbestyrelsen

 

Jan Vang Ahlgren - kasserer

Finn-Peter Andersen

Vinni Egekjær Hansen

Bestyrelsen 2015 - 2016

Søren Kjær - formand

Søren Hansen - konstitueret næstformand

Poul Erik Jensen

Vinni Egekjær

Karin Larsen

Bestyrelsen 2016 - 2017

Poul Erik Jensen - formand

Søren Hansen - næstformand

Søren Kjær

Vinni Egekjær

Karin Larsen

Bestyrelsen 2017 - 2018

Poul Erik Jensen - formand

Bent Nørgaard - næstformand

Jesper Jørgensen

Jørgen Olsen

Michael G Jørgensen

Bestyrelsen 2018 - 2019

Formand Søren Petersen

Næstformand Bent Nørgaard

Sekretær Jette Vang-Ahlgren

Kasserer Michael Rasmussen

Menigt medlem Michael Jørgensen

Bestyrelsen 2019 - 2020

Formand Søren Petersen

Næstformand Bent Nørgaard

Sekretær Jette Vang-Ahlgren

Kasserer Michael Rasmussen

Menigt medlem Martin Bo Petersen