Referat bestyrelsesmøde 080619 hos Stina

Jo, jo - den er god nok - der diskuteres og drikkes også kaffe
 1. Besøg af Midtfyns Bryghus d. 26/6. Ansøgt om underskudsgaranti.
  Underskudsgaranti er afslået, til trods for en merpris på 50 kr. så prisen vil være 130 kr. Der bliver enighed om at for tilmeldte kan komme ind for 100 kr. og at lokalafdelingen dækker evt. underskud. Alle som derudover kommer til arrangementet, skal betale 130 kr.
 2. Øllets dag:
  Den  2/9 vil vi prøve med en bod med øl fra de lokale bryggerier og et par håndbryggere. Herman står for kontakter med dem alle inden næste møde. Ølsamlerforening ?
  Jan sørger for placering, tilladelse/kontakt med city foreningen og politi!
 3. Kommende lokalbestyrelse. Der kommer til at mangle en næstformand, da Herman ikke ønsker fortsætte. Allan ønsker at træde helt ud af bestyrelsen.
 4. Hjemmesiden
  Redaktøren savner historier til siden, fra alle!  Formanden vil prøve og skaffe adgang til inderkredsen. Redaktøren savnede oplysninger om hvor man der egentligt ser på hjemme- siden, men tæller er ikke muligt. Men fremtidige nyhedsbreve vil kun komme i kort form på mail, så resten skal læses på hjemmesiden.
  Alle lokal-medlemmer opfordres til at skrive til formanden, om gode væresteder = barer, cafeer eller lignende med godt øl, samt steder hvor de sælger godt øl, for eksempel er der flere små butikker som har super god øl mellem andet ”nips”.
  Det kan i sidste ende, måske give os en medlemsrabat eller blot vide om hvor vi kan finde den og den special øl. Så send en af os et skriv, så sørger vi for at det kommer på hjemme-siden.
 5. Kommende arrangementer:
  Der er rigtig mange forslag, og der er faktisk (og heldigvis for det), rigtig mange som gerne vil besøge os, men vi er helt ude i 2009! En løsning kunne selvfølgelig være møde med 14 dages interval, men det kræver mange flere aktive, så øøøøøø……..
  Bestyrelsen har inviteret nogle stykker, hvem det er få I først at vide senere. Men glæd jer!
  Der blev også talt om ture ud af huset, (her tænker nogen sikkert på Carlsberg, sikke en tur) og flere er i støbeskeen.
 6. Nabo-arrangementer:
  Pubcrawl. Andre byer har prøver med succes, andre blev aflyst, gider vi det i Næstved?
  Tur til EBF. Der bliver sikker mulighed for at følges med lokalafdeling Vordingborg og Nykøbing Falster (a la Carlsberg turen), til ølfestivallen på Carlsberg til september.

Næste møde bliver mandag d. 4. aug. kl. 19 hos formanden.

Referat Jan Vang Ahlgren