Danske Ølentusiasters landsbestyrelse 2018-2019 - Danske Ølentusiaster

Danske Ølentusiasters landsbestyrelse 2018-2019

24.03.2018 12:00

Danske Ølentusiasters generalforsamling 2017.

Foreningen har fået ny landsbestyrelse. Bestyrelsen ser det kommende år således ud. Landsformand Hans Peter Jepsen er genvalgt.

Landsformand 

  • Hans Peter Jepsen, Sønderborg (genvalg)

Økonomiansvarlig 

  • Kim Hyttel, Horsens (nyvalg)

Landsbestyrelsesmedlemmer

  • Jens Bekke, København (genvalg)
  • Steen Christiansen, Rødovre (genvalg)
  • Mogens Johansen, Herning (nyvalg)
  • Astrid Olufsen, Vejle (genvalg)
  • John Aabille, Aarhus C (nyvalg)

Revisor 

  • Preben Benson, Rødovre (nyvalg)

Revisorsuppleant

  • Flemming Madsen, Odense (genvalg)

Landsbestyrelsessiden opdateres om kort tid.