Den ekstraordinære generalforsamling er aflyst - Danske Ølentusiaster

Den ekstraordinære generalforsamling er aflyst

10.11.2020 11:28

Vi er nødt til at aflyse den ekstraordinære generalforsamling, som egentlig skulle være afholdt søndag d. 22. november 2020 i Odense.

Vi er nødt til at aflyse den ekstraordinære generalforsamling, som egentlig skulle være afholdt søndag d. 22. november 2020 i Odense. Med syv kommuner lukket ned, så medlemmer fra de kommuner ikke vil kunne deltage på mødet, kan vi ikke være bekendt at trumfe en ekstraordinær generalforsamling igennem. Landsbestyrelsen har desuden modtaget en mail, hvor en række tillidsfolk opfordrer landsbestyrelsen til at aflyse/udskyde/ændre mødet. Vi står derfor i en noget aparte situation.

Hvad så?

I stedet vil vi på dét tidspunkt, som den ekstraordinære generalforsamling skulle være afholdt, holde et regionsrådsmøde. Her kan repræsentanter fra alle regioner deltage. Mødet vil blive holdt digitalt og have det formål at supplere landsbestyrelsen, så den igen er fuldtallig. Formålet er også at sikre landsbestyrelsens mandat, så den kan få arbejdsro frem til den ordinære generalforsamling i marts 2021.

Det er også blevet foreslået at fremrykke den ordinære generalforsamling til et tidligere tidspunkt. Dette er ikke muligt, da regnskabet for 2020 skal nå at være færdigt, før generalforsamlingen kan afholdes. Desuden vil en fastholdelse af den oprindelige dato – 20. marts 2021 – give mest mulig tid til, at situationen kan nå at ændre sig til det bedre, og vi derfor kan samles med færrest mulige restriktioner.

Foreningsvedtægter vs. COVID-19

Vi har indtil nu i størst muligt omfang overholdt vores vedtægter. Men vi må nu erkende, at situationen simpelthen ikke giver plads til, at vi sikrer, at alle vedtægter overholdes. Men vi håber på jeres forståelse i denne situation. Bestyrelsen er på nuværende tidspunkt uarbejdsdygtig og har brug for et mandat til at arbejde videre. Vi har aldrig prøvet at afholde et møde af denne størrelse digitalt, men vi vil gøre alt for at fremme den demokratiske proces på behørig digital afstand.

Ølvalgets fremtid

Vi må erkende, at Ølvalget har givet anledning til megen diskussion og drøftelse rundt om i foreningen. Og vi mener derfor, at vi bør udskyde en beslutning om hvorvidt Ølvalget skal forsætte eller ej, til vi har haft mulighed for at drøfte dette på en generalforsamling. Det betyder også, at Ølvalget derved bliver udskudt, og ikke vil foregå i 2021, men tidligst i 2022 – såfremt der er flertal for dette på en kommende generalforsamling (se i øvrigt ”Indkomne forslag” til den ekstraordinære generalforsamling her).

Få din stemme hørt

Regionsrådet består af tillidsfolk fra regionerne. Har I derfor spørgsmål og tvivl, som I gerne vil have bragt for regionsrådet, så kan I som altid finde jeres regionsrådsrepræsentanter på ale.dk/lokalt. Det er jeres talerør på regionsrådet. Menige medlemmer vil ikke få mulighed for aktivt at deltage på mødet.

Særligt for regionsrådet

Sekretariatet arbejder på højtryk for at finde, arrangere og implementere en digital løsning. Vi beder derfor vores regionsrådsrepræsentanter om at holde øje med deres mail, hvor der hurtigst muligt vil blive sendt mere information ud. Vi kan dog allerede nu være sikre på én ting: Alle regionsrådsrepræsentanter er inviteret til et digitalt regionsrådsmøde søndag d. 22 november kl. 12.

Du kan fortsat tilgå materialet for den nu aflyste ekstraordinære generalforsamling her.