Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling - Danske Ølentusiaster

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

12.10.2020 15:31

I henhold til vedtægternes §5 stk. 6A indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske Ølentusiaster.

I henhold til vedtægternes §5 stk. 6A indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske Ølentusiaster. Landsbestyrelsen har behov for at få bekræftet sit mandat, og da flere medlemmer af bestyrelsen har valgt at trække sig, skal der samtidigt vælges mindst tre nye medlemmer.

Søndag d. 22. november 2020 kl. 12 – 15
På Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S


Forslag til punkter, som ønskes behandlet under dagsordenen skal fremsendes til Landsformanden senest d. 1. november 2020 på kr@remove-this.ale.dk.

Ønsker du at stille op som enten landsformand, økonomiansvarlig eller landsbestyrelsesmedlem bedes du sende en mail til sekretariat@remove-this.ale.dk med en tekst om dig selv og et billede. Så vil det efterfølgende blive lagt på ale.dk. Vi gør dog opmærksom på, at man også kan stille op på dagen.

Praktisk
Da dette er en ekstraordinær generalforsamling, vil der ikke være ølsmagning, socialt arrangement mv. Der vil dog være en enkel forplejning ved ankomst.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Vi håber, at I vil give tilsagn om deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling, så vi kan sikre hensigtsmæssige forhold.
Tilmeld dig her.

Vi vil desuden op til den ekstraordinære generalforsamling komme med en række retningslinjer for mødet, som I bedes følge. Men allerede nu vil vi som landsorganisation stærkt fraråde fælleskørsel i form af busser, da det kan indebære unødvendige risici.

I vil løbende kunne holde jer orienteret om den ekstraordinære generalforsamling bag login på ale.dk, hvor I også kan læse seneste referat fra landsbestyrelsen.

Med venlig hilsen
Danske Ølentusiaster


Dagsorden

1. Formalia
a. Valg af dirigent
b. Godkendelse af forretningsorden
c. Valg af referent
d. Valg af stemmetællere
e. Øvrige formalia
2. Landsbestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af Landsbestyrelse
a. Valg af Landsformand
b. Valg af Økonomiansvarlig
c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant
8. Eventuelt