Årsmøde 2007

 

For andet år i træk var Lokalafdeling Odenses årsmøde henlagt til Bryggeriet Flakhavens fortrinlige kælderlokaler. I år blev årsmødet afholdt den 18. september mod tidligere, hvor årsmødet har været afholdt i oktober måned, hvor vi har været i karambolage med efterårsferien.
Ændringen af afholdelsen af årsmødet så ud til at være en succes med 46 fremmødte medlemmer mod ca. 35 i 2006, så dette vil bestyrelsen naturligvis tage til efterretning fremover.

23 medlemmer havde valgt at starte aftenen med fællesspisning, hvor vi kunne nyde en dejlig culottesteg med salat, bagt kartoffel og en løg-dressing, hertil fik vi serveret en Agger Bajer. Både mad og drikkelse var et stort hit hos de deltagende.

Alle fremmødte fik serveret en Kastanjeøl, hvorefter næstformand for landsbestyrelsen i Danske Ølentusiaster (og gammel ’Odense-mand’) Flemming Madsen blev valgt til dirigent for årsmødet. Ordet blev først givet til Søren, der meget levende gennemgik årets gang i Odenseafdelingen krydret med egne ’røverhistorier’ fra diverse ølrelaterede udflugter i forbindelse med formandens beretning.
Jeg skal her ikke ulejlige folk med Sørens gennemgang af de enkelte smagninger og ture, da der allerede er gengivet fyldige referater af disse på hjemmesiden.
Det kan dog uden enhver tvivl konstateres, at Lokalafdeling Odense hører til de meget aktive afdelinger med faste månedlige smagninger og flere udflugter i løbet af året samt optræden ved flere arrangementer med foreningens stand for hvervning af nye medlemmer. – Dette aktivitetsniveau sammenholdt med Søren og Niels’ utrættelige gøren og laden i lokalafdelingen igennem de sidste fire år resulterede som bekendt også i en udmærkelse som årets lokalafdeling ved dette års landsgeneralforsamling.
Søren konstaterede endvidere, at ordningen med forudtilmelding til de månedlige smagninger har været en succes og er blevet godt modtaget af medlemmerne.
Medlemssituationen i lokalafdelingen er svagt nedafgående, hvilket dog måske til dels kan forklares med manglende fortsættelse af medlemskaber fra Ølfestivalen i Odense i 2005. 
Søren sluttede af med som allerede annonceret at bedyre sin tilbagetræden som formand for lokalafdelingen og modtog som fortjent stor hyldest for hans store arbejde.

I forlængelse af formandens beretning kom der flere forslag på bordet fra de deltagende medlemmer. Her kan bl.a. nævnes forslag om større arrangementer med kendte foredragsholdere for at profilere foreningen og hverve nye medlemmer, introduktionsaftener for nye(re) medlemmer, to månedlige smagninger ved de populære arrangementer samt et større fokus på at hverve yngre medlemmer.
Bestyrelsen meddelte, at flere af punkterne allerede har været oppe at vende, og at man vil arbejde positivt imod flere af disse forslag.

Benny fra Carlsens Kvarter fik ordet og takkede både Søren og Niels for deres arbejde for lokalafdelingen, og for det samarbejde der har været de sidste år mellem Lokalafdeling Odense og Carlsens Kvarter. Samtidig overrakte Benny en lille ’godtepose’ med øl og glas til de to herrer, der straks lyste op i den mørke kælder ved synet af et par flasker Duvel.

Herefter skulle der vælges både en ny formand og næstformand, og det blev besluttet, at dette kunne gøres uden skriftlig afstemning. Christian Scheffel og Klaus Ferslev Jensen, begge fra aktivitetsudvalget, meldte sig som henholdsvis formand og næstformand, og da der ikke var andre kandidater blev begge valgt. Tillykke med valget.
Det øvrige aktivitetsudvalg fortsætter uændret, dog med Niels som fremtidig indehaver af titlen som medlem af aktivitetsudvalget frem for som tidligere næstformand.

Under punktet ’Eventuelt’ fik Niels ordet, hvor han takkede Søren for det gode samarbejde og berettede lidt om sine egne oplevelse med arbejdet i lokalafdelingen.

Flemming Madsen takkede på alles vegne herefter både Søren og Niels for deres store arbejde igennem årene.

Regionsformand Michael Gorm takkede ligeså Søren og Niels for deres arbejde, og overrakte dem begge hver en bog om øl, ”300 Beers to try before you die”, som blev studeret med interesse af begge de herrer.

Herefter tog Flemming Madsen ordet og berettede lidt om landsbestyrelsens arbejde og fremtidige tiltag. Specielt var der fokus på den kommende store europæiske ølfestival i Carlsbergs gamle haller i Valby og den kommende provinsfestival i Århus.
I forlængelse af Flemmings oplæg havde vi en diskussion omkring øls holdbarhed og problemet med, at en restauratør har fået en bøde for at servere ’for gammel øl’, selvom folk efterspørger netop lagret øl for nogle øltyper.
Ligeledes var der en diskussion om hvervning af nye medlemmer og specielt manglen på unge og kvindelige medlemmer. – Det blev fra Flemming Madsens side noteret, at der altid var mange unge deltagere på festivalerne, men at det kneb mere med at få dem som medlemmer.

Under årsmødet og i tiden herefter serverede Bryggeriet Flakhaven som nævnt en række af deres produkter, og vi fik en kort kommentar om øllene af bryggeren Jørgen selv. Gennem aftenen smagte vi følgende:

Agger Bajer (under spisningen)
Kastanjeøl (under årsmødet)
Pilsner
Ale
English Dark Ale
Agger Bajer
Münchenerbryg (endnu ikke færdig)
Valgfri øl

De fremmødte havde en hyggelig aften med god mad, rigeligt med øl og mange gode diskussioner.


Lars Hauballe Frandsen
2007-09-20


  

    

Jørgen serverer Culottesteg
Flemming Madsen, landsnæstformand berettede om fremtiden i foreningen.
Afskedsgaver til den afgående formand

Bryggeriet Flakhaven
Flakhaven 2
5000 Odense C
Tlf. 66120299


Åbningstider
Mandag - lørdag
11.30 - 22.00
Søndag
15.00
(køkkenet 17.30)
www.bryggeriet.dk/flakhaven

Christian og Klaus
Brygmester Jørgen Pedersen
En havde været i Klaipeda

Christian havde brygget en afskedsøl til de afgående formænd. Både Christian og Klaus er forøvrigt ivrige hjemmebryggere.

 

Der tappes øl