Årsmøde 2008

Referat af årsmøde for Lokal afdeling Odense afholdt på Flakhaven den 16. september 2008. kl. 19.30.

Valg af dirigent.
Flemming Madsen blev valgt uden modkandidat.
Flemming bekræftet at mødet var rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.

Beretning  ved lokal formand Christian Scheffel.
Christian berettede om årets gang i lokalafdelingen:


Efter at Klaus og jeg blev nyt formandspar sidste år var det ikke meningen at der skulle ske de store revolutioner. Ideen var hele tiden at fortsætte de foregående års fremragende arbejde, og det synes vi at vi har klaret. Aktivitetsniveauet har været lot højt. Mødet i november var voldsomt overtegnet, men vi havde kun øl nok til én smagning. Julemødet blev afholdt to gange og havde alligevel en venteliste.

To møder fortsatte vi med i januar, februar og marts og med succes. Endnu en gang var alle øl repræsenteret til valgmødet i februar, og vi kårede den samme vinder som landsafstemningen.

Efter skandinavisk øl og sommerøl var den store satsning et møde med håndbryg i Albanis selskabslokaler, i juni hvor der sjældent er mange deltagere. Men ca. 55 deltagere hørte Leif Typkjærs foredrag og smagte de 9 forskellige håndbryggede øl.

I august startede vi den nye sæson med europæisk øl og røverhistorier fra Marttin Stuart Nielsen, chef for EBF. Festivallen blev en kæmpe succes med 21.200 gæster og stor tilfredshed med arrangementet fra alle sider.

Bagefter kunne der stilles spørgsmål til formanden.

Der blev spurgt til tilbagegangen i lokalafdelingens medlemstal på 8% det sidste år. Bl.a. om det var kendetegnende for hele foreningen med en tilbagegang i den størrelsesorden, og om vi kender grunden til denne tilbagegang. Svaret var, at tilbagegangen på landsplan ikke var så stor men omkring 2-3 %

En del af tilbagegangen kan måske forklares ved, at der efter Ølfestivallen i Odense for 3 år siden kom en rimelig stigning af medlemmer i afdelingen således at antallet af medlemmer toppede der, og nu er på vej ned igen til sit normale leje. Men det hele er dog kun gisninger, da årsagen til tilbagegangen ikke kendes.

Valg af lokalformand.
Christian Scheffel blev valgt uden modkandidater.

Valg af Lokalnæstformand.
Klaus Ferslev Jensen blev valgt uden modkandidater.

Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget (den resterende bestyrelse)
Følgende meldemmer blev genvalgt:

Lars Hauballe Frandsen
Lars Furland 
Peter Rasmussen 
Thomas Forsmark Sørensen
Niels Christiansen

Derudover blev følgende nye medlemmer valgt:

Lars Kjærgaard
Niels Simonsen
Jørgen Mathiasen

Eventuelt
Flemming Madsen orienterede om den generelle medlemstilbagegang i foreningen på 2-3 % det sidste år. Måske skyldes det kontingent forhøjelsen pr. 1. maj

Flemming informerede om den netop afholdte ølfestival i Valby med over 21.000 besøgende. Det forventes, at der kommer et rimeligt overskud ud af anstrengelserne.

Næste ølfestival bliver til maj 2009 i Valbyhallen, og der kommer en provins festival til efteråret 2009.

Næste generalforsamling afholdes sidst i marts 2009 og afholdes på Dalum Landbrugsskole. De har fået en ny sal, hvor selve generalforsamlingen kan afholdes. Den forudgående og efterfølgende ølmagning afholdes i den hal på skolen, hvor vi tidligere har afholdt generalforsamlinger i foreningen.

Konceptet for den forudgående ølsmagning ændres, til at være med de bryggerier der kommer i finalen til årets (2008) ølnyhed.

Regionsformanden Michael Gorm ønskede den nye bestyrelse tillykke og mindede om, at den nye bestyrelse skal vælge 2 medlemmer til regionen. Michael går af som regionsformand til november, så der skal vælges en ny formand på regionsmødet i november.

Michael mente desuden at Lokalafdeling Odense skulle forsøge at skaffe nye medlemmer uden for Odense C, og opsøge dem i udkanten og omegnen af Odense.

Et medlem mente at den nye lokalbestyrelse må arbejde for at skaffe nye medlemmer til foreningen, uden at han eller andre dog kom med konkrete forskal til hvordan det skal gøres.

Hermed var den formelle del af årsmødet afsluttet.

Ølsmagning

Vi smagte følgende øl:

Pilsner
Ale
Slåen Øl
Stout
Ingefærøl
Half & Half (Pilsner og Porter)
Porter (Med stærk lakridssmag)
 


Under ølsmagningen underholdte foreningens webmaster (og medlem af lokalafdeling Odense) med ”løgn”historier fra hans spændende ølrejser til Tyskland.

Thomas Forsmark Sørensen