Årsmøde 2012

Vores årsmøde var lige som sidste år på Brasserie Olivia. Omkring 30 deltagere mødtes til spisning 18.30 hvilket er betydelig flere end de seneste år, så det sætter vi stor pris på. Mødet forløb i god ro og orden uden de store debatter. 

1. Valg af dirigent: Michael Gorm blev opstillet og hurtigt valgt.

2. Årsberetning for lokalafdelingen: Se nedenfor

 

3. Valg af lokalafdelingsformand: Christian Scheffel blev genvalgt

 

4. Valg af lokalafdelingsnæsformand: Claus Bolund stillede ikke op. Morten Schmidt blev valgt

 

5. Valg af bestyrelse: Det blev fastslået at der skulle vælges i omegnen af ti medlemmer. Der var genvalg til Leif Jørgensen, Henrik Nielsen, Jørgen Mathiasen, Peter Rasmussen, Bodil Siersbæk og Niels Simonsen. Nyvalgte er Bo Andersen, René Danner Nielsen og Vivi Gammelmark. Preben Schaub er udtrådt i sommers, og Thomas Forsmark valgte at stoppe efter rigtig mange år i bestyrelsen.

 

6. Evt. 

Der blev sagt tak til Claus Bolund for den store indsats.

Landsbestyrelsesmedlem Else Lindhard fra Svendborg orienterede om landsbestyrelsens arbejde.

Regionsformand Jørgen Bjerrum fra Svendborg orienterede om regionens arbejde.

Lokalformand Christian Scheffel orienterede om at det nu er sidste år som lokalformand. Efter 6 år på posten er det sundest for alle parter at der sker noget nyt. Der skal derfor findes ny lokalformand til årsmødet om et år.

Efter årsmødet var der ølsmagning hvor Claus Bolund fortalte om hvordan han i sin tid kom ind i Danske Ølentusiaster og om arbejdet som næstformand. Hertil fik vi fadøl bragt fra Christian Firtal, øl der blev serveret "blindt" så vi skulle gætte hvad det var.

 

 

Årsberetning

Generel udvikling: 

Vi har haft et rigtig aktivt år hvor der har været ganske mange arrangementer, og de har været velbesøgte. Vores medlemstal har lige nået at runde 500 de sidste par dage, men er i dag dykket ned på 496 igen. Det er alligevel det højeste medlemstal i mange år. Det er 35 mere end for en måned siden, og det er 100 mere end august 2011!

For at fastholde de mange nye medlemmer er der nu tilføjet en side på odense.ale.dk der hedder Velkommen, og som er en gennemgang af lokalafdelingens aktiviteter rettet mod nye medlemmer. Nye indmeldte vil fremover få en velkomst-mail med henvisning til denne side, og i november holder vi desuden et ekstra medlemsmøde rettet mod nye medlemmer.

Medlemsmøder:

Vi har prøvet lidt anderledes møder, og set stor opbakning til møderne. I efteråret havde vi besøg af Mik Shack og i foråret af Eddie Szweda fra Midtfyns Bryghus. Her har det i høj grad handlet om at lave nogle underholdende møder og aktivere nogle nye blandt lokalafdelingens medlemmer, mens der fortsat har været smagt spændende, sjældne og eksotiske øl på de almindelige møder. I november var der smagning af desserter sammen med øl, og i juni var der pizza. kombinationen af øl og mad er også ved at være etableret som en tradition til nogle af årets møder.

Vi er fra sommeren skiftet til at have online tilmelding på på place2book, og det ser ud til at fungere uden de store problemer.

Andre  arrangementer:

I november var vi traditionen tro repræsenteret ved julebrygsmagning hos SuperBest på Mågebakken. Vi er allerede inviteret til i år.

Samme uge var der pubcrawl hvor vi vurderede de steder der kunne komme på tale til Dansk Ølmærke. Forsamlingen var enige om at Sir Club og Cafe Biografen skulle indstilles ud over de tre der tidligere havde fået mærker, men indstillingen gik ikke igennem, og i maj blev der uddelt ølmærke til Flakhaven, Carlsens og Christian Firtal.

I marts var der middag på Grand Hotel hvor de efteråret indførte at man kunne få ølmenu til månedens tre retters middag. Et godt initiativ som vi gerne ville støtte, og en rigtig hyggelig aften.

Søndag den 1. april var der musikquiz på Christian Firtal. Søndage er vores eneste mulighed for at holde medlemsaktiviteter på C4, og det virker oplagt at kombinere det med lidt uhøjtidlig hygge når nu det er søndag. Desværre var opbakningen ikke helt som håbet, men vi havde det sjovt, og quizmastere til kommende år står allerede klar.

Samme søndag eftermiddag var der ”Forårsfristelser i Tarupcenteret” hvor der også var nogle ude og lave lidt reklame for foreningen.

Første weekend i juni var der Kunst og Designmarked på Brandts Klædefabrik, hvor der også var lidt kulinariske oplevelser og vi stod og fortalte om foreningen.

Anden lørdag i juni var der picnic, hvilket dækker over at vores traditionelle å-vandring kun kom ganske sporadisk forbi åen. Vi havde en historiker med på turen, og fik nogle rigtig spændende fortællinger om de steder vi kom forbi. Foruden naturligvis godt øl.

Desuden har der været brugt kræfter i bestyrelsen på at planlægge to spændende regionsarrangementer i oktober. Første weekend er der udflugt til Bøgedal Bryghus ved Vejle, en tur der har været udsolgt i en måned. I sidste weekend i oktober er der fynske mesterskaber i håndbryg, hvor alle ølentusiaster på Fyn har mulighed for at mødes og hygge sig og smage 16 forskellige håndbryggede øl af høj klasse.

Øllets Dag:

For tredje gang blev der holdt Øllets Dag i stor stil i Odense. Da vi startede håbede vi at det overhovedet var muligt at trække gæster til. I år måtte vi konstatere at nu skal det ikke blive større og vildere. Allerede mellem 13 og 14 var de 2000 indkøbte smageglas udsolgt og byen fyldt med glade ansigter, hvilket i den grad mødte vores succeskriterie.  Konceptet med gratis smagsprøver gik lidt over gevind nogle steder, og ingen kunne følge med, så tæt pakket med gæster var der. Antallet af frivillige slog rekord, og vi kunne sagtens have fundet opgaver til mindst ti mere. Så nu står vi over for en evaluering og sikkert et par nye tiltag til næste år. Der er evalueringsmøde for de frivillige om et par uger, men har man som almindelig deltager kommentarer må man naturligvis meget gerne sende dem til os. Claus trækker sig ud af planlægningen, men Morten står klar til at tage over som tovholder 2013.

Andet: 

Claus og Christian deltog i februar i Stormøde for lokalformænd, næstformænd og regionsbestyrelser. Her snakkes om de store linier i foreningen, og hovedtemaet i år var medlemsfastholdelse. Desuden er Claus på landsplan involveret i en arbejdsgruppe om Øllets Dag, og Christian i en om foreningens kommunikation.

I marts var der generalforsamling for Danske Ølentusiaster, her i Odense.Der blev lagt en god frivillig indsats af fynske ølentusiaster, og mødet forløb uden meget drama. Hornbeer tog begge priser som årets ølnyhed, for Dryhop i den alkohollette klasse, og The Fundamental Blackhorn i den stærke klasse. Årets Bryggeri blev kåret på Ølfestivalen i maj, og havde i år ikke noget med ølnyheder at gøre, men Hornbeer tog alligevel også denne pris og gjorde rent bord.