Årsmøde 2015

15. september agholdtes dette års årsmøde.

26 deltagere, hvoraf 22 deltog i spisningen.

Formanden bød velkommen.

Steen Christiansen fra Landsbestyrelsen deltog.

Michael Gorm blev valgt til ordstyrer.

Som afslutning på formandens beretning, en god, heftig debat ang. det svigtende medlemstal og ditto deltagerantal til vores møder. En masse meninger, prøv noget andet, en hel del ideer uden noget konkret.

Steen Christensen fik det hele med hjem, da det jo gælder os alle.

Valg.

Formand og Næstformand blev genvalgt.

Aktivitetsudvalget: 

Vivi Gammelmark og Jørgen Mathiasen ønskede ikke genvalg.

Nyt medlem blev Thomas Madsen.

Peter Rasmussen, Tina Rehkopff, Klaus Rehkopff, Bo Andersen, Rene Agergaard blev alle genvalgt

Eventuelt.

En kort tale fra regionsformanden. Med ros og ris, sådan skal han jo være.

Aftenen afsluttedes med en ølsmagning. Øl valgt af de 8 i det afgående aktivitetsudvalg. 

En meget spændende og blandet buket øl der kom på bordet.