Velkommen

Velkommen til Danske Ølentusiaster i lokalafdeling Odense.

På denne side vil vi forsøge at give al information man som ny i foreningen kan have brug for. Er der noget vi har overset, så komme gerne med tilføjelser og tillægsspørgsmål til lokalafdeling.odensec@remove-this.ale.dk

Først skal det understreges at alle henvendelser om selve medlemsskabet skal sendes til sekretariatet eller rettes ved at finde "Medlemsoplysninger" bag login på hovedsiden ale.dk

Medlemsmøder

Vi afholder medlemsmøde hver måned. Det foregår oftes den tredje tirsdag i måneden, kl. 19.30 og som oftest er det på Carlsens Kvarter, men der er undtagelser. Visse måneder, typisk om vinteren, afholdes der to månedlige møder for at der er plads til flere deltagere. Når det sker, vil det andet møde typisk være en onsdag aften. 

Da der kun er et begrænset antal pladser på Carlsens Kvarter er det nødvendigt med tilmelding og betaling på forhånd. De fleste møder koster 150 kr. som går til øllet og lidt brød og ost, men nogle møder kan også koste mere eller mindre. Siden sommeren 2012 har vi benyttet tilmeldingssystemet place2book, hvor man betaler direkte med sit dankort. Det letter vores administration betydeligt, og fungerer gnidningsløst. Der åbnes typisk for tilmelding til medlemsmøderne 1½ måned i forvejen.

Alle medlemsmøder er bygget op med et tema. Der smages på 7-8 øl og fortælles om dem, mere eller mindre detaljeret. Og så er der ellers hyggelig snak ved bordene om hvad man synes om de forskellige øl, og for den sags skyld om alt andet mellem himmel og jord. Temaerne for smagningen kan være øl af en bestemt type, fra et bestemt land, eller til en bestemt lejlighed. Af og til vil temaet være noget spiseligt som ost eller tapas, og med øl der passer til. Aktivitetsudvalget tager gerne imod inspiration og forslag

Andre arrangementer

Andre arrangementer i lokalafdelingen er mindre skemalagt. Men der skal gerne ske noget, både i forårshalvåret og efteråret. Det kan være særlige ølsmagninger der ligger i weekenden, picnic-tur rundt i byen, eller besøg på bryggerier.

Desuden er der naturligvis Øllets Dag som i hele landet ligger fast den første lørdag i september hvert år. Arrangementet i Odense er efterhånden et af Danmarks største.

Nyhedsbreve

Det forsøges at udsende et nyhedsbrev en gang om måneden omkring månedsskiftet. Her er omtale af de nærmest kommende arrangementer og øl-relaterede arrangementer udenfor lokalafdelingens regi. Derudover kan der komme en enkelt ekstra mail i løbet af måneden, typisk hvis der er ledige pladser på medlemsmødet eller der dukker noget stort op. Vi bestræber os på ikke at overfylde din inbox.