Velkommen

Velkommen til Danske Ølentusiaster i lokalafdeling Odense.

På denne side vil vi forsøge at give al information man som ny i foreningen kan have brug for. Er der noget vi har overset, så komme gerne med tilføjelser og tillægsspørgsmål til lokalafdeling.odensec@remove-this.ale.dk

Først skal det understreges at alle henvendelser om selve medlemsskabet skal sendes til sekretariatet eller rettes ved at finde "Medlemsoplysninger" bag login på hovedsiden ale.dk

Medlemsmøder

Vi afholder medlemsmøde hver måned. Det foregår oftest den tredje tirsdag i måneden, kl. 19.30, ofte er det på Carlsens Kvarter, men da vi forsøger at variere arrangementerne vil vi også afholde arrangementer andre steder i byen. Visse måneder, typisk om vinteren, afholdes der to månedlige møder for at der er plads til flere deltagere. Når det sker, vil det andet møde typisk være en onsdag aften. Alternativt afholder vi mødet et sted hvor der er plads til flere deltagere. 

Da der kun er et begrænset antal pladser til rådighed, er det nødvendigt med tilmelding og betaling på forhånd. De fleste møder koster som udgangspunkt 160 kr. som går til øllet og lidt snacks, men nogle møder kan også koste mere, afhængig af arrangementets karakter. Siden sommeren 2020 har vi benyttet tilmeldingssystemet Nem Tilmeld, hvor man betaler direkte med sit dankort. Det letter vores administration betydeligt, og fungerer gnidningsløst. Der åbnes typisk for tilmelding til medlemsmøderne 1½ måned i forvejen.

Alle medlemsmøder er bygget op med et tema. Der smages på 7-8 øl og fortælles om dem, mere eller mindre detaljeret. Og så er der ellers hyggelig snak ved bordene om hvad man synes om de forskellige øl, og for den sags skyld om alt andet mellem himmel og jord. Temaerne for smagningen kan være øl af en bestemt type, fra et bestemt land, eller til en bestemt lejlighed og lignende. Af og til vil temaet være noget spiseligt som ost eller tapas, og med øl der passer til. Aktivitetsudvalget tager gerne imod inspiration og forslag.

Andre arrangementer

Andre arrangementer i lokalafdelingen er mindre skemalagt. Men der skal gerne ske noget, både i forårshalvåret og efteråret. Det kan være særlige ølsmagninger der ligger i weekenden, picnic-tur rundt i byen, eller besøg på bryggerier.

Desuden er der naturligvis Øllets Dag som i hele landet ligger fast den første lørdag i september hvert år. Arrangementet i Odense er efterhånden et af Danmarks største.

Nyhedsbreve

Det forsøges at udsende et nyhedsbrev en gang om måneden omkring månedsskiftet. Her er omtale af de nærmest kommende arrangementer og øl-relaterede arrangementer udenfor lokalafdelingens regi. Derudover kan der komme en enkelt ekstra mail i løbet af måneden, typisk hvis der er ledige pladser på medlemsmødet eller der dukker noget stort op. Vi bestræber os på ikke at overfylde din inbox.