Paulanermunkenes ølbrygning

Tirsdag den 1. april havde vi inviteret Stinna Christensen, som oprindeligt stammer fra Nyborg, til at fortælle os om, hvordan Paulanermunkenes ølbrygning og salg (med fortjeneste) af øl kunne være forenelig med munkeordenens regel om, at munkene skulle leve i fattigdom.


Aftenen handlede bl.a. om hele grundlaget for smagen af munkenes fremragende ølbrygning.


Stinna vandt i 2005 prisen "Årets forskerspire" med et projekt om Paulanermunkenes klosterliv og ølbrygning. Efterfølgende har hun været i München, hvor hun har forsket videre i Paulanerordenen.


Intet medlemsmøde uden øl, så undervejs smagte vi selvfølgelig på en række øl, der passede til Stinnas lysbilledforedrag.