Referat af årsmøde 2013

Årsmøde 22. oktober 2013

Formanden bød velkommen og takkede de 29 fremmødte medlemmer og gæster, herunder specielt vores landsformand Anne Lise Knørr og regionsformand Michael Gorm. Herefter gik vi over til dagsordenen. Dagsorden iflg. vedtægterne.

1) Ole Poulsen valgtes til dirigent og konstaterede, at årsmødet var lovligt og beslutningsdygtigt, idet indbydelsen var udsendt rettidigt og med annoncering i Ølentusiasten.

2) Formandens beretning blev godkendt.

3) Valg af formand. Grete Nielsen genvalgt

4) Valg af næstformand. Tommy Steentoft genvalgt

5) Beslutning om valg af bestyrelsesmedlemmer. Det blev besluttet at vælge 4 menige medlemmer til bestyrelsen

6) Valg af bestyrelsesmedlem:

Bjarne Rasmussen genvalgt
Henrik Rasmussen genvalgt
Thomas Madsen genvalgt
Hanne Harboesgaard nyvalg

7) Eventuelt.

Udnævnelse af ”årets medlem” Udvælgelsen sker på baggrund af deltagelse i vores ordinære medlemsmøder. D.v.s. vores sommerfest og arrangementet på Restaurant Teglværksskoven er fraregnet i statistikken.

Der er meget stor tilfredshed med vores medlemmers mødestabilitet og fremmøde på alle vores arrangementer. Optællingen viste at 7 medlemmer har deltaget i 7 af vores 8 ordinære møder og at Lise Nielsen kunne udnævnes til vinder af titlen, idet hun har deltaget i 8 af 8 mulige. Tillykke med det.

Michael Gorm nævnte at han ønskede og også havde, deltaget i regionens årsmøder, hvilket er en fornøjelse og nogle meget forskellige oplevelser. Regionsbestyrelsen og dennes funktion blev nævnt bl.a. at regionen i år bruger ca. kr. 15.000 til aktiviteter på Fyn.

Fynsmesterskabet i håndbryg afholdes den 2. november 2013. Der er 11 tilmeldt herfra til arrangementet, ikke som bryggere, men som tilskuere.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Herefter blev ordet givet tilbage til Anne Lise Knørr, som ledte os gennem smagningen af 8 gode nordjyske bryg krydret med diverse små historier og anekdoter fra Vendsyssel og de respektive bryggerier.

 

Ref.
Tommy Steentoft

Formandens beretning

Beretning 2013

 

Ølentusiasternes lokalafdeling Østfyn er efterhånden blevet 7 år, og det er første år vi desværre må konstatere et faldende medlemstal sidste år var vi 115 medlemmer i dag er tallet 112 medlemmer  - Ullerslev 13 – Nyborg 72 – Ørbæk 8 – Ryslinge 1 – Ferritslev 8 – Frørup 1 – Hesselager 0 = 103 medlemmer så 9 medlemmer har tilvalgt os da de ikke bor i vores dækningsområde.

Vi må se hvad vi kan gøre for at vende udviklingen – har I nogle gode ideer – vi tror at det er jer som deltager i vores godt besøgte medlemsmøder som er de bedste til at skaffe os nye medlemmer blandt jeres venner – Vi oplever jo ofte at tager i en gæst med til at møde så melder de sig ofte ind efterfølgende.

Her i beretningen skal vi lige have en gennemgang af hvad der er sket i foreningen i det forgangne år

Til årsmødet den 30. oktober var det Jannik der ledte os gennem mange spændende øl samtidig med, at han lærte os om hvad de mange specielle udtryk i øllets verden betyder – til dette møde var vi 38 deltagere

24. november havde Kvickly i Nyborg en aftensarrangement hvor der kunne smages på juleøl, vi var som sædvanligt tilstede med nogle af vores trofaste aktivister – men aftenen gav desværre ingen nye medlemmer håber det går bedre i år.

Juleøl og julemad den 27. november var det igen bestyrelsen der hver præsenterede en juleøl – det er et af årets populære medlemsmøder med hele 42 deltagere

Den 7. - 9. december deltog vi igen i Jul i den gamle Kongeby. Vi uddelte 2 smagsprøver Willemoes Jule ale eller julebryg og Abbaye des Rocs Spéciale Nöel. Det var hundekoldt – så vi skal have sørget for bedre varme i hytten i år. Vi deltager igen i år, er der nogen af Jer som ikke er på aktivistlysten der har lyst til at hjælpe til nogle timer, hører jeg meget gerne fra jer.

Den 23. januar havde vi besøg af Anders Coisbo fra Coisbo Beer. Her kunne vi også glæde os over en stor tilslutning på 40 medlemmer. Anders fortalte levende og humoristisk om vejen fra køkkenbordet via garagen og nu til kontraktbygger. Anders laver ikke ekstremøl men afbalanceret øl med høj maltprofil

Den 27. februar smagte vi på de 11 af de 12 finalister til kåringen af Årets danske ølnyhed . Der var 47 mødedeltagere, og vores afstemning om, hvilken øl der var den bedste, under 6% Simocoe & Chinook over 6% Vanilla Coffee Porter begge fra Ugly Duck Brewing  - vi kan kun konstatere at vi var enige med det meste af landet da det var de øl der blev kåret som årets ølnyheder – godt gået af Ugly Duck Brewing

Den 19. marts  ”Øl i mad og øl til maden” i Teglværksskoven, Rasmus havde igen i år lavet 4 lækre retter, og til hver ret fik lov til at smage øl fra Midtfyns Bryghus og Stensbogård, - super smagsoplevelse om vi vil planlægge igen i 2014 – håber at flere af Jer har tid og mulighed for at deltage

Den 23. april havde vi besøg af Visestatsopducent Peter Mygind Leth som viste billeder og fortalte om hårrejsende beretninger om hvordan de arbejder – krydret med øl der passede til historierne  - den aften var vi 30 deltagere

Sommerfesten var den 31. maj i ”søbadet” – super vejr skøn mad lavet igen i år af Marianne og Finn, og Thomas havde bestilt noget dejligt belgisk øl nede fra Robert i Hesselager. vi var ”kun” 18 i år mod 44 sidste år – hvad er årsagen til det?  Skal vi stoppe med sommerfest?  Skal vi ændre konceptet?

Den 20. august var temaet ”øl ferieoplevelser i Europa samt en lille afstikker til USA” Rene Christoffersen fra YNWA Beershop i Kolding og næstformand i DØE Kolding havde taget 9 spændende øl med til samt en Æblemød til at slutte af med – super aften med godt øl hvor der deltog 33 medlemmer

Øllets Dag den 7. september var vi igen ude at gøre opmærksom på vores forening. Vi startede lidt tidligt den 31. august i Kvickly hvor der var afstemning om 10 nye øl, hvor kunderne skulle vælge hvilken øl der skulle være på deres hylder.

På øllets dag var vi tilstede i SuperBrugsen i Ferritslev og Ørbæk, Føtex i Nyborg samt på Refsvindinge Bryggeri som for første gang markerede dagen på bryggeriet med kæmpe succes, da der var sort af mennesker hele dagen.

Den 24. september ledte Thomas os gennem det sorte øl – super øl – han havde efter bøn fra formanden ladet være med at tage det helt ekstreme øl med, da jeg somme tider har oplevet han drikker noget der smager ligesom eddike – Vi trækker igen på Thomas store viden om øl i det nye år, hvor i kan glæde jer til januar mødet  - 30 medlemmer deltog i dette møde

Den 27. september havde vi et arrangement i samarbejde med Rolfhallens bestyrelse, hvor vi havde fået Eddie fra Midtfyns Bryghus til at komme – vi får reklame af at være med, og får lov til at gøre opmærksom på vores forening – der var 52 deltagere som havde en super aften da Eddie leverede varen som han er kendt for – Rolfhallen har spurgt om vi skal gentage succesen til næste år, hvilket vi selvfølgelig gerne vil være med til. denne aften deltog 2 af vores medlemmer fra Ferritslev som vi ikke kan erindre at have set til møder her i Nyborg, hvilket vi håber at de vil gøre fremover da de nu har mødt os der var med i Rolfhallen

Det var en gennemgang af arrangementerne i det forløbne år. Tak til Jer medlemmer der er flinke til at møde op og som er gode til at give en hånd med så bestyrelsen ikke hænger på det hele til vores medlemsmøder.

Tak til Jer 19 medlemmer som står på vores aktivistlise og som møder op når vi har brug for jeres hjælp til øllets dag og jul i den gamle Kongeby m.m. – andre afdelinger er misundelig når vi fortæller at vi har så mange aktivister – er der flere der har lyst til at være med så sig bare til – på årsbasis er det ca. 2 gange 3 timer vi har brug for Jeres hjælp.

Vi har i løbet af året skiftet Webmaster da Annelise ikke længere er medlem af Ølentusiasterne, Annelise sagde til et halvt års tid i forvejen så vi fik god til at finde en ny til at tage over. Som i allerede har hørt er det nu Thomas der også har påtaget sid denne opgave hvilket vi er meget glade for, da hjemmesiden viser at det er han også ”ret” god til.

FynskSupport El . hvor en del af os har valg at støtte danske ølentusiaster Lokalafdeling Østfyn forventer at give kr. 646 til vores cigarkasse, det vil varme hvis flere af Jer vælger at købe el hos Energi Fyn og vælge og derigennem tøtte os.

Har i forslag til temaer arrangementer eller har nogle af jer lyst til at arrangere en aften modtager vi gerne gode forslag fra jer til andet halvår 2014, da bestyrelsen har været samlet og sat temaer på første halvår.

Jeg vil hermed slutte min beretning og sige bestyrelsen tak for det fortræffelige samarbejde i det forgangne år – samt tak til Jer medlemmer der er så trofaste til at møde os til vores medlemsmøder med jeres altid gode humør.

Højt Skum

Grete

Dagens øl:
Danmark - Skagen Bryghus Drachmann pilsner 5,0%
Danmark - Bryghuset Vendia Schwartzbier 5,2%
Danmark - Søgaard Bryghus Viva La Birra 6,0%
Danmark - Nordenfjords Bryghus. Brygget på Løkken Bryghus The Big Bang IPA 5,7 %
Danmark - Søgaard Bryghus Børglum Bispens Trippel 10,5%
Danmark - Baggårdsbryggeriet Brygget på Nibe bryghus Black Celebration Porter 7,4%
Danmark - Skagen Bryghus Bundgarn Porter 6,5%
Danmark - Nibe Bryghus Anker Porter 7,5 11,0%