Referat Årsmøde i Danske Ølentusiasters  Lokalafdeling Østfyn

d. 8.9.2014

Dagsorden.

1.       Valg af dirigent

2.       Beretning om lokalafdelingen

3.       Valg af Lokalafdelingsformand på valg Grete Holm Nielsen

4.       Valg af lokalafdelinggsnaæstformand på valg Tommy Stentoft

5.       Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og valg af menige bestyrelsesmedlemmer, på valg Henrik Rasmussen, Bjarne Rasmussen, Thomas Madsen og Hanne Harboesgaard Andersen

6.       Eventuelt

7.       Nyt fra region Fyn

Der var i alt mødt 38 personer op til årsmødet.

Indimellem punkterne var der ølsmagning, som denne gang var en palet af mange forskellige øltyper udvalgt som favoritøl af Regionsformændende rundt omkring i landet.

Grete og Hanne præsenterede øllene på skift.

Se vedlagte skema, som kort fortæller hvilken øltype og fra hvilket bryggeri / region øllen  kommer.

 

Tilbage til årsmødet….:

 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Ole Poulsen foreslået og valgt.

 

Pkt. 2.  Beretning om lokalafdelingen.

Grete aflægger årsberetning. Hvad er der sket i årets løb. Se vedlagte beretning.

Drøftelse, kommentarer til beretningen:

Thomas orienterer  om at Øl-dagen i Kerteminde er d. 29.5.15.

Det vil være en god idè at samle alle aktivisterne i afdelingen til et møde vedr. kommende aktiviteter, opgaver osv.

Beretningen vedtaget.

 

Pkt. 3. Valg af lokalafdelingsformand. Grete Holm Nielsen er på valg.

Grete genvalgt.

 

Pkt. 4. Valg af lokalafdelingsnæstformand. Tommy Stentoft er på valg.

Tommy genvalgt.

 

Pkt. 5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og valg af menige bestyrelsesmedlemmer. På valg er Henrik Rasmussen, Bjarne Rasmusssen, Thomas Madsen og Hanne Harboesgaard Andersen.

Bestyrelsen foreslår udvidelse med 1 menigt medlem, så bestyrelsen i alt tæller 7 medlemmer.

Menige bestyrelses medlemmer genvælges og Lisbeth Byg vælges som nyt menigt medlem. Velkommen til Lisbeth.

 

 

Pkt. 6 Evt.

Intet under dette punkt.

 

Pkt. 7. Nyt fra Region Fyn.

Vores Regionsformand Michael Gorm berettede om, hvad der har rørt sig på Fyn det forgangne år.

Udover dèt, gav han vores lokalafdeling et stort skulderklap og roste foreningen for dens aktiviteter og for alle de frivillige aktivister der står klar, så aktiviteterne kan realiseres. Man skal lede længe, for at finde en afdeling med så mange aktivister. J

 

Referent Hanne Harboesgaard Andersen.

 

I øvrigt:

-          Hvert år laver Grete statistik over fremmødet på medlemsmøderne. I år var der 8 personer, som alle havde deltaget til alle møder: Lone, Ole, Sv. Erik, Knud, Lars, Lise, Søren og Johnny. En lille konkurrence, hvor man skulle gætte på, hvor mange medlemmer der i alt har været til vore møder (HAR MAN HØRT EFTER HVAD GRETE SAGDE I SIN BERETNING??) i år, afgjorde, at Johnny vandt en lille ølpræmie. Johnny gættede på 162 medlemmer, og det rigtige svar var 166. Tillykke med det, Johnny.

 

-          Nyt medlem anbefalet af et medlem. Bjarne har anbefalet Claus Storm at blive medlem. Bjarne fik en lille ølgave og velkommen til Claus, som deltog på årsmødet.

 

-          Næste medlemsarrangement er d. 26. september i Rolfhallen, hvor den står på humor, satire og ikke mindst øl. Torben Mathews fra den engelske pub You`ll never Walk Alone i Kolding kommer og underholder. Foldere er lagt rundt på bordeneafstemning

 

-          Grete takker for god ro og orden.

 

Herefter fortsatte ølsmagning og afstemning af aftenens bedste øl.