Årsmøde i Lokalafdeling Østfyn DØE

d. 26.september 2017

Der er til denne aften tilmeldt 25 personer samt gæst Hans Peter Jepsen, landsformand for DØE.

Hans Peter er inviteret for at komme med oplæg vedr. forbrugerpolitik, samt gennemføre en forbrugerpolitisk ølsmagning.

Grete byder velkommen, og foretager navneopråb.

Herefter går vi i gang med årsmødet.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Ole Poulsen er valgt og kan konstatere, at årsmødet er lovligt indkaldt.

Pkt. 2. Formandens beretning.

Grete læser beretningen op, og den godkendes med applaus. Bilag vedlægges.

Pkt. 3. Valg af formand.

Grete Holm genvælges med applaus.

Pkt. 4. Valg af næstformand.

Tommy Steentoft genvælges med applaus.

Pkt. 5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer, og valg af disse.

Vi fortsætter med 5 bestyrelsesmedlemmer. Lisbeth Byg er trådt ud af bestyrelsen, og bestyrelsen har peget på Randi Petersen som nyt medlem, hvilket hun takker ja til. Velkommen til Randi.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er villige til at fortsætte, og de er:

Henrik Rasmussen, Bjarne Rasmussen, Jannik Nielsen og Hanne Andersen.

Pkt. 6. Evt.

Grete orienterer om nyheder fra Regionsformanden, Hans Jørn Knudsen, som desværre ikke kunne være tilstede i dag.

Grete opfordrer til at betale kontingent over betalingsservice, hvilket giver nogle fordele til medlemmerne.

Kort orientering fra øllets dag. Havde arrangement i Refsvindinge og Kvickly. Overvejer meget om vi skal fortsætte i Kvickly. Der er ikke den store begejstring og indsats med mindre vi selv gør opmærksom på vores eksistens. Giver heller ikke rigtig noget ift nye medlemmer.

Iflg. deltagende medlemmer, havde der vist været en fest i Refsvindinge med levende musik, pølser og masser af øl

 

Statistik over deltagelse i medlemsmøder.

Det medlem, der har deltaget flest gange (udover bestyrelsesmedlemmerne) er:

Kurt Jacobsen, som blev begavet med et meget fint forklæde med DØE påtryk.

Medlem, som har hyret et nyt medlem:

Grete Holm, som også blev begavet med et forklæde.

 

Hermed er årsmødet overstået og dirigenten takker for aktiv deltagelse og god ro og orden.

 

Referent Hanne H. Andersen.