Årsmøde i DØE Lokalafdeling Østfyn

d. 22.09.2020

 

Jannik Nielsen byder velkommen til årsmøde 2020.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Uffe Lindhardt valgt, som konstaterer, at der er indkaldt rettidigt til mødet.

Pkt. 2. Beretning om lokalafdelingen v/Jannik.

Jannik fortæller lidt om det forgangne år, som har båret præg af Covid19, med adskillige aflysninger af bla ekstraordinært årsmøde, samt smagninger.

Bilag vedhæftes.

Et stort tak skal lyde til Grete Holm, som i starten af året gik af som formand. Hun har gennem mange år gjort en stor indsats for øletusiasmen på Østfyn. Ligeledes tak til Ricco Glintborg, som har været en del af bestyrelsen i 2 år, men ønsker at stoppe.

Pkt. 3. Behandling af bestyrelsens forslag om skifte fra §13 afdeling til at blive en §14 afdeling.

Skal vi det? Jannik forklarer, hvad der ligger til grund for forslaget. Det er et ønske/krav fra Landsbestyrelsen, at alle lokalafdelinger skal overgå til en §14. Vi ligger her på Østfyn lige på grænsen til at omsætte for kr. 50.000.- årligt.

Jannik vil gerne hjælpe med at få det ordnet, da han har erfaring med det fra anden forening. Det indebærer, at vi får et CVR nr. samt en kasserer i afdelingen, som skal føre regnskab. Ligeledes kræver det en revisor.

Fordel: Foreningen kan alene hæfte for det økonomiske. Som det er nu, stå pengene på en konto i Janniks navn, hvilket ikke er ok.

Spørgsmål om, hvorvidt prisen vil stige for en ølsmagning, da vi bliver momspligtige?? Det vil gå nogenlunde lige op ift, at vi trækker momsen fra ved betaling for ølsmagninger.

Det er ikke meningen, at vi skal have overskud, men er nødt til at have en buffer til betaling til vedkommende, der kører vores ølsmagning. Vi får først pengene fra NemTilmeld nogle dage efter, smagningen har fundet sted.

Tanken er også på et tidspunkt at få nogle af vores kontingentkroner tilbage til lokalafdelingerne.

Det er også en måde at lovliggøre den økonomiske aktivitet, vi har i foreningen.

Der foretages en afstemning om forslaget:

Alle fremmødte stemmer for. (18 medlemmer) Forslaget vedtaget

Pkt. 4. Behandling af andre indkomne forslag.

Der er ikke indkommet andre forslag.

Pkt. 5. Valg af lokalafdelingsformand.

Jannik Nielsen valgt med applaus.

Pkt. 6. Evt valg af næstformand.

Ken Brandenburg også valgt med applaus.

Pkt. 7. Valg af kasserer (i tilfælde af at vi bliver en § 14 – hvilket vi gør)

Bestyrelsen har foreslået Bjarne Kristensen, og han bliver også valgt med applaus. Velkommen til Bjarne.

Uffe orienterer om, at Landsbestyrelsen tilbyder et regnskabssystem, og at han har planer om at afholde et topmøde, hvor Kim Hyttel inviteres.

Spørgsmål om, hvornår regnskabet skal gælde fra:  Svaret er faktisk fra 1998, men det vil for vores vedkommende være ved årsskiftet 20/21. Så har vi 3 mdrs. løbetid.

Pkt. 8. Valg af revisor (i tilfælde af at vi bliver en § 14 – hvilket vi gør)

Arne Vejbæk melder sig – og salen klapper…

Pkt. 9. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt valg af bestyrelsesmedlemmer.

Hanne Andersen, Karsten Hvid og Tommy Steentoft vil gerne fortsætte. Finn Mikkelsen bliver valgt som nyt medlem i stedet for Ricco Glintborg. Velkommen til Finn. Applaus fra salen.

Pkt. 10. Evt.

Spørgsmål fra salen, om der skal være vedtægter i en lokalafdeling?? Nej, det skal der ikke. Vi kører efter Landsforeningens vedtægter, som kan læses på hjemmesiden ale.dk.

Vi skal ifm § 14 have oprettet et CVR nr. Alt dette formelle sørger Jannik for.

Jannik takker for et godt årsmøde.

Giver herefter ordet videre til aftenens gæst, ølguru og –brygger oma.

Anders Kissmeyer, som vil føre os igennem en ølsmagning og en masse fortællinger om sit liv som ølentusiast, bryggeriejer, brygger og meget andet

 

Referent Hanne

Kissmeyer - Øl - DØE Østfyn 22-09-2020