Årsmøde og håndbryg

Årsmøde  DØE Lokalafdeling Østfyn

d. 21.9.21

 

 

 

Pkt.

 

Referat

 

1

 

Valg af dirigent

 

Formand for Landsforeningen Klaus Rehkopff bliver valgt. Han konstaterer, at Årsmødet er lovligt indvarslet.

 

 

2

 

Beretning om lokalafdelingen v/ Jannik Nielsen

 

Fyldig beretning om året, der er gået. Smagninger, fysiske såvel som virtuelle. Coronasituationens konsekvenser for os. Beretningen vedlægges som bilag.

Beretningen godkendes med applaus.

 

 

3

 

Regnskab v /kasserer

Bjarne Kristensen

 

Det er vores første regnskab, da vi er overgået til at være en §14 afdeling. Bjarne gennemgår regnskabet, som på forhånd har været sendt ud til alle medlemmer.

Bestyrelsen ønsker at lokalforeningens formue gradvist øges for at opnå bedre økonomisk råderum.

Spørgsmål:

Har der været tilbagegang i medlemsantal siden Corona? Ja, det har der. Før Corona var vi ca. 125 medlemmer, nu er vi ca 97. Klaus Rehkopff kan supplere med at fortælle, at der på landsplan er en nedgang på 10%. Der kommer ny hjemmeside, som gør det nemmere at se de opdaterede medlemslister.

Herefter godkendes regnskabet – også med applaus.

 

 

4

 

Valg af lokalafdelingsformand

 

Jannik Nielsen vælges med applaus.

 

 

5

 

Valg af kasserer

 

Bjarne Kristensen vælges med applaus.

 

 

6

 

Evt valg af afdelingsnæstformand

 

Ken Brandenburg  vælges med applaus.

 

7

 

Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer.

 

Hanne Andersen ønsker at stoppe i bestyrelsen efter mange gode år. Det er desværre ikke lykkedes Bestyrelsen at finde en opstiller, og salen spørges, om nogen, har lyst til at stille op.

Dette er ikke tilfældet, og det besluttes, at vi går ned på 6 bestyrelsesmedlemmer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Karsten Hviid, som genvælges

Tommy Steentoft, som genvælges

Finn Mikkelsen som genvælges. Finn er ikke tilstede, men har givet sit tilsagn om genvalg.

 

 

8

 

Valg af afdelingsrevisor og - suppleant

 

Arne Veibæk bliver genvalgt.

Som suppleant vælges Svend Erik Stougaard.

 

 

9

 

Evt.

 

 

Har vi en indstilling til Årets Bryggeri?

Forslag fra Karsten Hviid om Øbryg fra Thurø.

Forslag fra Tommy Stentoft om Midtfyns Bryghus.

Forslag fra Grete Holm Nielsen om Brylle Bryghus.

Efter afstemning falder valget på Brylle Bryghus.

 

Grete Holm orienterer om, at vi fremadrettet kan låne lokaler på Vestervold Aktivitetscenter, helt gratis, da vi er medlem af Frivilligcentret. Der er mulighed for møderum 1 og 2, dog ikke onsdage.

 

Jannik orienterer om, at vi har lavet et samarbejde med Kongens Fadebur, hvor det er muligt at holde smagninger ved Dyrehave Møllen.

 

 

 

Referent Hanne H. Andersen