Hvervning Og Fastholdelsesudvalget

Landsbestyrelsens mål med udvalget

 

HoF-udvalgets opgave er at komme med 3-5 ideer til hvervning af nye medlemmer til Danske Ølentusiaster og 3-5 ideer til fastholdelse af eksisterende medlemmer i Danske Ølentusiaster.

Ideerne skal, ved en eventuel gennemførelse, være med til at sikre en stigning i medlemstallet – både i form af at skaffe nye medlemmer, men i lige så høj grad at fastholde de eksisterende medlemmer af Danske Ølentusiaster.

Ideerne skal være beskrevet i et omfang, der gør, at de kan realiseres af Lokalafdelingerne, Landsbestyrelse eller alternativ et udvalg nedsat til dette formål. Det er ikke en del af HoF-udvalgets formål at gennemføre ideerne. Følgende er valgt som nuværende fokusområder for kommunikationen.

Det nuværende udvalg har valgt at arbejde med disse opgaver

Fastholdelse

 

Indsamle de gode input og tiltag, der er rundt om i Lokalafdelingerne:

  • Velkomstmail til nye medlemmer/personlig kontakt (opringning) fra Lokalafdelingens formand/næstformand
  • “Mentor ordning” for nye medlemmer
  • At der er en allokeret person, der tager imod det nye medlem til første medlemsmøde og som det nye medlem kan spørge om ting vedrørende foreningen
  • Første møde er gratis for det nye medlem

Ovenstående ideer vil udvalget gerne formalisere, så det bliver nemt for Lokalafdelingerne at føre ud i livet og så det bliver lidt standardiseret.

 

Hvervning
Udfordringen for Danske Ølentusiaster lige nu er manglen på viden om, hvem vi egentligt er - hvem er vores målgruppe(r). Danske Ølentusiaster er nødt til at have lidt mere viden om de medlemmer, vi allerede har. Derfor har HoF (og andre medlemmer i Lokalafdelingerne) efterspurgt bedre statistik på vores medlemmer:
• Alder
• Køn
• Fordeling i Lokalafdelingerne (dette har vi ret godt styr på allerede, men mangler koblingen til alder og køn)

 

Desuden har udvalget brug for viden om, hvorfor de nuværende medlemmer melder sig ud. Der findes en del data på dette område, som er delt med udvalget.

 

Konkrete arbejdsopgaver:

  • Mål og rammer – Cæcilie
  • Målgrupper- Sidsel
  • Vores venner – Samarbejde med barer og bryggerier – Jep
  • Velkomst af nye medlemmer – Henning
  • Skal fokus skiftes fra ”Udbredelse af det gode øl” til ”Kend det gode øl”? - Anders

Medlemmer

Henning Palm, Haslev (tovholder)
Cæcilie Morild, Ølstykke, (repræsentant for LB)
Jep Frimann, København
Martin Bo, Næstved
Sidsel Dahl, Odense
Anders Seistrup Sørensen, København

Læs mål- og rammedokument

KLIK HER